Miljømæssige fordele

Fordelene ved eliminere ideen om skrald® er uvurderlige.

En affaldsfilosofi

Affald eksisterer ikke i naturen. I et naturligt system er alt affald fra én organisme nyttigt for en anden. For eksempel kan en rævs ekskrementer gøde en busk, hvis frugt bliver til føde for en fugl. Fuglen bliver senere et måltid for ræven, og sådan fortsætter cirklen. Alt output i systemet udnyttes, og intet går til spilde.

Med skabelsen af syntetiske materialer har mennesket brudt denne naturlige cirkelharmoni. Plast og andre menneskeskabte materialer har medført en bedre og mere omkostningsffektiv innovativ frihed, men når de når til slutningen af deres liv, bliver dette til ubrugeligt skrald uden en plads i naturens sunde cyklus.

Vi ser fisk med maverne fyldt af plastik og fugle der laver reder af cigaretskodder, og problemet forværres kun med vores tendens til at overforbruge. Nem og billig adgang til så mange varer og produkter, kombineret med en voldsom stigning i den globale befolkning samt en ’brug-og-smid-væk’ kultur har resulteret i en global affaldskrise.

Indvirkningen af affald

I løbet af de sidste 100 år, er mængden af affald, som menneskeheden producerer steget med næsten 10.000 procent. Af denne overvældende mængde, anslås det, at 25 procent ender i vores have og danner fem gigantiske affaldshvirvler. Da kun en lille procentdel genanvendes bliver størstedelen effektivt mumificeret på lossepladser, hvor de udskiller metan og andre giftige stoffer over tid. Hvis det ikke er begravet, er det typisk brændt i forbrændingsanlæg. Mens en meget lille procentdel af forbrændingsanlæg producerer noget energi som et output, ødelægger de også alt af værdi undtagen den energiværdi der ligger i materialerne.

Genanvendeligt mod ikke-genanvendeligt

Den væsentligste grund til, at det meste af vores affald sendes til lossepladser eller på forbrændingen, og hvorfor kun lidt at vores output genanvendes (som det teknisk set sagtens kan), har med økonomi at gøre. Det er dyrere at indsamle og genanvende affald end det er værd, og det er billigere – fordi vi lader det være billigere – at sende vores affald til lossepladsen eller forbrændingen.

TerraCycles rolle i at genanvende det ikke-genanvendelige

TerraCycle arbejder mod at skrotte ideen om skrald® ved at gøre det ikke-genanvendelige genanvendeligt. Dette gør vi ved at tilbyde en række af gratis genanvendelsesprogrammer, sponsoreret af samvittighedsfulde forbrugerbrands og producenter, ligeså vel som programmer der kan købes og som er sponseret af miljøbevidste forbrugere med målet om at finde cirkulære løsninger til alle former for affald.

Miljømæssige fordel ved TerraCycle

Ved at sende affaldet til TerraCycle undgår du at det ender som affald, i en losseplads eller på et forbrændingsanlæg. I stedet vil nye materialer og produkter fremstilles med indsamlet affald, hvilket reducerer behovet for at ekstrahere nye materialer fra planeten. Denne undgåede påvirkning er ikke lille; for et gennemsnitligt produkt kommer over 90% af miljøbelastningen fra udvinding og raffinering af de råvarer, hvorfra det er lavet.

Hvad TerraCycle ikke gør: Lineære løsninger

​Forbrændning af affald omdanner det til aske, gas og varme (som undertiden omdannes til elektricitet). Mens forbrænding ikke fuldstændig erstatter lossepladser, reducerer forbrænding en betydelig del af den affaldsvolumen, som ender på lossepladser. Dette bliver betraget som en mere optimal lineær løsning. Forbrænding er ikke en cirkulær løsning, da affaldsmaterialet bliver ødelagt i forbrændingsprocessen. TerraCycle forbrænder ikke noget af det affald de indsamler.

En deponeringsplads/losseplads er der, hvor du kan komme af med alt dit affald. Affaldet bliver her begravet og det er den ældste form for håndtering af affald. Historisk set, er deponeringspladser den oftest benyttede metode til bortskaffelse af affald og er det endnu mange steder i verden. TerraCycle deponerer ikke noget af det affald, vi indsamler.

Hvordan undgår man affald til at starte med

Der findes bedre måder til, hvordan vi bedre kan blive forenet med naturlige processer. Køb med omtanke, køb holdbare produkter, køb brugt eller køb slet ikke. Det er ændringer, som alle vi indivudulle forbrugere kan gøre, for at gøre en forskel for naturen. 

Vi som forbrugere bærer en stor del af ansvaret, når vi ser på hvad der skaber roden til skrald. Hvis vi ikke køber noget, bliver det aldrig til affald. 

Når vi køber noget, er vi aktivt med til at producere flere produkter. Og når vi vælger ikke at købe et produkt, indikerer det, at færre produkter bliver produceret.

Hvis vi alle indenfor kort tid ændrede vores daglige køb, kunne vi løse den globale affaldskrise sammen med mange andre miljømæssige problemer. Lad os starte med at købe ting som giver et brugbart resultat, lad os købe holdbare og brugte ting, og før vi overhovedet begynder at købe noget, er det værd først at spørge sig selv: ”Har jeg egentlig brug for det?”