Vilkår og betingelser

Gratis og Betalte Genanvendelsesprogrammer 

TerraCycle (“TC”) søger at drive sine genanvendelsesprogrammer på en miljøvenlig og rationel måde. Med henblik herpå, har programmerne (også kaldet genanvendelsesprogrammer) et minimum forsendelseskrav (et vist minimum antal af enheder affald skal sendes ellers vil forsendelsen ikke være berettiget til kreditering), der er specificeret på programmernes hjœlpeside, (“Hjælp”) der ved henvisning er indarbejdet i disse vilkår og betingelser. Desuden vil TC lukke genanvendelsespladser, hvis der ikke er modtaget forsendelse fra pladsen i løbet af en tolv (seks) måneders periode. Dette gøres for at eliminere inaktive programpladser og tillade, at programpladserne kan blive brugt af en anden gruppe.TerraCycles genanvendelsesprogrammer er udelukkende brugt til forbrugeres affald/emballage. Industriel affald, fejlbehæftede produkter, mistryk eller andet før-forbruger affald accepteres ikke gennem vores softwareplatform. Alle eventuelle forsendelser af industriel affald, vil blive returneret til afsenderen og vil modtage en håndteringsafgift. Desuden lukker TC gratis programplaceringer, hvis der ikke er modtaget en pakke fra programplaceringen i løbet af en periode på seks måneder. Efter lukningen kan programplaceringen ikke kunne deltage i programmet igen, hvis det er blevet udfyldt i mellemtiden.

Det er ikke tilladt at bruge Programmerne i kommercielt øjemed. TC vil fjerne individer eller organisationer fra Programmerne der ikke overholder denne forpligtigelse. TC vil derfor lukke afleveringssteder der deltager i vores Gratis genanvendelsesprogrammer, hvis affald bliver indsendt af professionelle affaldsindsamlingsorganisationer på et kommercielt grundlag. 

Pakker med overvægt (dvs. over 20 kg pr. pakke) eller overdimensionerede pakker (dvs. 60x60x50cm pr. pakke), duplikerede etiketter, forkerte eller misbrugte etiketter, pakker eller affald, der ikke opfylder programkravene, accepteres ikke, og TC har ret til at fjerne eventuelle enkeltpersoner eller organisationer fra programmerne i alle eventuelle ovennævnte hændelser.

Etiketter kan kun downloades og bruges af kontoejeren og kan ikke bruges af nogen tredjepart. TC har ret til at fjerne enhver enkeltperson eller organisation, der ikke overholder dette krav, fra programmerne.
 

Programdeltagelse

Fra og med den 03/09/20 er der kun tilladt ét afleveringssted pr. konto pr. program for alle offentlige afleveringsprogrammer.


Kun én konto pr. person er tilladt.

TC forbeholder sig retten til at fjerne eventuelle personer eller organisationer, der ikke overholder vilkårene og betingelserne, loven, eller hvis din adfærd anses af TC som illoyal, uærlig eller svigagtig

Point Program

Efter modtagelse på vores genanvendelsesanlæg kan behandlingstiden, der varierer afhængigt af antallet af forsendelser, vi modtager, tage op til 6 uger, hvorefter din konto opdateres. Dette er også gældende for dine TerraCycle-point, der krediteres din konto. Vi sætter stor pris på din tålmodighed og forsikrer dig om, at vi gør alt for, at dine forsendelser behandles rettidigt.

Hvis du vil klage over en manglende forsendelse, har du 90 dage fra den dato, hvor pakken blev afhentet af UPS/afleveret på et UPS-indleveringssted. Klager over manglende forsendelser efter 90 dage accepteres ikke.

Hvis du vil klage over forkert vægt, har du 60 dage til at gøre dette fra den dato, pakken angives som værende tjekket ind på vores genanvendelsesanlæg (dvs. den er blevet uploadet til din konto). Klager over forkert vægt efter 60 dage gennemgås ikke.

