Överblick av poängprogram

TerraCycle-poäng kan lösas in som en kontantdonation till din icke vinstdrivande organisation eller som en välgörenhetsgåva.

​Många av våra gratis återvinningsprogram belönar dig med TerraCycle-poäng som kan lösas in och doneras till valfri välgörenhetsorganisation.

Som medlem i våra återvinningsprogram deltar du automatiskt i TerraCycles poängprogram. Du har möjligheten att motta poäng för varje försändelse du skickar in till TerraCycle. Information om antalet intjänade poäng per avfallsenhet finns på respektive återvinningsprograms sida.

TerraCycle samarbetar med flera olika icke vinstdrivande organisationer så att dina återvinningsbidrag inte bara hjälper miljön utan även många andra bra initiativ. Oavsett om du vill rädda skog eller stödja barn som lever i fattiga förhållanden kan ditt bidrag göra en avsevärd skillnad.

Kom ihåg!

Kontakta gärna oss om den välgörenhetsorganisation du vill bidra till inte är en av våra nuvarande partners. Vi är alltid intresserade av att höra var du skulle vilja se TerraCycle göra skillnad.