Miljömässiga fördelar

Att Skrota Idén Med Skräp har oändliga miljömässiga fördelar, från minskning av koldioxid till mindre kalhuggning av skog. 

En skräpfilosofi

”Skräp” existerar inte i naturen. I ett naturligt kretslopp blir allt avfall som genereras av en levande varelse användbart för en annan. En rävs avföring kan exempelvis göda en intillligande bärbuske , vars bär därefter kan bli mat för en fågel. Fågeln kan sedan bli mat för den räv som startade hela kretsloppet. På detta sätt utnyttjas alllt som uppstår i systemet och det finns därmed inget utrymme för avfall.

Genom skapandet av syntetiskt material har människor brutit denna naturliga kretsloppsharmoni. Medan plast och annat material vi uppfunnit har givit oss större och mer kostnadseffektiv innovativ frihet, blir det samtidigt oanvändbart skräp när materialet har nått sitt livstids slut. Detta material har ingen plats i naturens hälsosamma kretslopp.

Lätt och billig tillgång till så många varor och produkter, tillsammans med en dramatisk ökning av global befolkning och en köp-och-slängkultur, har resulterat i en global avfallskris. Vi ser fiskar med magar fulla av plast och fåglar som bygger bon utav cigarettfimpar som resultat av denna avfallskris.

Avfallets påverkan

Under de senaste 100 åren har mängden avfall som människan producerar ökat med nästan 10 000 procent. Utifrån den chockerande volymen hamnar uppskattningsvis 25 procent i våra hav och där det bildar fem gigantiska avfallsvirvlar. Eftersom endast en liten andel av vårt avfall återvinns, mummifieras majoriteten på soptippar där de över tid läcker ut metangas och andra gifter. Om det inte begravs på en soptipp förbränns det vanligtvis för att producera energi. I denna process utvinns endast värmevädret, medan allt annat som skulle kunde vara av värde förstörs.

Återvinningsbart vs. icke återvinningsbart

Den främsta orsaken till varför vårt avfall blir skickat till deponering och förbränning, och varför ett fåtal av våra outputs blir återvunna (på det sättet de tekniskt sätt kan bli), är länkat till den ekonomiska aspekten av avfall. Det är helt enkelt dyrare att samla in och återvinna det mesta än vad resultatet är värt samtidigt som det är billigt - eftersom vi tillåter det att vara billigt - att skicka avfall till deponering eller förbränning.

TerraCycle’s roll i återvinning vs. icke återvinningsbart

TerraCycle arbetar med att Skrota Idén med Skräp genom att göra det icke återvinningsbara återvinningsbart. Vi gör detta genom att erbjuda gratis program som är sponsrade av medvetna konsumentvarumärken och tillverkare, samt genom köpbara program som sponsras av ekomedvetna konsumenter. På dett sätt kan vi införa cirkulära återanvändningslösningar till nästan alla typer av avfall.

Miljömässiga fördelar med TerraCycle

Genom att skicka ditt skräp till TerraCycle hindrar du det från att deponeras eller förbrännas. Istället blir ditt insamlade avfall till nya material och produkter vilket leder till ett minskat behov av att utvinna nya material från naturen. Den påverkan som därmed uteblir är inte liten; för en genomsnittlig produkt kommer mer än 90 procent av dess miljöpåverkan från utvinningen och förfiningen av det råmaterial som produkten är tillverkad utav.

Vad TerraCycle inte gör: linjära lösningar

Förbränning av avfallsmaterial omvandlar det till aska, gas och värme (vilket ibland omvandlas till elektricitet). Även om förbränning inte helt och hållet ersätter deponering, reducerar det markant volymen avfall som deponeras och är ansett vara en mer optimal linjär lösning. Förbränning är inte en cirkulär lösning då avfallsmaterialet förstörs under förbränningsprocessen. TerraCycle förbränner inget avfall som samlas in.

Deponering är en plats för avfallsmaterial som grävs ner, vilket är den äldsta typen av avfallsbehandling. Historiskt sett har deponering varit den vanligaste metoden för att organiserat avfallsavyttrande vilket det fortfarande är på många platser runtom i världen. TerraCycle deponerar inget avfall som samlas in.

Hur du undviker avfall från första början

Det finns sätt för hur vi kan anpassa oss till naturliga processer. Att konsumera medvetet, varaktigt, second hand eller helt enkelt inte handla alls är ett enkelt sätt att minska vår individuella konsumtions påverkan på naturen.

Avfall uppstår på grund av vår individuella konsumtion och på samma sätt så bildas inget skräp om vi inte handlar något. Vi har som konsumenter därför ett stort ansvar för våra inköp.

När vi handlar en produkt bidrar vi aktivt till en ökad tillverking av den produkt vi köper. När vi inte handlar något minskar efterfrågan vilket leder till att produktionen minskar. Hur vi väljer att konsumera är därmed oerhört betydelsefullt.

Om vi alla ändrar vår dagliga inköp inom en väldigt kort tid skulle vi kunna lösa den globala avfallskrisen tillsammans med många andra miljömässiga problem. Låt oss börja köpa saker som resulterar i användbara outputs snarare än oanvändbara. Låt oss köpa varaktiga och användbara produkter och innan vi köper något alls ställa oss frågan "behöver vi ens det här"?