De fleste programmer opsparer point (”Point”) for hver enhed af indsamlet affald (over et minimumsbeløb). Point kan anvendes på en af to måder: a) de kan anvendes til en af de velgørende programmer valgt af TC for specifikke formål (eksempelvis kan et antal point blive indløst til at plante træer) tilbudt af vores partnerorganisationer (se http://www.terracycle.dk/da/about-terracycle/points for beskrivelser af disse programmer); eller b) point kan indløses til kontante beløb, der vil blive sendt til en velgørenhedsorganisation eller folkeskole udpeget af lederen af afleveringssteder. Point vil udløbe og den konto, som de står på, vil blive lukket, hvis der ikke er nogen aktivitet på kontoen over en etårig periode. Aktivitet på en konto inkluderer, anmodning af forsendelsesmærkat, forsendelse af affald til TC eller at der er blevet valgt, via TCs hjemmeside, enten at indløse point til et specifikt program eller til kontanter, der så er sendt til en udpeget velgørenhedsorganisation eller skole. Point, der udløber på denne måde, vil ikke være tilgængelige for udpegelse til velgørende organisationer eller til indløsning. Yderligere vil alle checks udløbe et år efter de er blevet udskrevet og ingen erstatnings anmodninger ved tab af checks vil ske et år efter datoen for checkens udstedelse. 

I tilfælde af en minimumsvægtændring, en reduktion i antallet af tildelte point eller nye begrænsninger i størrelsen eller formatet på pakker, vil hver programdeltager blive informeret om ændringen pr. e-mail. Alle pakker, der sendes mindst fjorten dage før datoen for ændringen angivet i e-mailen, vil være underlagt vilkårene i programmet, der er gældende før den bekendtgjorte dato.

Velgørenheds-inbetalinger:

Vi udbetaler penge til velgørenhed to gange om året. Bidrag til velgørenhed gives hver sjette måned: i juni for den sum, som er indsamlet fra november til april, og i december for den sum, som er indsamlet fra maj til oktober. På grund af de administrative omkostninger for indbetalinger af bidrag til velgørenhed, har vi ikke mulighed for at gennemføre indbetalinger, som er mindre end 100 kroner. Hvis det indsamlede beløb for de seks måneder er mindre end 100 kroner, går pengene videre til den næste periode på seks måneder. Bemærk venligst at det kun er muligt at donere TerraCycle point til 100% offentlige institutioner, herunder; velgørenhedsorganisationer, non-profit organisationer eller folkeskoler.

Offentlige Afleveringssteder:

Dette afsnit gælder for de medlemmer, som har valgt at åbne sin indsamling af affald for offentligheden ved at have oprettet et såkaldt ”Offentligt afleveringssted”. De personer der driver et eller flere offentlige afleveringssteder, godkender herved at de er ansvarlige for vedligeholdelsen og sikkerheden for det/de offentlige afleveringssted(er). De accepterer ligeledes, at TerraCycle ikke holdes ansvarlig eller afkræves erstatning for eventuelle skader eller tab, som kan ske for personen der benytter sig af det/de offentlige afleveringssted(er).

Typer af Oplysninger vi Indsamler:

TC indsamler oplysninger om vores interessenter og besøgende på vores hjemmesider, så vi kan give en oplevelse, der er reagerer på vores interessenter og besøgendes behov. Oplysninger kan indsamles som en del af: (i) at opfylde ordrer eller anmodninger om oplysninger, (ii) køb af produkter, (iii) tilmelding til brigademedlemskab, (iv) indsendelse af en jobansøgning, eller (v) at reagere på henvendelser fra os (fx. undersøgelser, tilbud eller reservationsbekræftelser). De typer af personligt identificerbare oplysninger, vi indsamler, kan omfatte dit navn, hjemme-, arbejds-og e-mail-adresser, telefon-og faxnumre, kreditkortoplysninger, fødselsdato, køn og livsstilsoplysninger som produkt præferencer, samt andre relevante oplysninger.

TC kan også indsamle ikke-personlige identificerbare oplysninger om dig, som din brug af vores hjemmesider, kommunikationspræferencer, grønne indkøbspræferencer og vaner, samt svar på tilbud og undersøgelser.

Formål Med Indsamling, Behandling og Videregivelse:

Indsamling og brug

Det primære formål med at indsamle dine personligt identificerbare oplysninger (PII) er som følger:

 • levere tjenester, såsom behandling af en transaktion (fx. anmodning om oplysninger, eller gennemførelse af en produktbestilling)
 • markedsføring og kommunikation med dig i forhold til de produkter og tjenester, der tilbydes af TC, vores strategiske marketingpartnere, og andre betroede tredjeparter
 • udføre markedsundersøgelser via afstemninger for at bedre tjene dine behov, forbedre effektiviteten af vores hjemmesider, din oplevelse af os og vores forskellige typer af kommunikation, reklamekampagner, og / eller salgsfremmende aktiviteter.

