Definitioner

Slutlivs-scenarier for Produkter & Materialer

Genbrug – Betyder at man bruger et bestemt materiale igen til det samme formål, som det oprindeligt blev lavet til. Nogle af de produkter, der bliver genbrugt, vil normalt blive omtalt som værende renoverede eller brugte. Det oprindelige produkt er normalt ikke ændret i væsentlig grad, før det genbruges. Eksempler kunne være brugte biler, golfkøller, beklædning og fodtøj. 

Upcycling – Upcycling betyder at man bruger et bestemt materiale igen, men på en anden måde, end hvad det oprindelige var lavet til. Det oprindelige produkt er næsten uændret, men man udnytter dets facon, form og materiale til et andet formål. For eksempel kunne det være at bruge bildæk som gynger eller legeplads elementer, bruge propper til at lave et kork bord eller bruge paller til at lave borde og indretningselementer ud af. Kun en meget lille procent del af de materialer som TerraCycle indsamler falder ind under denne kategori. 

Genanvendelse – Genanvendelse er processen hvor materialer reddes fra at ende som affald og omdannes til nye produkter. Det oprindelige produkt bliver ødelagt gennem denne proces, som regel gennem en smelteproces, hvorefter det bliver genanvendt til nye produkter. Eksempler er aluminiums dåser, plastikflasker og glasflasker. Det meste af TerraCycles affald falder ind under denne kategori. 

Forbrænding (Affald-til-energi/W2E) – Forbrænding er selve processen, hvor affald brændes og bliver til gas. Afhængig af produktet, kan denne proces generere brændstof eller energi. Det oprindelige produkt bliver ødelagt under denne proces, da de høje temperature nedbryder materialet på det molekylære niveau. 

Deponering – Bortskaffelse af affald ved at placere det i en bunke og dække det til med jord og andre materialer. Deponering mumificerer materialet, da meget lidt nedbrydning kan forekomme på grund af manglende luftcirkulation og sollys. Denne proces vil ikke skabe genanvendelse af materialer, dog afgiver lossepladser i meget få tilfælde metan gas som kan anvendes til skabe energi.

Reducér din påvirkning

Der findes mange måder hvorpå vi, som individer, kan reducere vores påvirkning på planeten og de begrænsede ressourcer den indeholder. Denne liste giver nogle generelle idéer til ting, vi allesammen kan gøre for at være mere miljøvenlige forbrugere. 

 1. Reducér – Reducér vores samlede forbrug af “ting” i almindelighed. Dette kan være så simpelt som at slukke for vandhanen mens man børster tænder, tage kortere brusebade med koldere vand, eller reducere den mængde af aircondition man bruger om sommeren eller ved opvarmning om vinteren. Samkørsel reducerer brændstof forbruget og reducerer antallet af biler på vejene. Du kan skifte fra papir post til e-post og mange aviser, magasiner og regninger kan ses på internettet.
 2. Køb brugte produkter – Køb brugte produkter, som reducerer behovet for råmaterialer. Nogle brugte produkter er lige så funktionelle som tilsvarende nye. Dette vil normalt også være billigere! 
 3. Køb mere holdbare produkter – En god måde at reducere forbruget og affaldsmængden på er ved at vælge et produkt af en højere kvalitet, i stedet for et billigere, mindre holdbart alternativ.
 4. Køb bevidst – Når det er muligt, køb produkter som har genanvendt indhold eller har reduceret deres effekt på miljøet. 
 5. Til sidst, spørg dig selv om du virkelig har brug for dette produkt? Hvis svaret er ”Nej” og du ikke køber produktet af denne grund, har du lige taget en beslutning som er med til at reducere din påvirkning på miljøet. 

Affaldstyper

Efter produktion (ex. virksomhedsaffald) – Affald genereret i en virksomhed under selve fremstillingsprocessen. Ofte er det i form produkt affald, afskåret materiale, overproduktion eller andet produktionsspild. 

