Inläggsaviser från material- och R&D-teamen

TerraCycle’s material- och R&D-teams delar deras tankar och erfarenheter inom återvinningsindustrin.

TerraCycle har alltid fokuserat på att ge tillbaka till skolor och organisationer som deltar i våra återvinningsprogram. Ett innovativt sätt vi har kunnat göra detta på är att i samarbete med våra stora vaurmärkespartners donera lekplatser gjorda utav återvunnet materil till lokala skolor.

Läs hela artikeln här

Oavsett hur vi delar det är vi alla konsumenter och som konsumenter förstår vi inte alltid vad som krävs för att något skall bli återvunnet..

Läs hela artikeln här