Överblick av återvinningsindustrin & termologi

SLUTSKEDET FÖR PRODUKTER OCH MATERIAL:

 1. Återanvänd - att återanvända ett specifikt material betyder att använda det igen för samma syfte som det för ämnat för från början. Ibland hänvisar en återanvänd produkt till en renoverad eller begagnad produkt. Ursprungsprodukten är vanligtvis in förändrad på något signifikant sätt innan den blir använd igen. Exempel sträcker sig från begagnade bilar och golfklubbor till kläder och skor.
 2. Upcycling - Upcycling betyder att använda ett speciellt material igen, men på ett annat sätt än vad det ursprungligen var ämnat för. Ursprungsprodukten är för det mesta lämnad intakt genom att använda dess form och material till ett annat syfte. Exempel inkluderar att använda bildäck som gungor eller lekplatsdelar, korkar som en korkbräda eller lastpallar som möbler eller interiördesign. Endast en liten andel av materialet som TerraCycle samlar in faller under denna kategori.
 3. Återvinning - Återvinning är processen för att utvinna material från avfall för att göra nya produkter. Ursprungsprodukten är förstörd i denna process, vanligtvis genom nedsmältning som sedan formas till nya produkter. Exempel är aluminiumburkar, PET-flaskor, de flesta mattuberna, flaskor, burkar och mycket mer! De flesta av de produkter som TerraCycle samlar in faller inom denna kategori.
 4. Förbränning – Förbränning är den process i vilken avfallsmaterial bränns eller förgasas. Beroende på produkten genererar denna process bränsle eller energi. Ursprungsprodukten förstörs under processen då den höga temperaturen bryter ner materialet på en molekylar nivå.
 5. Deponi – Deponi är när avfall avyttras genom att lägga det på hög och täcka det med jord och annat material. Deponi mumifierar materialet då väldigt lite sönderfall kan uppkomma på grund av brist på luftcirkulation och solljus. Denna process tar inte vara på något material, bortsett från ett fåtal undantag då deponier kan ge ifrån sig metangas som används till energianvändning.
 6. Minska din påverkan – Det finns många sätt för hur vi som individer kan minska vår påverkan på planeten och de begränsade resurser den innehåller.  Listan visar en generell översikt på saker vi alla kan göra för att bli mer miljömedvetna konsumenter:
  1. Minska – Minska vår övergripande konsumtion av ”saker” generellt sätt. Detta kan vara så enkelt som att stänga av kranen när vi borstar tänderna, duscha kortare tid med kallare vatten eller minska mängden luftkonditionering vi använder under sommaren och mängden värme vi använder under vintern. Bilpooler minskar konsumtionen av bensin och antalet bilar på vägarna. Du kan ändra de flesta av dina viktiga brev till papperslösa. Dessutom kan många dagstidningar, magasin och fakturor kan läsas på internet.
  2. Köp använda produkter – Köpa begagnade material minskar efterfrågan på råmaterial och många begagnade produkter fungerar lika bra som dess nyare motsvarigheter. Dessa är dessutom ofta billigare!
  3. Köp mer varaktiga produkter – Att välja mer varaktiga produkter av högra kvalitet framför billigare engångsalternativ är ett utmärkt sätt för att minska konsumtion och även avfall.
  4. Köp medvetet – När det är tillgängligt, köp produkter som består av återvunnet material eller har minskad miljöpåverkan.
  5. Slutligen, fråga dig själv, behöver du verkligen den här produkten? Om svaret är ”nej” och du av den anledningen avstår från det köpet, har du just gjort ett medvetet försök till att minska din miljöpåverkan.

ÅTERVUNNA MATERIAL:

 1. Plast (med återvinningskod): Medan dessa symboler finns på många produkter för att identifiera återvinningsbarhet, betyder de nödvändigtvis inte att produkterna är återvinningsbara. Exempelvis en #1 (PET) är vanligtvis återvinningsbart medan #7 (Annat) oftast inte är återvinningsbart. Nedan är en lista av återvinningskoder och deras betydelse:
  1.  #1 PET- Detta är en plasttyp som vanligtvis används i vattenflaskor, pillerförpackningar och genomskinlig matförpackningar.
  2. #2 HDPE- Detta är en typ av plast som smälter vid en högre temperatur och används i rengöringsmedelsflaskor etc.
  3. #3 PVC- Denna typ av plast används i de vita rör som används i de flesta moderna rörsystem.
  4. #4 LDPE- Detta är en typ av plast som smälter vid en lägre temperatur och används i shoppingpåsar och i viss plastfolie.
  5. #5  PP- Detta är en typ av plast som smälter vi högre temperaturer och används i vissa mejeriförpackningar, korkar på de flesta flaskor och saker såsom matlådor.
  6. #6 PS- Denna plast används för att göra take away- lådor, engångsredskap och mejeriburkar.
  7. #7 Annat – Denna kategori hänvisar till allt annat som inte faller under de tidigare nämnda, eller en kombination av någon av de tidigare produkterna i en enskild produkt. Några andra typer av plast som faller in under denna kategori är:
   1. ABS- Dessa polymer används ofta för att göra rigida plastskydd för elektronik, fjärrkontroller, leksaker med mera.
   2. PA (Nylon)- Denna plast används ofta i tyger, plastdragkedjor och kabelband och andra industriella delar.
 2. Metaller
  1. Aluminium – Aluminium är en av de vanligaste metallerna på jorden och dess egenskaper gör den viktig för många produkter och deras förpackningar. Detta är ett av de viktigaste materialen att återvinna.
  2. Stål- Detta är en vanlig metall för varaktiga gods och lastbara objekt. Exempel på produkter som innehåller stål är metallanordningar, bilar och lastbara balkar.
  3. Koppar- Koppas används i elektriska applikationer och elektronikprodukter tack vare dess utmärka ledningsförmåga för värme och el.
 3. Glas- Detta är (mestadels) ett transparant fast material som oftast används för praktiska och dekorativa applikationer. Det finns i tre olika färger, alla använda i olika applikationer, och är brett återvinningsbart.
  1. Bärnsten - används regelbundet i ölflaskor
  2. Grön – ibland använt i ölflaskor
  3. Genomskinlig – ofta använt för mat- och dryckesförpackningar eller för mer praktisk och dekorativ behov.  
 4. Papper – Dessa växtursprungliga material är vanligen återvinningsbara men till olika grader. Papper kan inte återvinnas om det är blött, har matrester på sig eller om det har återvunnits flera gånger redan. Det finns tre olika grader av papper för att göra återvunna produkter.
  1. Kartong (OCC)
  2. Kontorspapper
  3. Tidningspapper/tidsskrifter
 5. E-avfall – Dessa material inkluderar några typer av elektronikkomponenter och är ofta nedmonterade för att bli återvunna.
 6. Textiler – Detta är tyger som är typiska till kläder och accessoarer.
 7. Batterier – Trots att batterier innehåller kemikalier och elektronik kan vissa bli återvunna.