Før forbrugeren (ex virksomhedernes affald) – Det er affald genereret af virksomheden fra deres færdige produkter, ofte i form af fejl såsom defekte eller overskydende produkter. 

Efter brug – Affald genereret efter at produktet er blevet brugt og smidt ud af forbrugerne. Det er den type affald som de fleste kender, da de smider det meste affald i skraldespanden eller til genbrug. 

Genanvendelige produkter

Plastik

(Ud fra genbrugskoden): Selvom disse symboler er tilstede på mange produkter til at identificere genanvendeligheden, betyder det ikke nødvendigvis, at det er genanvendeligt. For eksempel er #1 (PET) meget almindeligt at genanvende mens #7 (andre) ikke er genanvendeligt mange steder. Her er en liste over de forskellige genbrugskoder og hvad de betyder.

#1 PET -  Denne plastiktype er oftest brugt i vandflasker og til klar madindpaknings emballage. 

#2 HDPE – Denne type af højere-smeltet plastik som er brugt i nogle plastflasker, rengøringsflasker og lignende. 

#3 PVC – Denne plastik type er anvendt til rør som de fleste moderne VVS-installationer er lavet af. 

#4 LDPE – Denne type af lavere-smeltet plastik, som indkøbsposer og plastikfolie er lavet af. 

#5 PP – Denne type højere-smeltende plastik, er brugt til låg på de fleste flasker og opbevaringskasser. 

#6 PS – Denne plastiktype er brugt til at lave flamingo, plastikbeholdere, plastikbestik og yoghurtbøtter. 

#7 Andre – Denne kategori refererer til alle andre typer som ikke falder ind i de andre seks. Kan også være en kombination af alle de tidligere nævnte typer plastik i ét produkt. 

Nogle andre plastiktyper i denne kategori: 

ABS – Denne polymer er ofte brugt til at lave hårde plastikkabinetter til elektronik, fjernbetjeninger, legetøj og mere. 

PA (Nylon) – Denne plastik type er ofte brugt i tekstiler, kabelbindere, og andre industrielle dele.

Metaller

Aluminium – Aluminium er et af de meste brugte metaller på jorden, og dets egenskaber gør, at det er vigtigt for mange produkter og emballage. Det er et af de vigtigste materialer at genanvende. 

Stål – Det er den mest normale form for metal til langtidsholdbare forbrugsgoder og bærende objekter. Eksempler på produkter der anvender stål er husholdnings produkter, biler og bærende bjælker.

Kobber – Kobber er brugt i elektriske sammenhænge og elektroniske produkter på grund af sin fremragende termiske og elektriske ledningsevne.

Glas – Det er (oftest) et fast og transparent materiale som mest er brugt til praktiske og dekorative applikationer. Det findes i tre forskellige farver og anvendes til forskellige produkter og er alle udbredt genanvendelige. 

 1. Rav farvet – Oftest brugt i ølflasker 
 2. Grøn – Brugt en gang imellem til ølflasker. Ellers hyppigt brugt til vinflasker. 
 3. Klar – Oftest brugt til mad/drikkevare indpakning eller til mere praktiske og dekorative behov. 

Papir

Disse planteafledte materialer er ofte genanvendt, men der findes forskellige kategorier. Papir kan ikke genanvendes hvis det er vådt, kontamineret fra fødevarer, eller er blevet genbrugt flere gange allerede. Der er tre kategorier af papir der benyttes til genanvendelse. 

 1. Pap
 2. Kontorpapir og kontorforsyninger
 3. Aviser / Magasiner 

E-affald 

Denne slags materialer inkluderer nogle typer af elektroniske komponenter og er oftest adskilt for at kunne genanvendes. 

Tekstiler 

Det er stoffer typisk fra beklædning eller tilbehør. 

Batterier 

På trods af at de indeholder kemiske eller elektronisk dele, kan nogle batterier genanvendes.