Kommunala program

Många städer samarbetar med TerraCycle för att erbjuda ett allmänt återvinningsprogram för cigarettfimpar och andra typer av avfall som är svåra att återvinna.

Få din stad involverad

För att få din stad involverad, börja med att kontakta vår avdelning för strategiska samarbeten.

TerraCycle kan arbeta med dig, din kommun, individuella organisationer och företag för att upprätta allmänna återvinningsprogram för en specifik typ av avfall för att hjälpa din stad att Skrota Idén med Skräp.

Även om cigarettavfall är den vanligaste typen av avfall som kommuner återvinner med oss, erbjuder vi dessutom en variation av andra program inom vilka vi kan arbeta med dig.

Genom ett specialbyggt program kan du och ditt samhälle tillsammans arbeta för att skapa ett nätverk av insamlingsplatser och minska mängden avfall likväl som att stödja välgörenhetsorganisationer. TerraCycle kan hjälpa dig att upprätta insamlingsplatser på allmänna platser så att invånare i din stad kan börja återvinna avfall. Några exempel är:

  • Samarbeta med ditt skoldistrikt för att upprätta program i varje skola.
  • Starta allmänna insamlingsplatser på din arbetsplats för att samla in accepterat avfall från dina kunder.
  • Installera allmänna insamlingsplatser runtom i din stad i samarbete med din kommun och din kommuns samarbetspartners (fungerar mycket bra med cigarettåtervinning).
  • Arbeta med lokala icke-vinstdrivande organisationer för att implementera TerraCycle’s återvinningsprogram i nuvarande verksamhet och bidra med pengar till din organisation.


Vi kommer hjälpa till med hur ett anpassat program kan etableras för dig och din stad eller organisation. Många av våra program erbjuder dessutom donationer till välgörenhetsorganisationer som incitament, vilket är ett perfekt sätt för att involvera samhället i återvinning.

Genom att kontakta TerraCycle kommer vår initiala uppfattning besluta:

  • Vilken/vilka typ/typer av avfall vi kan återvinna (vi kan arbeta med dig för att återvinna nästan alla typer av avfall)
  • Hur avfallet kan samlas in
  • Vem som kan samla och skicka in avfallet till TerraCycle
  • Vilken/vilka skola/skolor eller organisation/organisationer du kan donera pengar till (om tillämpningsbart)
  • Vilka PR- och marknadsföringsmöjligheter som är tillgängliga för att gynna ditt program

Deltar din stad?

Nedan finns en lista av städer som för närvarande har ett återvinningsprogram för cigaretter i samarbete med TerraCycle. Varje stad nedan har tillgängliga återvinningsstationer för cigaretter runtom i staden eller i ett specifikt närområde. Känn dig välkommen att kontakta oss om du har några frågor om dessa program.

Nuvarande stadsprogram

Los Angeles, CA
Fort Lauderdale, FL
New Orleans, LA
Salem, MA
Portland, ME
Baltimore, MD
St. Louis, MO
Columbia, MO
Westfield, NJ
Newark, NJ
Bethlehem, PA
Easton, PA
Pittsburgh, PA
Kent, WA
Seattle, WA
Everett, WA