Industriella återvinningstjänster

Vi erbjuder industriella återvinningstjänster som är anpassade till ditt företags produktion och behov. Vårt materialteam kommer arbeta  tillsamans med dig genom hela processen.

TerraCycle erbjuder industriella återvinningstjänster för ditt företags distributör, lager eller produktionsfabrik genom att hjälpa dig nå dina zero waste-mål med fokus på att hitta återvinningslösningar för material som är svårt att återvinna.

Vårt materialteam arbetaer tillsammans med dig på nära håll genom hela processen för att säkerställa att våra industriella återvinningstjänster är skräddarsydda för din anläggnings behov och avfallstyper.

Det första steget är att hjälpa oss att förstå den/de typ(er) av avfall som du genererar på din anläggning. Det gör du genom följande steg:

 

1.     Maila oss och berätta om varje enskild typ av avfall som du vill att vi utvärderar. 

2.     En av våra representanter på TerraCycle kommer höra av sig med några uppföljningsfrågor om materialet, vilken även är tidpunkten för när vi kommer påbörja kostnadsförslagsprocessen.

3.     Om nödvändigt, kan en representant från TerraCycle efterfråga att besöka din anläggning för en avfallsgranskning för att bättre förstå typen/typerna av material och kapacitet.

 

TerraCycle karaktäriserar typer av avfall baserat på de ekonomiska aspekterna bakom dem med fokus på tre primära kategorier:

  • Positiva ekonomiska aspekter

Dessa avfallstyper har ett tillräckligt stort värde för att TerraCycle ska kunna köpa dem från era anläggningar. Värdet grundas på att de har en tydlig ekonomisk fördel jämfört med deponering, för att inte minst nämna den hållbara fördelen.

  • Neutrala ekonomiska aspekter

Dessa avfallstyper kan återvinnas till en kostnad som är jämförbar med avyttring via deponering eller förbränning. Medan det kanske inte finns en framstående ekonomisk fördel, har återvinning av avfallstypen en tydlig hållbar fördel.

  • Negativa ekonomiska aspekter

Dessa avfallstyper är mer kostnadssamma att återvinna jämfört med det resulterade värdet och priset kommer vara (kanske markant) högre än dina nuvarande avfallsavgifter. Medan dessa material genererar ekonomiska nackdelar, är fördelen för miljön signifikant i förhållande till om materialet skulle deponeras eller förbrännas. 

Beroende på det specifika upplägget som TerraCycle tar fram med din anläggning, finns det olika lastningsmetoder som vi kan använda för att hämta upp materialet:

  1. Live-lastning: Avfallsmaterialet blir förvarat i ditt lager tills du har tillräckligt mycket för att fylla en hel lastbilsfrakt. Vid detta tillfälle skickar TerraCycle en lastbil för att hämta upp materialet. Personalen på lagret blir ansvariga för packa in lastpallarna i lastbilen.
  2. Container: TerraCycle erbjuder en tom container som placeras vid en av dina leveransdörrar så att materialet kan bli lastat allt eftersom. Detta sparar lagerutrymme och ger dig möjligheten att meddela oss när container är full och redo att hämtas upp. Vid detta tillfälle skickar vi en lastbil för att hämta upp hela containern. Vid fortsatt sammarbete bli den fulla containern ersatt med en tom.
  3. Du levererar material till TerraCycle: I detta fall levererar du materialet till en TerraCycle-anläggning. Det här kan vara ett bra val om du inte har tillräckligt med golvutrymme för att fylla en hel last och/eller TerraCycle inte har möjlighet att lämna av en container på ett kostnadseffektivt sätt. Du kan du leverera vilken volym av material som helst till TerraCycle och du behöver därmed inte vänta tills du har samlat in 45m3 eller mer. Detta val resulterar vanligtvis i att TerraCycle erbjuder ett bättre pris/m3 för att återvinna materialet.