Graffiti

Sedan TerraCycle startade har vi stöttat och arbetat upp en start konst- och graffitikultur.

Utsidan av vårt huvudkontor i USA blir ofta ommålat då lokala konstnärer kommer för att måla väggmålningar eller märken, inte minst under vårt årliga graffitievent.

Hundratals konstnärer från hela världen har målat våra kontor och vi välkomnar dig att kolla igenom bilderna nedan för att se miljön i vilken TerraCycle-anställda arbetar och drivs.