Bli vår partner

Återvinningspartnerskap

Sponsra ett återvinningsprogram

TerraCycle skapar program som gör det möjligt för era konsumenter att återvinna produkter och förpackningar som ofta är svåra att återvinna. Om du är intresserad av att skapa en nationell återvinningslösning för era produkter och förpackningar. ​Kontakta oss här.

Lansera ett återvinningsprogram hos återförsäljaren

TerraCycle kan öka er satsning på hållbarhet inom detaljhandeln samtidigt som ni ökar kundtillströmningen, varumärkeskännedomen etc. med olika format som är skräddarsydda efter era prioriteringar och mål – allt med stöd från specialiserade team. ​Kontakta oss här.

Bli en allmän insamlingsplats

Erbjud lokala insamlare en plats där de kan lämna in avfall som ska återvinnas av TerraCycle och uppmana samtidigt till mer återvinning i ditt närsamhälle. Bli en allmän insamlingsplats.

Återvinn industriavfall

Har du stora mängder plast över, eller annat skräp som du vill återvinna? Eller behöver ditt företag ett sätt att återvinna mindre mängder blandat avfall som inte tas emot i sophämtningen? Vi kan hjälpa dig. Kontakta oss här.

Sälj Zero Waste Boxes

Om du vill sälja Zero Waste Boxes i din butik (online eller i butik), eller beställa stora volymer, kontakta oss här.

Partnerskap om återvunnet innehåll

Material med en berättelse

Vi utvecklar och hanterar kundanpassade logistikkedjor för unikt material. Lokalisera genuint återvunnet material från de mest förorenade platserna i världen, från haven till toppen av Mount Everest.

Återvunna material i stora volymer

Vi utvecklar och hanterar logistikkedjor för stora volymer av restmaterial från industri och konsumtion som annars inte skulle tas om hand, såsom färgad PET/HDPE, PP, högprestandapolymerer med mera. Kontakta oss om dina unika behov.

Återbrukspartnerskap

Loop är en global plattform för återbruk. Vi samarbetar med varumärken och tillverkare för att skapa påfyllningsbara versioner av deras konventionella engångsprodukter.

Mer info

Innovationspartnerskap

TerraCycle Discovery

Vill du ta reda på om era produkter kan ge konsumenterna värdefulla insikter om hälsa och välbefinnande när de är uttjänta? Genom att analysera prover från människor, hushåll, djur och mekanik som finns kvar på era produkter och förpackningar innan de återvinns kan ni hjälpa kunderna att leva ett mer välinformerat och hälsosamt liv med er tillagda diagnostik.
Läs mer om TerraCycle Discovery.

Skydda havet

TerraCycle Global Foundations uppdrag är att minska flödet av plastavfall från floder och kanaler innan det når havet. I nära samarbete med lokala samhällen utformar vi branschledande lösningar för att förebygga, samla in och återvinna flodavfall i regioner runtom i världen som drabbas av kraftigt förorenade vattendrag.

Stöd vår stiftelse