Industriële recyclediensten

TerraCycle biedt industriële recyclediensten voor jouw bedrijfsmagazijn of productieafdelingen om jouw duurzaamheids doelstellingen sneller te behalen met een focus op moeilijk recyclebare materialen.

Onze industriële recyclediensten zijn gemaakt voor de afvalstromingen van jouw bedrijf. Ons materiaal team zal tijdens het hele proces met jou nauw samenwerken om er voor te zorgen dat onze industriële recyclediensten passen bij de behoeftes van jouw specifieke faciliteit en afvalstromen.

De eerste stap voor ons is om te begrijpen welke afvalstromingen jouw bedrijf genereerd. De volgende stappen dienen hiervoor genomen te worden:

  1. Mail ons over elke afvalstroom die jij graag door ons geëvalueerd zou willen hebben. 
     
  2. Een vertegenwoordiger van TerraCycle zal antwoorden met verdere vragen over het materiaal. Vanaf dit punt kunnen de prijsonderhandelingen van beide partijen beginnen.
     
  3. Als het nodig is, zal een vertegenwoordiger van TerraCycle voorstellen om jouw bedrijf te bezoeken voor afvalcontrole, om de afvalstroom of afvalstromen en de mogelijke stijgende capaciteit beter te begrijpen.

Tijdens het bespreken van het desbetreffende materiaal moet je er rekening mee houden dat TerraCycle de afvalstromen beoordeelt op de economie erachter met een focus op drie primaire categorien.

Positieve economische afvalstromen

Deze afvalstromen hebben genoeg waarde waardoor TerraCycle in staat is om het van jouw faciliteiten aan te kopen, waardoor er een duidelijk economisch voordeel is ten opzichte van storten, en niet te vergeten het duurzame voordeel.

Neutrale economie

Deze afvalstromen kunnen gerecycled worden tegen kosten vergelijkbaar met storten of verbranden. Alhoewel een economisch voordeel niet aanwezig is is het recyclen een duidelijk duurzaam voordeel.

Negatieve Economie

Deze afvalstromen kosten meer om te recyclen dan hun resulterende waarde en kost (wellicht beduidend) meer dan jouw huidige afvalstofheffing. Hoewel er een economisch nadeel is met betrekking tot deze materialen is het voordeel voor het milieu aanzienlijk in vergelijking met storten of verbranding.

Het ligt aan de overeenkomst die TerraCycle met jouw bedrijf sluit welke verschillende afspraken er gemaakt kunnen worden ten behoeve van het ophalen van het afval:

  • Live Loading: Onder dit scenario wordt het materiaal in jouw magazijn opgeslagen totdat er een complete vrachtlading (ongeveer 14 ton) verzameld is. Als dat punt bereikt is stuurt TerraCycle een vrachtwagen om het materiaal op te halen. Jouw magazijnpersoneel is verantwoordelijk om de pellets in de vrachtwagen te laden.
  • Drop Trailer: Onder dit scenario zorgt TerraCycle voor een lege trailer die bij jouw laadperron staat zodat het materiaal in jouw tijd ingeladen kan worden. Daardoor ontstaat er meer ruimte in jouw magazijn en kan jij contact met ons opnemen als de trailer vol is. Vervolgens sturen wij een vrachtwagen naar jou om de volle trailer op te halen. Als ons contract verlengd wordt zal de volle container vervangen worden door een lege container.

 

  • Jij brengt materiaal naar TerraCycle: Onder dit scenario wordt het materiaal op eigen kosten naar TerraCycle gebracht. Deze situatie ontstaat als er geen plek bij jouw bedrijf is om een volle containerlading te sparen en/of TerraCycle geen container kan leveren in een kosteneffectieve manier. Onder dit scenario kan elke hoeveelheid materiaal geleverd worden aan TerraCycle en hoeft er niet gewacht te worden tot er ongeveer 14 ton is. Deze optie heeft gewoonlijk het resultaat dat TerraCycle een beter prijs per kilo biedt voor het voor recycling bedoelde materiaal.