Genanvendelsesløsninger

TerraCycle genanvender, genbruger og upcycler skrald til nye produkter, transformerer måden at tænke affald på og hvad der kan gøres med det.

TerraCycles mål er at fokusere på svært genanvendelige materialer samt udvikling af cirkulære løsninger for ellers lineære systemer. I dag genbruger vi millioner af kilo af materiale på en ugentlig basis og afleder det dermed fra deponering og forbrændingsanlæg.

Når man ser på en ny affaldsstrøm vil vi først fokusere på at flytte den fra et lineært bortskaffelsessystem til et cirkulær ét, og derefter over tid til en platform, der har så lukket et kredsløb som teknisk muligt.

Brugerdefinerede materialer

Da vores affaldskilder typisk er meget konsekvente i sammensætning og volumen er TerraCycle i stand til at give et konsistent materiale fra ordre til ordre; med lav masse-til-lot variation. Med vores egen R&D-afdeling og laboratorier har TerraCycle evnen til at tilpasse materialer til at opfylde næsten alle særlige krav fra vores produktionspartnere. Vores mål er at give materialer til en virksomhed, der kan bruges som et bæredygtigt alternativ til ubehandlede materialer; bruge mindre råolie og i stedet udnytte et materiale, der normalt ville blive sendt til deponering. Kontakt os for at høre mere om hvilke typer af innovative materialer, vi kunne give til din organisation.

Kontakt os for at høre mere.

Lukkede kredsløbsløsninger

Vores R&D-hold arbejder tæt sammen med vores partnere for at udvikle lukkede kredsløbsløsninger til forskellige affaldsmaterialer. Disse løsninger spænder fra salgsfremmende programmer, hvor vi kan fremstille alt premium produkter (fra penalhuse til frisbees) til store installationer (fra legepladser til fælleshaver) til lukket kredsløb operationelle applikationer. Disse lukkede kredsløbsløsninger kan spænde fra sekundær anvendelse som displays eller paller fra et affaldsmateriale, der kan bruges af det samme selskab til primære anvendelser, der indebærer at affaldet vender tilbage i det samme produkt som det begyndte som. Kontakt os for at lære mere om, hvordan vi kan bringe lukkede kredsløbsløsninger til din organisation.

Kontakt os for at lære mere.