Lukket kretsløpsløsninger

TerraCycle resirkulerer, gjenbruker og oppsirkulerer avfall til nye og innovative materialer og produkter, og endrer måten vi tenker på avfall og hva som kan gjøres med det.

Terracycle har som mål å fokusere på materialer som det er vanskelige å resirkulere, og utvikle sirkulære løsninger for ellers lineære systemer. I dag resirkulerer vi millioner av kilo med slikt materiale på en ukentlig basis, og forhindre at disse avfallsstrømmene ender opp på deponier og forbrenningsanlegg .

Når vi evaluerer nye avfallsstrømmer fokuserer vi først på å flytte det fra et lineært disposisjonsystem til et sirkulært. Over tid satser vi på å etablere et kretsløp som er så lukket som mulig.

 

Spesialtilpassede materialer

TerraCycle kan tilby kontinuerlig bestillingsmateriale, da våre avfallskilder vanligvis er svært konsekvente i sammensetning og volum. Vår FoU-avdeling og laboratorie har evnen til å tilpasse materialer for å imøtekomme nesten alle krav fra våre produksjonspartnere. Vårt mål er å produsere materialer som kan brukes som et bærekraftig alternativ til fullstendig nye materialer, og tillate selskaper å bruke mindre råolje og i stedet benytte seg av materialer som normalt ville bli sendt til deponi. Ta gjerne kontakt ​​for å lære mer om hvilke typer innovative materialer, laget av avfall, som vi kan tilby til din organisasjon.

Kontakt oss

 

Løsninger med lukket kretsløp

Vår FoU-avdeling samarbeider tett med våre partnere for å utvikle lukkede kretsløpsløsninger for ulike avfallsformer. Disse løsningene spenner fra promoteringseffekter (fra blyanter til frisbees), til store distribusjoner (fra lekeplasser til grønnsakshager) og lukket kretsløps applikasjoner. De lukket kretsløpsløsningene kan variere fra sekundærprodukter som paller eller utstillingshyller laget av avfallsmateriale, til å bruke det resirkulerte materialet i selve produksjonen av originalproduktet. Ta gjerne kontakt ​​for å lære mer om hvordan din organisasjon kan implementere lukket kretsløpsløsninger.

Kontakt oss