Du vil altid blive tilbudt valget om ikke at give dine PII eller til at beslutte hvilken kommunikation, du ønsker at modtage fra os. Dog kan det medføre at visse transaktioner bliver påvirket. For eksempel, hvis der ikke er angivet et navn eller e-mailadresse vil det forhindre behandlingen af transaktioner; hvis man ikke angiver en e-mailadresse, kan det begrænse de programmer eller geografisk fokuserede tilbud, som vi kan stille til rådighed for dig.

Behandling og videregivelse

I de fleste tilfælde er de oplysninger, du giver, tilføjet til vores database. Mens dine oplysninger bliver behandlet, kan nogle PII blive tilkendegjort for TCs søsterselskaber og / eller tredjepart serviceudbydere til de formål, som er beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Som generel praksis, vil TC ikke sælge, udleje, eller give fysisk adgang til dine PII til ikke-associerede tredjeparter uden for TC, dog bortset fra visse betroede tredjeparter og partnere. Af situationer, hvor TC kan videregive dine oplysninger til andre, kan de følgende nævnes:

 • når vi har fået din tilladelse
 • i situationer, hvor at dele eller videregive dine oplysninger er nødvendige for at kunne tilbyde dig de produkter eller tjenester, du ønsker
 • når virksomheder eller tjenesteudbydere, der udfører aktiviteter på vegne af TC, kræver, at sådanne oplysninger (fx. kreditkortsforarbejdning, kundesupport, markedsundersøgelsesadministration eller database forvaltningsydelser)
 • for at overholde lovmæssige krav eller myndighedskrav eller forpligtelser i overensstemmelse med gældende lovgivning eller retskendelse
 • med henblik på at levere oplysninger, der vil gøre det muligt for os at gøre vores tjenester og tjenester tilbudt af vores betroede partnere mere effektive.

Hvis oplysningerne er delt som nævnt ovenfor, søger vi at begrænse omfanget af oplysninger, der er videregivet, til omfanget nødvendigt for udførelsen af den specifikke funktion. Medmindre andet er udelukket af juridisk proces, kræver vi, at tredjeparter beskytter dine personlige oplysninger og overholder gældende love om privatliv og regler.

Samtykke

Til tider, som en del af vores forpligtelse til at holde dig orienteret, kan vi sende brev, e-mail, ringe eller kontakte dig på anden måder for at underrette dig om nye TC produkter og tjenester, eller kommende TC tilbud, arrangementer, forbedringer eller med andre relevante oplysninger, som kan være af interesse for dig. Du kan også modtage e-mails eller andre meddelelser fra nøje udvalgte tredjeparter. Vi vil altid tilbyde dig muligheden for at afvise enhver eller alle af disse meddelelser ved at kontakte TC direkte.

Vi vil gerne beholde alle vores venner og interesserede partnere informeret og i stand til at udnytte de fordele, som TC og dets strategiske marketingspartnere tilbyder. I nogle tilfælde er din tilladelse underforstået fra arten af den ønskede service eller transaktion, der gennemføres. Din tilladelse vil blive betragtet som givet for kommunikation fra os, som er nødvendig for at opfylde de transaktioner og tjenester, du anmoder om.

Data Overførsler Over Internationale Grænser:

Som en global virksomhed, stræber vi efter at give dig den samme fremragende service i alle lande i verden. For at opnå dette mål, har vi etableret et globalt netværk af kontorer, datacentre, betroede markedsføringspartnere, tjenesteudbydere, kundekontakt-centre, og uddannede medarbejdere over hele verden. Arten af vores forretning og vores aktiviteter kan forlange at vi overfører dine oplysninger, herunder PII, til andre koncernselskaber, ejendomme, administrationscentre, datacentre, eller tjenesteydere, der kan være placeret i et andet land. Selv om databeskyttelse og andre love i andre lande ikke altid er så omfattende som dem i dit eget land, vil TC træffe passende foranstaltninger for til at sikre, at dine personlige oplysninger er beskyttet og håndteres som beskrevet i denne fortrolighedserklæring.

Adgang Til Personligt Identificerbare Oplysninger:

For at sikre at dine personligt identificerbare oplysninger (PII) er korrekte og ajourførte, opfordrer vi dig til regelmæssigt at gennemgå og opdatere dine oplysninger (fx. i tilfælde af dit hjem-eller e-mailadresse ændres, eller du ønsker at tilføje en ekstra måde for os at kommunikere med dig på). Bemærk venligst, at i et forsøg på at bekræfte nøjagtigheden af dine personlige oplysninger, kan du blive bedt om at fremlægge dokumentation for identitet (eller andet autentifikation materiale), samt en udfyldt adgangsanmodningsform. Adgang til PII kan ikke gives over telefonen.

