Vi använder cookies som är nödvändiga för att tillhandahålla en fungerande surfupplevelse. Vi använder även cookies för att tillhandahålla funktioner med sociala medier, samt analysera trafik och hemsidans prestanda. Lär dig mer om din integritet och hur du hanterar dina cookies.

Rädda 5 kvadratmeter skog

10000 poäng

Pengarna ska användas för att skydda naturskogar. Med naturskog menas en gammal skog som aldrig varit kalhuggen. Sådana skogar blir allt ovanligare och med ditt bidrag vi vill hjälpa till med att rädda så många som möjligt av dem som finns kvar. I naturskogen finns det döda och döende träd och oftast träd av flera olika arter i skiftande ålder och storlek. Därför lever det mängder av olika djur- växt- och svamparter i naturskogen.

Stöd Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation med över 200 000 medlemmar. Föreningen finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Tillsammans kämpar Naturskyddsföreningen för att jorden ska vara lika fantastisk för nuvarande som för framtida generationer. Kärleken till naturen är drivkraften.

Naturskyddsföreningen står också bakom den framgångsrika miljömärkningen Bra Miljöval.

Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida.

Andra gåvor