kompostering

Kompostering er en effektiv og ressourcestærk løsning for det meste af vores organiske affald.

Organisk materiale og organisk genanvendelse

Af alle typer affald er det organisk affald, der kan generere de bedste energi og ressource muligheder for nul-affald. Delvis fordi det lettere kan absorberes i naturen. Fordøjelse af forskellige organismer er den mest almindelige form for oparbejdning af organisk affald. Det sker enten gennem aerobic fordøjelse som kompostering eller ved anaerob nedbrydning som ved gæring.​

Tre ingredienser til kompostering:

 • Nedfaldne blade, grene og kviste
 • Græs, vegatabilsk affald, frugtskald og kaffegrums
 • Vand

De er vigtigt at have den rette sammensætning af de  nævnte ingredienser i din kompostbunke for at få et ideelt komposteringssystem. 

Inkluder ikke:

 • Brød, ris, kød og mælkeprodukter – Selvom disse er potentielt komposterbare kan de tiltrække uønskede dyr og kan fremme en skadelig bakterievækst.

 •  Madlavningsolie og lignende – Ligesom ovenfornævnt kan madlavningsolie og lignede tiltrække uønskede dyr. Det kan også forstyrre fugtbalancen i din kompost.

 •  Syge eller genstridige planter – Uønskede sygdomme eller genstridige planer kan ende med at vokse i din kompostbunke og genstridige planter vil bruge kompostbunken som et ideelt sted til at formere sig.

 • Ekskrementer og brugte personlige produkter – Disse genstande udgør for stor en sundhedsrisiko.

 • Savsmuld – Medmindre træet er udbehandlet, kan dette indeholde skadelige kemikalier.

 • Valnød - Indeholder juglone  som skaber en kemisk og giftig forbindelse til nogle planter.

 • Uorganiske partikler

Kompostering i haven:

Følg trinnene nedenfor, hvis du ønsker at lave din egen kompostering hjemme:

 1. Find et tørt sted i skyggen som er nær en vandressource  
 2. Tilføj dit havemateriale efterhånden som det bliver revet sammen og indsamlet. Sørg for at knække større stykker.
 3. Fugt det tørre materiale efterhånden som der kommer mere i kompostbunken.
 4. Når din kompostbunke er klar, skal du mikse det med græs og grønt haveaffald. Sørg for at frugt og grøntsagsaffald ligger 25 cm eller mere under kompostmaterialet.

  Valgfrit: Afdæk toppen af kompostbunken med en presenning for at holde den fugtig. Når materialet i bunden er helt mørkebrunt er din kompost klar til at blive brugt. Som regel tager dette mellem 2 måneder til 2 år.

Nyttlige links og muligheder for kompostering andre steder end hjemmefra:

Hvis du ikke har mulighed for at kompostere dit madaffald hjemmefra er der andre muligheder:

Lokale genbrugspladser
Det er altid en god ide først at starte med at finde din lokale genbrugsplads. En hurtig søgning på Google burde give dig svar.

Venner og famile som komposterer
Hvis nogle af dine venner eller familiemedlemmer komposterer kan du eller de hjælpe dig med at transportere affaldet til deres kompostbunke.