Hvis du, efter nærmere overvejelse, ønsker at de-aktivere din programprofil eller opdatere dine personlige oplysninger, vil vi forsøge at gøre dette så hurtigt så muligt. Lejlighedsvis vil oplysninger, som du har anmodet om at blive fjernet, opbevares i visse filer over en periode med henblik på at løse konflikter korrekt eller til fejlfinding af problemer. Desuden kan nogle typer af oplysninger gemmes på ubestemt tid i "back up" systemer eller i logfiler på grund af tekniske begrænsninger eller finansielle eller retlige krav. Derfor skal man ikke altid forvente, at alle dine personlige oplysninger vil blive fjernet helt eller med det samme efter forespørgelse.

Sikkerhedsforanstaltninger:

TC anerkender vigtigheden af informationssikkerhed, og gennemgår konstant, hvordan vi kan forbedre vores tekniske, fysiske og logiske sikkerhed, regler og procedurer. Alle TC-ejede hjemmesider og servere har sikkerhedsforanstaltninger på plads for at hjælpe med at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, misbrug og ændring i det omfang, som er inden for vores kontrol. Selv om "garanteret sikkerhed" ikke eksisterer, hverken på eller uden for internettet, beskytter vi dine oplysninger ved hjælp af både proceduremæssige og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, herunder adgangskoder, "firewalls" og brugen af kryptering, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt.

On-line Teknologier:

Som de fleste interaktive hjemmesider, kan TC bruge cookies, usynlige pixels, og web-beacons til at indhente oplysninger om dig, når du besøger vores hjemmesider. En cookie er en meget lille tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Den tildeler computeren med en unik identifikator, som bliver dit id-kort, når du vender tilbage til et TC hjemmeside.

Cookies er designet til at spare dig tid, fordi de hjælper os til at give dig en tilpasset oplevelse, uden at du behøver at minde os om dine præferencer, hver gang du vender tilbage til vores hjemmesider. TC cookies er ikke designet til at beskadige dine filer, de kan heller ikke læse oplysninger fra andre filer på din computers harddisk. Cookies kan også hjælpe os med at give dig en personlig on-line oplevelse på følgende måder:

 • de husker dit brugernavn og din adgangskode til fremtidige besøg, så log-in er nemmere og hurtigere
 • de sikrer, at du er udstyret med de nødvendige rammer og indhold
 • de sikrer, du få alle de ønskede oplysninger
 • de hjælper os med at levere kommunikation, som er relevant og lydhør over for dine interesser og beliggenhed.

TC cookies er begrænset til vores hjemmesider, og er ikke designet til at følge dig, når du begiver dig videre på internettet efter at have forladt TC-ejede hjemmesider. Vi sporer brugen af vores hjemmesider for bedre at opfylde dine behov og for at gøre det lettere for dig at finde information i fremtiden. Bemærk venligst, at der ud over TC cookies, kan forskellige tredjeparter også placere cookies på din computers harddisk. TC er ikke ansvarlig for tilstedeværelse eller fravær af tredjeparts cookies, eller for de teknologiske muligheder og anvendelser brugt af tredjeparter i forbindelse med tredjeparts cookies.

Hvis du foretrækker ikke at benytte cookies, kan din internetbrowser justeres til at behandle cookies på forskellige måder. Afhængigt af hvilken type browser du bruger, kan du være i stand til at konfigurere din browser således at: (i) du bliver bedt om at acceptere eller afvise cookies på et individuelt grundlag eller (ii) kan du være i stand til at forhindre din browser i at acceptere cookies. Du bør henvise til leverandøren eller producenten af din webbrowser for specifikke detaljer om cookie-sikkerhed. Du bør dog vide, at hvis du afviser cookies, kan det påvirke din evne til at udføre visse transaktioner på vores hjemmesider, og vores evne til at genkende din browser fra det ene besøg til det næste.

TC kan også bruge usynlige pixels, også kaldet web-beacons, for at tælle, hvor mange mennesker besøger visse hjemmesider. Information indsamlet fra usynlige pixels bruges og rapporteres samlet og indeholder ikke personlige oplysninger. TC kan bruge disse oplysninger til at forbedre marketingprogrammer og indhold.

