SUEZ EN TERRACYCLE BUNDELEN KRACHTEN

SUEZ sluit een partnerschap met TerraCycle en verwerft 30% van de activiteiten in Europa, waardoor het innovatieve inzamelings- en recyclingprogramma’s kan ontwikkelen in België, Finland, Frankrijk, Nederland, het VK en Zweden. Het partnerschap bundelt de inzamelingsprogramma’s van TerraCycle met een focus op gemeenschapsengagement en SUEZ’ expertise in afvalrecycling en -recuperatie. Het zal individuen, bedrijven en gemeenten nieuwe oplossingen bieden voor het recycleren van afval dat voordien niet recycleerbaar was en dit afval transformeren naar nieuwe secondaire grondstoffen.

TerraCycle is een internationaal erkend bedrijf dat selectieve inzamelingssystemen ontwikkelt voor het recyclen van meer dan 100 specifieke moeilijk te recyclen afvalstromen (wegwerpitems, specifieke verpakking, kantoorbenodigdheden, verzorgingsproducten, tandverzorgingsproducten, gebruikte koffiecapsules en sigarettenpeuken) die momenteel niet door de traditionele recycling kanalen worden behandeld. TerraCycle is actief in 20 landen en heeft partnerschappen met grote bedrijven en merken en met gemeenten om recyclingprogramma’s op te zetten, zodat ook deze producten en verpakkingen een tweede leven krijgen als secundaire grondstof.

Bijna 60 miljoen inzamelpunten werken al met TerraCycle:

  • Via ophaalprogramma’s die door vrijwilligers werden opgezet en die “gesponsord” worden door bedrijven of gemeenten (inzamelpunten registreren zich op de website van TerraCycle en krijgen punten toegekend die in donaties worden omgezet voor organisaties/ goede doelen naar keuze)
  • Via recycling services die worden betaald door bedrijven zoals de "Zero Waste Boxes"

Door de samenwerking met TerraCycle breidt SUEZ haar services in Nederland en andere Europese landen uit met baanbrekende inzamelingsmethoden en extra recyclingkanalen voor al haar klanten. Het gaat hierbij vooral om producten met ingewikkelde verpakkingen die zeer specifieke inzameling- en sorteeroplossingen vereisen. Al het ingezamelde afval wordt hergebruikt of gerecycled tot nieuwe producten mede dankzij de expertise en ervaring van SUEZ. SUEZ en TerraCycle hebben al een aantal projecten in ontwikkeling, zoals het recyclen van sigarettenpeuken naar bijvoorbeeld kantoormeubilair.

“Ik ben erg trots op deze samenwerking met TerraCycle. TerraCycle elimineert het idee van afval door het recyclen van het ‘niet recyclebare’. Hieruit komen nieuwe kringlopen en nieuwe businessmodellen voort. Uiteindelijk streven we er samen naar om - via recycling en hergebruik - circulaire economieën tot stand te brengen waarin grondstoffen voortdurend worden teruggewonnen en toegepast. Dit betekent dat we op den duur verschillende afvalstromen op een andere manier moeten terugbrengen in de keten. We zien en geloven dat deze markt zich ontwikkelt naar een multi-niche markt, waaraan we met dit partnership een goede invulling kunnen geven”, vertelt Wieger Droogh, algemeen directeur van SUEZ Nederland. “We beschouwen het als een uitdaging om de groeiende groep opdrachtgevers voor wie duurzaamheid een hoge prioriteit heeft aan te laten sluiten bij onze missie. De samenwerking met TerraCycle helpt ons slimmer om te gaan met grondstoffen om uitputting van onze schaarse grondstoffen te voorkomen.”

“De programma’s van TerraCycle behoren tot de meest vooruitstrevende programma's ter bevordering van recycling. Onze samenwerking met SUEZ zal een stevige impuls geven aan de uitbreiding van de recycling-mogelijkheden van SUEZ en de groei van TerraCycle in Europa versnellen. Met de expertise van SUEZ kan TerraCycle op maat gesneden recycling-oplossingen bieden, die zijn toegespitst op verschillende afvalstromen”, aldus Tom Szaky, CEO van TerraCycle.