Milieuvoordelen

De voordelen van het elimineren van het idee van afval zijn onbetaalbaar.

Hoe over afval gedacht wordt

Afval bestaat niet in de natuur. In een ecologisch systeem is elke soort van afval die geproduceerd door het ene organisme waardevol voor een ander organisme. Een voorbeeld: de uitwerpselen van een vos bemesten misschien een nabijgelegen bessenstruik. Vervolgens zijn de bessen weer voedsel voor een vogel. Tot slot wordt de vogel weer gegeten door de vos en is de cirkel weer rond. Alles wat er in de natuur geproduceerd wordt, wordt ook gebruikt en op deze manier blijft er ook geen afval achter.

Met het creëren van synthetische materialen, hebben mensen deze natuurlijke cyclus doorbroken. Hoewel plastic en andere kunstmatige materialen ons een grotere en kostenefficiëntere innovatieve vrijheid bieden, zijn deze materialen aan het eind van hun levenscyclus waardeloos afval. Dit waardeloze afval past niet in de gezonde en natuurlijke cyclus van input and output.

We zien vissen die plastic eten en vogels die nesten maken van sigarettenafval en het probleem wordt alleen maar erger met onze neiging tot overconsumptie. Dat producten gemakkelijk en goedkoop te verkrijgen zijn gaat gekoppeld aan de dramatische groei van de wereldpopulatie. Een wereldwijze afvalcrisis is het resultaat van onze weggooicultuur.


De impact van afval

In de afgelopen 100 jaar is de hoeveelheid afval die de mensheid produceert gestegen met bijna 10,000 procent. Van dat gigantische volume wordt geschat dat 25 procent in onze oceanen belandt, waardoor er vijf gigantische gyres van vuilnis zijn gevormd. Aangezien slechts een klein percentage wordt gerecycled wordt de meerderheid in principe gemummificeerd op stortplaatsen, wat zorgt voor uitstoot van methaan en andere giftige stoffen na verloop van tijd. Als het niet wordt begraven, wordt het meestal verbrand in verbrandingsovens. Terwijl een zeer klein percentage van verbrandingsinstallaties energie produceren vernietigen ze in het proces alle mogelijke waarden van het materiaal met uitzondering van de energie.

Recyclebaar vs. non-recyclebaar

De belangrijkste reden dat ons afval naar de afvalstortplaats en afvalverbrandingsinstallatie gebracht wordt en waarom zo weinig van onze productie gerecycled wordt (technisch gezien zou het kunnen) ligt aan de economie van afval. Het is simpelweg veel duurder om de meeste dingen te verzamelen en te recyclen dan dat het resultaat hiervan het waard is. Daarnaast is het goedkoop om afval naar het afvalstortterrein of de afvalverbrandingsinstallaties te brengen.

TerraCycle’s rol in het recyclen van het moeilijk recyclebare

TerraCycle streeft erna om het idee over afval voorgoed te veranderen door het niet-recyclebare recyclebaar te maken. We doen dit door een aantal gratis programma’s te bieden die gesponsord worden door bewuste consumentenmerken en fabrikanten, maar ook door verkoopbare programma’s die gesponsord worden door milieubewuster consumenten om circulaire herbruikbare oplossingen voor bijna alle soorten afval te bieden.


Milieuvoordeel van TerraCycle

Door het versturen van afval naar TerraCycle vermijdt je dat het eindigt als zwerfafval, op een stortplaats of verbrandingsinstallatie. In plaats daarvan worden nieuwe materialen en producten gemaakt met jouw ingezameld afval, waardoor de noodzaak om nieuwe materialen te extraheren uit de planeet wordt verminderd. Deze vermeden invloed is niet gering; voor een gemiddelde product is meer dan 90 % van de milieueffecten afkomstig van extraheren en verfijnen van de grondstoffen waaruit het is gemaakt.

Wat TerraCycle niet doet: rechtstreekse oplossingen

Het verbranden van afval zorgt ervoor dat het afval verandert in as, gas en warmte (welke soms weer omgezet wordt in elektriciteit). Terwijl het verbranden de afvalstortplaats niet helemaal vervangt, zorgt het wel voor aanzienlijk minder afval op de afvalstortplaatsen en wordt beschouwd als een betere rechtstreekse oplossing. Afvalverbranding is geen circulaire oplossing omdat het afvalmateriaal wordt afgebroken in het verbrandingsproces. TerraCycle verbrandt het verzamelde afval dan ook niet.

Een afvalstortplaats is een plek voor het weggooien van afvalmateriaal door het te begraven and het is de oudste manier van de afvalprocedure. Historisch gezien zijn vuilnishopen de meest gebruikelijke methode om afval op een georganiseerde manier weg te gooien en nog steeds is dit in veel landen over de hele wereld het geval. TerraCycle stort geen verzameld afval op een afvalstortplaats.

Milieuvriendelijke lifestyle veranderingen

Er zijn betere manieren om weer in een lijn met de natuur te zijn. Koop bewust, koop duurzaam, koop tweedehands of ook helemaal niks kopen is een radicale manier om ervoor te zorgen dat onze individuele consumptie minder invloed heeft op de natuur.

Als we kijken naar de hoofdoorzaak van afval, dan zijn wij als consumenten er voor een groot deel verantwoordelijk voor. Afval is een gevolg van onze individuele consumptie. Als we niets kopen, kan het ook nooit afval worden.

Als we iets kopen zijn we actief aan het stemmen voor meer dan waar het desbetreffende product voor gemaakt wordt. Aan de andere kant, als we niets kopen, dan stemmen we voor iets dat minder goed is dan het geproduceerde goed. De stem die we uitbrengen is zeer machtig.

Als we allemaal onze dagelijkse stem zouden veranderen (onze alledaagse aankopen), dan zouden we binnen een korte tijd de wereldwijde afvalcrisis oplossen, net als veel andere milieuproblemen. Laten we beginnen met het kopen van dingen die een nuttige output zijn in plaats van waardeloze output, laten we duurzame en tweedehands dingen kopen en voordat we dan iets kopen, misschien ons afvragen: “Heb ik dit echt nodig?”