Industrielle gjenvinningstjenester

TerraCycle tilbyr industrigjenvinningstjenester for distribusjonssentere, lager og produksjonsanlegg, og hjelper dine fasiliteter med å nå sine mål for null-avfall med et fokus på materialer som det er vanskelig å resirkulere.

Våre industrielle gjenvinningstjenester er tilpasset dine avfallsstrømmer og fasiliteter, og vårt team kommer til å samarbeide med deg gjennom hele prosessen.


Det første steget er å hjelpe oss med å forstå avfallsstrømmene som du genererer på dine fasiliteter. Dette gjøres på følgende måte

 1. Fortell oss om de ulike avfallsstrømmene som du vil at vi skal evaluere. Vennligst klikk her for å kontakte oss.
 2. En av våre medarbeidere kommer til å kontakte deg med noen oppfølgingsspørsmål angående materialet, hvilket gir oss muligheter til å lage et prisoverslag.
 3. Hvis det blir nødvendig vil en TerraCycle representant be om å få besøke fasilitetene for å få en bedre forståelse av materialestrømmen og oppbevaringsmulighetene.  

 

TerraCycle karakteriserer avfallsstrømmer ut i fra økonomien knyttet til dem med et fokus på tre hovedkategorier.

 • Positiv økonomi 

Disse materialene er verdifulle nok til at TerraCycle kan kjøpe dem fra deres fasiliteter. Disse avfallsstrømmene innærer med andre ord både en ølonomisk- og en miljøgevinst. 

 • Nøytral økonomi

Disse avfallsstrømmene kan resirkulere for en pris tilsvarende det du betaler for deponering eller forbrenning. Tiltross for at det ikke nødvendigvis er en økonomiskfordel, er det en stor miljøfordel ved å resirkulere materialene.    
 

 • Negativ økonomi

Resirkuleringsverdien er mindre enn prisen for å resirkulere disse materialene, og det kan kanskje koste mer å resirkulere disse avfalssstrømmene enn å sende de til forbrenning eller deponering. Tiltross for den økonomiske ulempen, er det store miljøgevinster knyttet til å resirkulere disse materialene i stedet for å sende de til deponi og forbrenning.    

Det finnes ulike lastemuligheter for henting av materialer, avhengig av selskapets avtale med TerraCycle.

 1. Direkte lasting: Materialet vil bli oppbevart på deres lager til dere har samlet et lass
  (1300 kg eller mer). TerraCycle sender deretter en lastebil for å hente materialet. Våre medarbeidere er ansvarlig for å laste pallene på lastebilen.
 2. Konteiner: TerraCycle leverer en konteiner til en av deres leveringsdører. Dette sparer gulvplass og sørger for at materialet kan bli lastet når det passer deg. Vi sender en lastebil for å hente konteineren når den er full. Hvis vi har en rullende ordning, vil den fulle konteineren bli erstattet med en tom en.  
 3. Du lever materialet til TerraCycle: Du levere materialet til et TerraCycles anlegget på din egen regning. Dette er et godt alternativ hvis du ikke har nok gulvplass eller hvis TerraCycle ikke er i stand til å tilby kostnadseffektive kontainere. Ved valg av dette alternativet kan du levere alle forsendelser av materiale og trenger ikke å vente til du har 1300 kg eller mer. Dette alternativet resulterer vanligvis i at TerraCycle tilbyr en bedre kilopris for resirkulering av avfallet.