Slutetkretsloppslösningar

TerraCycle återvinner, återanvänder och upcyclar avfall till innovativa nya material och produkter och transformera därigenom sättet vi tänker kring avfall och vad som kan göras med det.

TerraCycle's mål är att fokusera på material som är svårt att återvinna och utveckla cirkulära lösningar för annars är linjära system. Idag återvinner vi varje vecka miljontals kilo avfall av sådant material och ser till att det inte hamnar på deponi eller förbränns.

När vi undersöker ny typer av avfall fokuserar vi först på omvandla det linjära avyttringssystemet till ett cirkulärt för att sedan bygga en plattform som tekniskt sett är så nära ett slutet kretslopp som möjligt.

Skräddarsytt material

Eftersom våra avfallskällor vanligtvis är väldigt konsekventa gällande sammansättning och volym, kan TerraCycle erbjuda en regelbunden beställning av material med låg variation. Tack vare vårt R&D-team och labratorium är TerraCycle kapabla att skräddarsy material för att tillmötesgå nästan alla specifika krav från våra produktionspartners. Vårt mål är att till företag erbjuda material, som kan användas som ett hållbart alternativ till råmaterial, och därigenom använda mindre råolja och istället använda ett material som annars skulle skickas till förbränning. Vänligen kontakta oss för att få reda på mer om vilka typer av innovativa materal, gjort utav avfall, vi kan erbjuda till din organisation.

Kontakta oss

 

Slutetkretsloppslösningar

Våra R&D-team arbetar på nära håll med våra partners för att utveckla slutetkretsloppslösningar för en rad olika avfallsmaterial. Dessa lösningar sträcker sig från PR-tillämpningar, inom vilka vi kan ta fram premiumprodukter (från pennfodral till frisbees) till storskaliga distributioner (från lekplatser till kommunala parker) till grundläggande logistikapplikationer. Lösningarna kan även sträcka sig till sekundära tillämpningar, såsom skärmar eller lastpallar, gjorda utav avfallsmaterial, som kan användas av samma företag. Vi kan även arbeta med primära tillämpningar som involverar att omvandla tillbaka avfallet till den produkt det var från början. Vänligen kontakta oss för att få reda på mer om hur vi kan ta fram slutetkretsloppslösningar för din organisation.

Kontakta oss