Links Til Andre hjemmesider:

For at fremme din web-oplevelse og TerraCycles forretning, giver TC links til udvalgte hjemmesider. TC er ikke ansvarlig og hæfter ikke for indholdet på en uafhængig hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, reklamer eller markedsføringspraksis. Bemærk venligst, at mens TC vil beskytte dine oplysninger på hjemmesider ejet og drevet af TC, kan vi ikke styre og vil ikke være ansvarlig for fortrolighedserklæringer på tredjeparts hjemmesider, herunder hjemmesider, der ejes og kontrolleres af uafhængige franchisekæder, tredjeparts ejere af hoteller, feriesteder, midlertidige ejerskaber eller egenskaber, der kan benytte navnet på en af TCs mærker eller hjemmesider, der ikke er kontrolleret eller godkendt af os. Hjemmesider for tredjepart, der ikke er tilgængelige via links på vores hjemmeside, har separate fortrolighedserklæringer, dataindsamlingspraksis og garantier. Vi har intet ansvar for den praksis, den politik eller de sikkerhedsforanstaltninger pålagt af tredjemand på deres hjemmesider. Vi opfordrer dig til at kontakte dem for at spørge om deres fortrolighedserklæring i praksis samt politikker og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er gældende, før du afslører nogle personlige oplysninger. Vi anbefaler også, at du gennemgår fortrolighedserklæringer og politikker hos de linkede hjemmesider, for bedre at forstå, hvordan disse hjemmesider indsamler og anvender de lagrede oplysninger.

Mindreårige:

TC har ikke til hensigt og ønsker ikke, at indsamle personlige oplysninger direkte fra mindreårige. Af denne grund beder vi om din alder, når vi beder om personlige oplysninger. Vi kan dog ikke altid afgøre alderen af personer, der har adgang til at bruge vores hjemmeside. Hvis en mindreårig (som defineret af den rette lov) giver os sine data uden sine forældres eller værges samtykke, opfordrer vi forældre eller værge til at kontakte os, så vi kan fjerne de pågældende oplysninger og afmelde den mindreårige fra fremtidig markedsføring og øvrig kommunikation fra TC.

 

Kontooverførsler:  


Hvis der anmodes om en kontooverførsel til en tredjepart, skal du kontakte kontoindehaveren til at give tilladelse til en sådan overdragelse, og få kontoindehaveren til at redigere alle oplysninger om hans eller hendes konto med dine oplysninger. Hvis den konto, der skal overføres, blev oprettet med en erhvervsmæssig e-mailadresse i en virksomhed eller organisation, og du ikke kan kontakte den oprindelige kontoindehaver, kan en juridisk repræsentant for denne virksomhed eller organisation også anmode om overførsel af denne konto med gyldigt bevis for repræsentation, der skal fremlægges. I så fald skal du anmode om og udfylde formularen til anmodning om kontooverførsel, så vi kan godkende en sådan overførsel. Formularen kan fås via e-mail via kundeservice@terracycle.dk.
 

Opdateringer af Fortrolighedserklæringen:

TC kan undertiden være nødt til at ændre fortrolighedserklæringen for at reflektere ændringer i de lovgivningsmæssige rammer, erhvervslivets behov eller reagere på behovet hos vore gæster, ejendomme, strategiske marketingpartnere og tjenesteydere. Opdaterede versioner vil blive offentliggjort på vores hjemmeside og dateret, så du altid kan vide, hvornår vores fortrolighedserklæring senest er blevet opdateret.

Med virkning fra 20. september 2011

Yderligere Vilkår og Betingelser for Afsendelse af Medicin og Laboratorie Engangsklæder og Handsker:

Ved at du acceptere disse ekstra vilkår og betingelser henholdt til forsendelser af beklædning vil du hermed give dit sammentykke til kun at sende forsendelser som opfylder følgende krav. Alle beklædningsforsendelser som er i uoverensstemmelse med disse betingelser vil blive afvist og med forbehold for yderligere forsendelses og håndterings-afgifter. Desuden kan din sandsynlighed for at gøre fremtidige forsendelser blive påvirket.

Alt beklædning skal undersøge efter aftagelse for at sikre overholdelse, sikkerhed og korrekt bortskaffelse. 

