In het licht van de pandemie van het Coronavirus (COVID-19) blijven we de officiële adviezen van de Nederlandse regering en de Wereldgezondheidsorganisatie van dichtbij opvolgen. Hier vindt u de laatste informatie over de werking van onze gratis recyclingprogramma's.

Afval inzamelen en verzenden

Zoals de zaken er nu voorstaan vervoert PostNL uw pakketten zoals gebruikelijk en blijven we ze in ontvangst nemen en inchecken in ons magazijn. Houd u echter aan de geldende voorschriften en stuur uw pakket alleen op als u zich om een belangrijke reden reeds buitenshuis bevindt – bijvoorbeeld op weg naar een supermarkt, school of het werk.

Informatie voor publieke inzamellocatie bezoekers

Het is mogelijk om thuis afval te blijven verzamelen, maar we vragen u vriendelijk om de regels van de overheid te volgen bij het inleveren van uw afval op een publieke inzamellocatie voor recycling. Dit kan betekenen dat u uw afval alleen mag inleveren terwijl u een essentiële taak uitvoert, zoals een bezoek aan een supermarkt, onderweg naar het werk of een school of voor lichaamsbeweging. Als er geen geschikte publieke inzamellocatie in de buurt is, bewaart u het afval dan om het op een later moment te recyclen wanneer de beperkingen worden opgeheven.

Als het voor u mogelijk is om een publieke inzamellocatie te bezoeken, neem dan waar mogelijk contact op met de beheerder van deze locatie voordat u erheen gaat. De kans is groter dat ze tijdelijk gesloten zijn vanwege de lockdown en dat de publieke inzamellocatie daarom van onze kaart is verwijderd. We vragen u vriendelijk om bij het inleveren van uw afval de richtlijnen van de overheid te volgen met betrekking tot afstand houden (social distancing).

Informatie voor publieke inzamellocatie beheerders

Als u afval wilt inzamelen terwijl deze beperkingen van kracht zijn, raden wij u aan extra voorzorgsmaatregelen te nemen:

  • Gebruik beschermende kledij zoals handschoenen bij het hanteren van afval en raak uw gezicht niet aan.
  • Nadat u uw verzameldozen heeft geleegd, laat u het afval indien mogelijk 72 uur opzij staan voordat u het sorteert of verpakt voor verzending. 
  • Zorg er voor dat u, na het hanteren van afval, uw handen altijd gedurende 20 seconden wast.

Als u de inzameling op uw publieke inzamellocatie wilt of moet onderbreken, laat dit dan aan uw gemeenschap weten en stuur een e-mail naar TerraCycle® via klantenservice@terracycle.nl. Wij kunnen uw locatie tijdelijk van de betreffende kaart(en) verwijderen en kunnen uw locatie er weer op zetten wanneer u daarom vraagt.

Neem Contact op

Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werkt het TerraCycle® NL Team nu van thuis uit. We blijven onze verzamelaars steunen die een e-mail te sturen naar klantenservice@terracycle.nl. We doen ons uiterste best om uw e-mails zo snel mogelijk te beantwoorden.

Bedankt voor uw medewerking. Het TerraCycle-team wenst u, uw gezin en uw gemeenschap het beste in deze aparte situatie en kijkt ernaar uit uw afval te ontvangen voor recycling.