Stöd Svenska Freds i deras arbete för en fredligare värld

5000 poäng

För varje 5000 poäng skänker du 50 krona till Svenska Freds arbete för fredligare värld genom deras arbete mot vapenexport.

Vapenhandeln är en viktig drivkraft bakom militär upprustning och bidrar därmed till väpnade konflikter. Svenska Freds vill avveckla den svenska och den internationella vapenhandeln. De kräver ett omedelbart stopp för all vapenförsäljning till krigsförande stater, konfliktområden, fattiga länder, icke-demokratier och stater som grovt kränker mänskliga rättigheter.

Svenska Freds

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Svenska Freds är partipolitiskt och religiöst obundet. Vi bildades 1883 och en av grundarna, KP Arnoldson, fick Nobels fredspris. Läs mer på Svenska Freds hemsida.