Trin 1) Identificere biologiske smittefarer

 • Beklædning som har været brugt, eller med rimelighed sikkerhed har været i nærheden af blod eller andre smitsomme materialer (Se for eksempel 29 CFR 1910.1030 (b)) er set som værende smitsomt og må ikke sendes til TerraCycle.  
 • Beklædning med flydende eller størknet blod eller andre potentielle smitsomme/infektiøse materialer: forurenede genstande, som er blod eller andre potentielle smitsomme materialer i en flydende eller størknet tilstand, hvis komprimeret; elementer, der er blandet med tørret blod eller andre potentielle smittefarlige materialer og er i stand til at frigive disse materialer under håndtering. Patologiske og mikrobiologiske affald indeholdende blod og andre potentielle infektiøse materialer. (Se for eksempel 29 CFR 1910, 1030 (b)), kan ikke sendes til TerraCycle.

Trin 2) Identificere andre forureninger, (smittefarer)

 • Du må ikke sende beklædning som har store mængder af andre forurenende stoffer på sig. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til kemikalier, brandfarlige, giftige, eller andre farlige materialer.
 • Nogen former for beklædning er accepteret med acceptable mængder af farlige materialer kan sendes til TerraCycle (Se for eksempel 49 CFR 172, 101; med farlige materialer, særlige bestemmelser og mængdebegrænsninger).
 • For at kunne identificere den acceptable mængde af potentielle forureninger, smitsomheder henvises til MSDS-arket for hvert materiale.
 • Referer til 49 CFR 172.101 (Smitsomme materialer specielle bestemmelser og mængdebegrænsninger).
 • For assistance til at identificere mængdebegrænsninger eller smitsomhedsklassificering, kontakt TerraCycle.

Trin 3) Identificering af accepterede beklædning

 • Beklædning som ikke har været i nærheden af blod eller andre potentielle smitsomme materialer.
 • Beklædning som ikke har været i kontakt med blod eller andre potentielle smitsomme materialer.
 • Beklædning som har været brugt i kemiske laboratorium, (I henholdt til begrænset mængde som defineret i FR 49)
 • Beklædningsgenstande brugt i produktion.

Yderligere Vilkår og Betingelser Gældende for Programmer med Offentlige Afleveringssteder

Nogle TerraCycle Programmer anvender Offentlige Afleveringssteder (hver især et "OA") for mere effektivt at indsamle genanvendelige materialer. Organisationer, der vælger at operere OA'er tilskynder enkeltpersoner til at aflevere deres genanvendelige materialer, der kvalificerer til bestemte programmer. Ved at tilmelde sig som OA og acceptere disse vilkår og betingelser, giver OA'er også lov til at TerraCycle kan offentliggøre relevante oplysninger om OA’et og give deltagerne mulighed for at kontakte og finde placeringen og inkludere OA’et i et interaktivt kort designet til at hjælpe forbrugerne finde OA'er i deres område. OA’er tilslutter sig at i deres funktion som et offentligt afleveringssted ikke krænker gældende regler i deres lokalområde, regulativer eller love, og at de vil opretholde et sikkert miljø for alle deltagere i det pågældende program.

Klagepolitik


Hvis du har spørgsmål til vores service, skal du kontakte vores kundeserviceteam. Vores kundeserviceteam vil forsøge at løse din forespørgsel uden unødig forsinkelse. Du kan kontakte os på følgende måder:

Sende os en e-mail: kundeservice@terracycle.dk


Udfylde vores kontaktformular: www.terracycle.com/da-DK/kontakt-os

Hvis vores kundeserviceteam ikke kan løse dit problem, kan vi registrere dit problem som en klage. Hvis vi har begået en fejl, forsøger vi at lære af den for at undgå at begå den samme fejl i fremtiden.

Hvad sker der med min klage?

Når en klage modtages, skal den sendes videre til kundeserviceteamet, der vil registrere den i klageprotokollen. Klageansvarlig vil være den navngivne person, som håndterer klagen gennem processen.

Du vil modtage en bekræftelse på din klage inden for 5 arbejdsdage. Du kan blive kontaktet for at sikre, at vi har forstået din klage korrekt, eller for at få yderligere oplysninger om din klage.

Når undersøgelsen er afsluttet, sender kundeservicechefen en e-mail til dig med et fuldstændigt svar inden for 21 arbejdsdage eller sender en opdatering om forløbet af undersøgelsen og en ny foreslået frist for deres svar.

Vi overvåger og gennemgår effektiviteten af vores behandling af klager for at sikre, at dette løbende forbedres, og at erfaringerne fra klagebehandlingen gennemføres i den bredere organisation. Klager gennemgås hvert kvartal for at identificere eventuelle tendenser, der kan indikere et behov for at træffe yderligere foranstaltninger.