Slik resirkulerer vi

TerraCycle er ulik tradisjonelle kommunale resirkuleringsanlegg, siden vi fokuserer på en rekke avfallsstrømmer som vanligvis ikke kan resirkuleres lokalt.

Prosessen starter med R&D-teamet vårt – interne forskere og spesialister på materialbruk som jobber på tvers av kontorene våre og i samarbeid med ledende universiteter – som analyserer materialene for å finne den rette måten å bearbeide dem på til nye materialer. Dette omfatter hvordan avfallet brytes ned og separeres til mindre deler, for deretter å resirkulere materialene til nye bruksområder.

Når R&D har gjort sitt og det er etablert et gjenvinningsprogram, danner materialteamet en aktiv forsyningskjede for innsamling, sortering, resirkulering og sluttmarkeder. Vi ligger foran utviklingen av innovativ emballasje og ny teknologi gjennom vårt enorme nettverk av tredjeparts logistikk-, sorterings- og bearbeidingsfunksjoner for å bringe løsningene våre til liv.

R&D OG REGULATORISK GJENNOMGANG

TerraCycle utfører omfattende grunnutvikling for å vurdere materialene vi planlegger å motta og resirkulere:

  • Regulatorisk: Vi gjennomgår lokale, regionale og nasjonale forskrifter for å bekrefte hvordan hvert element på listen over akseptert avfall trygt kan samles inn, sendes og/eller lagres i hvert marked.
  • Teknisk resirkulerbarhet: Vi vurderer materialsammensetningen til det aksepterte avfallet for å fastslå hvordan materialet skal sorteres, bearbeides og omdannes til et brukbart råmateriale for produksjon av resirkulerte produkter.
  • Praktisk resirkulerbarhet: Vi legger lag på lag med virkelighetsfaktorer (som forurensningsnivåer eller begrensninger for leverandører og utstyr) for å bekrefte at vi har en levedyktig forsyningskjede vi kan resirkulere.

TerraCycles globale hovedkontor for R&D holder til på Rutgers University EcoComplex, et forskningssenter innen miljøvern og fornybar energi.

MOTTAK OG INNSJEKK

I hvert land sendes avfallet til lokale TerraCycle forbehandlingsanlegg for gjenvinning (MRF), som alltid holder til i samme land som avfallet kommer fra.

Når en forsendelse ankommer et spesielt TerraCycle MRF, blir den sjekket inn, veid og visuelt kontrollert for kontaminering.

TerraCycle MRF-er er spesialanlegg som mottar avfall, registrerer data, separerer manuelt ulike materialer (hvis aktuelt) og samler materialer til resirkulering.

SORTERING OG SAMLING

Ved hjelp av en rekke teknikker sorterer vi materialer basert på materialegenskaper og -sammensetning, og samler deretter lignende materialer for å nå tersklene for minstevolum for videre bearbeiding.

TerraCycle bruker en rekke ulike sorteringsteknologier, som manuell sortering, størrelsesseparering, synk/flyt, optisk, lufttetthet, tyngdekraft, magnetisk osv., for å føre materialet videre til riktig behandling og håndtering.

TerraCycle unngår avfall-til-energi og bruker det aldri som en siste løsning for noe vi garanterer skal resirkuleres. En liten andel av utvalgte artikler sorteres ut og behandles som avfall til energi og brukes direkte av prosessanlegget og/eller av det lokale forsyningsnettet. Dette gjelder materialer som må håndteres på denne måten på grunn av juridiske restriksjoner, ikke-samsvarende avfall eller artikler som er tydelig beskrevet i programbeskrivelsene for TerraCycle.

Disse bildene er tatt i et av TerraCycle MRF-er, og viser teammedlemmer som komprimerer nysorterte materialer til et bulkformat som forberedelse til bearbeiding.

RENGJØRING OG BEARBEIDING

Når de er sortert etter kategori, rengjøres de ulike materialtypene og sendes deretter til tredjeparts bearbeidingspartnere, som resirkulerer materialene til egnede former.

Metaller og aluminium blir for eksempel strimlet og smeltet om til plater, blokker eller stenger. Glass knuses og smeltes om for bruk i nye glassflasker (hvis det er klart) eller i murstein, sement eller betong (hvis det er farget). Gummi blir vanligvis cryo-frest for å fryses, og deretter redusert i størrelse til en pulverisert tilstand for gulvlegging. Organiske stoffer komposteres eller brukes i industriell og kommersiell gjødsel.

Plast utgjør den største materialkategorien vi samler inn gjennom programmene våre. Disse materialene reduseres i størrelse (gjøres mindre ved at de strimles eller kvernes), og blir deretter smeltet og omformet til pellets, flak eller pulver.

TerraCycle-teamet klargjør materiale for resirkulering. TerraCycle samarbeider med et nettverk av tredjepartsleverandører (som er forhåndskvalifiserte og med i materialteamet vårt) for å sikre at alt avfall blir bearbeidet.

RESIRKULERTE PRODUKTER

Når vi har sørget for at avfallet resirkuleres til et råmateriale, selges det til produksjonsselskaper, som produserer sluttprodukter og fullfører resirkuleringsreisen. Disse sluttproduktene kan være utendørsmøbler og terrassegulv, plastpaller, vannkanner, oppbevaringsbeholdere og kurver, rør til konstruksjonsformål, gulvfliser, underlag til lekeplasser og idrettsplasser, og mye annet.

Benker, lekeplasser og hagesenger er noen av de mange sluttproduktene som kan produseres av de resirkulerte materialene som samles inn gjennom programmene våre.

Våre synspunkter på avfallsløsninger

Bruker TerraCycle mekanisk eller kjemisk resirkulering?

TerraCycle bruker generelt løsninger som ikke bare garanterer teknisk resirkulerbarhet, men også praktisk resirkulerbarhet. Teknisk resirkulerbarhet er evnen til å omdanne et materiale til et nytt brukbart format, ofte i et laboratorium eller en demonstrasjon. Den tar ikke hensyn til økonomisk levedyktighet, men er en forutsetning for praktisk resirkulerbarhet. Det som skaper praktisk resirkulerbarhet for en spesifikk avfallsstrøm, er om en forsyningskjede for avfallshåndtering kan resirkulere den på en lønnsom måte.

Resirkulering ledes vanligvis av ideelle organisasjoner, og derfor fokuserer de på å resirkulere avfallsstrømmer de kan tjene penger på. For de fleste produkter og emballasjer er kostnaden ved å samle dem inn og behandle dem vanligvis høyere enn verdien av det ferdige materialet – så selv om de er teknisk resirkulerbare, blir de ikke resirkulert i praksis i stor skala i dag. Derfor har TerraCycle utviklet en alternativ løsning for avfallshåndtering.

Mekanisk resirkulering er når avfall gjenvinnes og omdannes til brukbare materialer ved å bryte ned sammensetningen og gjøre dem om til noe nytt. Slik behandles mesteparten av avfallet som samles inn gjennom TerraCycle.

Kjemisk gjenvinning er en samlebetegnelse for ulike prosesser som kjemisk endrer plasten for å klargjøre den for bearbeiding, enten ved å tilføre varme, tappe oksygen, bruke solvolyse eller gjennom andre metoder. TerraCycle bruker i dag kjemiske resirkuleringsløsninger innen utvalgte bruksområder, og vi har gjort store investeringer i videre R&D for å vurdere andre løsninger. Vi vil ikke gå videre med kjemiske resirkuleringsmetoder som omdanner plast til drivstoff eller energi.