Dette nettstedet bruker informasjonskapsler som er nødvendige for å tilby en god brukeropplevelse. Vi bruker også informasjonskapsler for å analysere trafikk og ytelse på nettstedet. Gå videre dersom du godtar bruksvilkårene, eller les om personvern og hvordan du administrerer informasjonskapsler.

Definisjoner

Sluttscenarier for produkter & materialer:
 

 1. Gjenbruk - Gjenbruk av et bestemt materiale betyr å bruke det igjen til samme formål som det opprinnelig ble laget for. Noen ganger blir produkt som blir gjenbrukt omtalt som for fornyet, eller second-hand. Det opprinnelige produktet er vanligvis ikke endret i betydelig grad før det brukes på nytt. Eksempler spenner fra brukte biler og golfkøller, til klær og skotøy.
 2. Oppsirkulering -  Oppsirkulering eller upcycling betyr å bruke et bestemt materiale på nytt, men på en annen måte enn det opprinnelig var ment for. Det opprinnelige produktet er stort sett intakt og man bruker den originale formen til et nytt formål. Eksempler på dette er blant annet å bruke bildekk som husker eller lekeplasselementer, lage en korttavle ved hjelp av korker, eller møbler og interiørelementer ved hjelp av paller. Kune en liten andel av materialet TerraCycle samler inn tilhører denne kategorien.
 3. Resirkulering - Resirkulering eller gjenvinning er prosessen med å utvinne materiale fra avfall og gjøre det om til nye produkter. Det opprinnelige produktet blir ødelagt i prosessen, vanligvis via en smelteprosess, og benyttes deretter til å danne nye produkter. Eksempler inkluderer blant annet aluminiumsbokser, plastflasker, de fleste matvarer på boks, mm. De fleste av elementene TerraCycle samler inn faller inn under denne kategorien.
 4. Forbrenning - Forbrenning er en prosess hvor avfall blir brent eller forgasset. Denne fremgangsmåte kan generere brensel eller energi, avhengig av produktet. Det opprinnelige produkt blir ødelagt under denne prosessen ettersom de høye temperaturer bryter ned materialet til et molekylært nivå.
 5. Deponering – Ved deponering eller søppelfylling plasseres avfall inn i en haug og dekkes med skitt og andre materialer. Deponering mumifiserer materialet, hvilket betyr at det oppstår svært lite dekomponering på grunn av mangel på luftsirkulasjon og sollys. Denne prosessen gjenoppretter ikke noe materiale, bortsett fra ved noen få unntak der deponier kan gi fra seg metangass for energibruk.
 6. Reduser din innvirkning - Det er mange måter at vi som enkeltpersoner kan minske vår påvirkning på jorden og de begrensede ressursene den inneholder. Denne listen gir en generell oversikt over ting alle kan gjøre for å bli mer miljøbevisste forbrukere:
 7. Reduser - redusere vårt forbruket av ting generelt. Dette kan være så enkelt som å skru av kranen når du pusser tennene, ta kortere dusjer med kaldere vann, eller være forsiktig med mengden av air condition vi bruker om sommeren eller varme som vi bruker om vinteren. Å kjøre kollektivt reduserer bensinforbruket og reduserer antall biler på veien. Du kan motta post papirløst, eller lese aviser, magasiner og bøker digitalt.
 8. Kjøp brukte produkter – Kjøp av brukte produkter reduserer etterspørselen etter råvarer, og mange brukte produktene er like funksjonelle som nye. I tillegg så koster de også mye mindre!
 9. Kjøp mer holdbare produkter – Å velge holdbare produkter med høy kvalitet i stedet for billige engangsalternativer, er en fin måte å redusere forbruk og avfall på.
 10. Kjøp bevisst - Kjøpe produkter som inneholder resirkulert innhold eller som har redusert miljøpåvirkning, når det er tilgjengelig.
 11. Til slutt, spør deg selv, trenger du faktisk dette produktet? Hvis svaret er "nei", og du gir avkall på kjøpet nettopp pga denne grunnen, har du gjort en bevisst innsats for å redusere miljøpåvirkningen.

