Industriel Genanvendelse

TerraCycle tilbyder indsutrielle genanvendelsesløsninger til din virksomheds lager og produktionsanlæg, så du kan nå dine mål om ingen affaldsdeponering hurtigere end planlagt.

Vores industrielle genanvendelsesservices er skræddersyet til dine affaldsstrømme samt faciliteter. Vores materialehold arbejder tæt sammen med dig i hele processen

Det første skridt for at komme i gang er at klarlægge hvilken form for affald din virksomhed genererer. Det kan gøres ved at gå gennem følgende skridt:

  1. Send en e-mail til os om de affaldstyper, vi skal evaluere. 
  2. En repræsentant fra TerraCycle svarer på din email og sender mulige opfølgningsspørgsmål om materialet og herefter kan begge parter starte processen.
  3. Hvis det er nødvendigt, vil en præsentant fra TerraCycle anmode om et besøg på din virksomhed for bedre at kunne forstå affaldstypen eller affaldstyperne og selve processen det kræver.

TerraCycle karakteriserer affaldsstrømme baseret på økonomien der er i materialet med fokus på 3 primære kategorier:

Positiv økonomi

Disse affaldsstrømme har nok værdi i dem til at TerraCycle vil købe dem af din virksomhed, hvilket giver en klar økonomisk fordel ift. deponering, for ikke at tale om bæredygtighedsfordelen.

Neutral økonomi

Vi kan flytte dette materiale til en genanvendelsesapplikation for en pris som ligner dine nuværende udsmidningsudgifter. Selvom der ikke er nogen klar økonomisk fordel vil genanvendelsen være en klar bæredygtighedsmæssig fordel. 

Negativ økonomi

Dette materiale er sværere at genanvende og koster (muligvis meget mere) end dine nuværende udsmidningsudgifter. Selvom der ikke er nogen økonomisk fordel med disse materialer vil miljøfordelen være markant i sammenligning med deponering eller afbrænding. 

 

Der er forskellige afhentningsmetoder, vi kan benytte os af. Dette afhænger af den aftale, vi indgår med din virksomhed:

  • Live Loading: Ved Live Loading opbevares dit affaldsmateriale på dit lagergulv indtil du har samlet et fuldt vognlæs. TerraCycle sender herefter en lastbil, som afhenter materialet. Dit personale er ansvarlige for at flytte pallerne over i lastbilen.
  • Drop Trailer: Ved Drop Trailer sørger TerraCycle for, at du får en trailer stående ved din facilitet, så du løbende kan fylde den med afffaldsmateriale. Dette sparer dig for gulvplads og samtidig kan du give os besked, når traileren er fuld, så vi kan sende en lastbil, der tager affaldet med. Vi erstatter trailen med en ny, hvis aftalen fortsætter derefter.
  • Du leverer selv materialet TerraCycle: Ved denne metode leverer og betaler du selv for at få dit affaldsmateriale afleveret hos en af TerraCycles faciliteter. Dette finder sted, hvis du ikke har nok gulvplads til at opbevare hvad der svarer til en fuld lastbil og/eller TerraCycle ikke har mulighed for at aflevere en trailer. Ved at benytte denne mulighed er der ikke noget minimum eller maksimum på, hvor meget du skal levere og du skal ikke vente at nå op på minimum 13.600 kg. Muligheden resulterer ofte i, at TerraCycle tilbyder en bedre kliopris for at genanvede dit materiale.