 

Typer avfall

 1. Post-Industrielt (dvs. Fabrikkavfall) - Avfall som genereres i en fabrikk under produksjonsprosessen, ofte pga. produktet overskridelser, eller overflødig avfall.
 2. Pre-forbruker (dvs. Fabrikkavfall) - Dette er avfall som genereres i en fabrikk fra ferdige produkter, ofte pga. defekte eller overflødige produkter.
 3. Post-forbruker – Avfall som oppstår etter at et produkt har blitt brukt av en forbruker. Dette er den type avfall folk kjenner best, ettersom de kaster det i søppelbøtten eller resirkuleringsboksen.

 

Resirkulerbare materialer

Plast (etter resirkuleringskode): Tiltros for at mange av disse symbolene finnes på produkter for å identifisere resirkulering, betyr det nødvendigvis ikke at varene er resirkulerbare. For eksempel er # 1 (PET) veldig ofte resirkulerbart, mens en # 7 (Annet) ikke kan resirkuleres mange steder. Her er en oversikt over returkoder og hva de betyr:
 

 • # 1 PET - Dette er en type plast som vanligvis brukes i vannflasker, pillebrett, og klar matemballasje.
 • # 2 HDPE - Dette er en type med lettsmeltende plast som brukes i renholdsflasker, etc.  
 • # 3 PVC - Denne type plast som benyttes i de hvite rørene og slangene som de mest moderne avløpene er laget med.
 • # 4 LDPE - Dette er en type vanskeligsmeltende plast som finnes i handleposer og noen typer handlenett.
 • # 5 PP - Dette er en lettsmeltende plast som brukes i smørpakker, korker og ting som lagercontainere.
 • # 6 PS – Denne typen plast brukes til å lage oppbevaringsbokser i isopor, engangsbestikk og yoghurtbegere.
 • # 7 Annet - Denne kategorien viser til alt annet som ikke faller inn i de forrige seks kategoriene, eller en kombinasjon av de tidligere elementene. Noen andre plasttyper som faller inn under denne kategorien er:
 • ABS - Polymer er ofte brukt til å lage de stive plastbeholderne til elektronikk, fjernkontroller, leker, mm.
 •  PA (Nylon) - Denne typen plast er ofte brukt i tekstiler, plaststrips, og andre industrielle deler

  Metall
 • Aluminium - Aluminium er ett av de mest vanlige metallene på planeten, og dets egenskaper er svært viktig for mange produkter og deres emballasje. Dette er en av de viktigste materialer å resirkulere.
 • Stål - Dette er et vanlig metall for varige forbruksvarer og bærekraftige produkter. Metallvarer, biler og bærebjelker er eksempler på ting med stål.
 • Kobber - Kobber brukes i elektriske apparater og elektroprodukter på grunn av sin utmerkede elektriske ledningsevne.

 

Glass - Dette er, oftest, et gjennomsiktig solid materiale som er brukt for praktiske og dekorative årsaker. Det kommer i tre forskjellige farger og alle brukes i forskjellige applikasjoner som er svært resirkulerbare.

 1. Amber - brukes ofte i ølflasker
 2. Grønt – Brukes noen ganger i ølflasker
 3. Gjennomsiktig – Brukes ofte til mat- og drikkeemballasje eller til praktiske og dekorative behov

 

Papir - Disse plantebaserte materialene er ofte resirkulert, men har ulike karakterer. Papir kan ikke resirkuleres hvis det er vått, har matforurensning, eller allerede har blitt resirkulert flere ganger. Det er tre typer papir som kan brukes til å lage resirkulerte produkter

 1. Papp (OCC)
 2. Kontorpapir
 3. Avispapir / magasiner

 

E-avfall - Disse materialene omfatter former for elektroniske komponenter, og blir oftest demontert for å bli resirkulert
 

Tekstiler – Dette er stoffer som vanligvis utgjør klede eller tilbehør
 

Batterier - til tross for kjemiske og elektriske komponenter, kan noen batterier resirkuleres.