Användarvillkor

Gratis och Betald Återvinningsprogram

TerraCycle (“TC”) avser att driva sina gratis och betald återvinningsprogram (“program") miljövänligt och rationellt. Av denna anledning kan vissa program ha ett minimiantal för frakten (ett specifikt minimiantal för antalet använda förpackningar måste skickas i en försändelse för att försändelsen skall krediteras sitt värde för välgörenhet). Minimiantalet preciseras i respektive programs ”Vanliga frågor”, vilka är inkorporerade i dessa användarvillkor via referens . Vidare kommer TC att stänga platser i gratis program om ingen försändelse har mottagits från en plats i programmet under en sex månaders period. Detta görs för att ta bort inaktiva användarkonton och tillåta att insamlingsplatsen för det programmet blir tillgänglig för andra. TerraCycle-program avses exklusivt för använda, postkonsumerade förpackningar. Postindustriellt, felproducerat, skadat, felprintat eller annat industriavfall accepteras ej i dessa programplattformar. Försändelser med sådant postindustriellt avfall kommer att returneras till ursprungsplatsen och en kostnad för oenighet kommer att uppkomma. Därutöver kommer TC att stänga platser i gratis program om ingen försändelse har mottagits från en plats i programmet under en sexmånadersperiod. Efter stängningen kommer programplatsen inte att kunna delta i programmet igen om det har fyllts upp under tiden.

Det är inte tillåtet att använda Programmen i kommersiellt syfte. Individer eller organisationer som inte uppfyller dessa skyldigheter kommer att tas bort från Programmen av TC. TC kommer därmed även att stänga insamlingsplatser som deltar i våra gratis och betald återvinningsprogram om avfall skickas in av professionella avfallsorganisationer i kommersiellt syfte.

Överviktsförsändelser (dvs över 20 kg per försändelse) eller stora försändelser (dvs 60x60x50 cm per försändelse), duplicerade etiketter, felaktiga eller missbrukade etiketter, försändelser eller avfall som inte uppfyller programkraven godkänns inte och TC har rätt att avlägsna eventuella deltagare eller organisationer från programmen vid någon av ovanstående händelser.

Etiketter kan endast laddas ner och användas av kontoinnehavaren och kan inte användas av någon tredje part. TC har rätten att, från programmen, stryka eventuella deltagare eller organisationer som inte uppfyller dessa krav.

Programdeltagande

Från och med 03/09/20, gäller för alla program för allmänna insamlingsplatser, att endast en insamlingsplats per konto och per program godkänns.


Endast ett konto per person godkänns.

TC förbehåller sig rätten att stryka eventuella deltagare eller organisationer som inte uppfyller dessa användarvillkor, lagstiftning eller vars beteende av arrangören kan anses vara oärligt eller bedrägligt.

Poängprogram

Från den dag du skickade in ditt avfall till oss kommer poängen att samlas på ditt konto inom trettio (30) dagar, om tillämpligt. Om det finns några problem med poängtillskrivningen har du sextio (60) dagar efter denna period för att kontakta oss för att meddela ett sådant problem så kommer TC att undersöka det. Efter denna period kommer TC inte att behandla något krav.

Många program samlar in poäng (“Poäng”) för varje enhet av insamlat avfall (över en minimimängd). Poängen kan tillämpas på två sätt: a) de kan användas till en av de välgörenhetsprogram som valts ut av TC för specifika åtgärder (exempelvis kan endast ett fast antal poäng lösas in för att plantera träd genom Arbor Day Foundation) av våra partnerorganisationer (se www.terracycle.se/sv-SE/about-terracycle/points för beskrivning av dessa program); eller b) poängen kan lösas in till kontantpengar som kommer att skickas till den välgörenhetsorganisation eller skola som utsetts av TerraCycle-medlemmen. Om det inte är någon aktivitet i återvinningsprogramskontot på ett år, kommer poängen att löpa ut och kontot att stängas. Aktivitet i ett återvinningsprogramskonto innebär nedladdning av en fraktsedel, försändelse av ett paket med vederbörligt avfall till TC eller ett val på TC’s hemsida mellan att utse ett specifikt program att ge poängen till eller att lösa in poängen till pengar för att skicka dem till vald välgörenhetsorganisation eller skola. Poäng som löper ut på detta sätt kommer inte att finnas tillgängliga att ges till specifikt program eller att lösas in till pengar till vald välgörenhetsorganisation eller skola.

När det gäller en minsta viktförändring, en minskning av antalet poäng som tillskrivs eller nya begränsningar av storleken eller formatet på försändelserna, kommer varje programdeltagare att informeras om ändringen via e-post. Alla försändelser som skickas minst fjorton dagar före datum för angiven förändring i e-postmeddelandet kommer att omfattas av programmets användarvillkor före det tillkännagivna datumet.

Allmänna insamlingsplatser

Denna paragraf svarar för de återvinningsprogramsmedlemmar som valt att samla in avfall genom så kallade "Allmänna insamlingsplatser", tillgängliga för allmänheten. De personer som driver en eller flera allmänna insamlingsplatser ansvarar för insamlingsplatsens/-platsernas underhåll och säkerhet, samt medger att TerraCycle inte ersätter skador eller förluster som kan drabba den eller de som använder den/de allmänna insamlingsplatsen/-platserna. Dessa personer går även med på TerraCycles användarvillkor. De accepterar därmed att TerraCycle kan publicera relevant information om insamlingsplatsen på sin interaktiva karta, så att konsumenterna kan hitta och kontakta insamlingsplatsen, samt godkänner att verksamheten som allmän insamlingsplats inte bryter mot organisationens regler och lagar. 

Välgörenhetsinbetalningar:

Inbetalningar till välgörenhet görs var sjätte månad, i juni för den summa som samlats in från november till april, och i december för den summa som samlats in från maj till oktober. På grund av den administrativa kostnaden för inbetalningar har vi inte möjlighet att genomföra inbetalningar som är mindre än 10 kronor. Om den insamlade summan för de sex månaderna inte överstiger 10 kronor går pengarna över till nästa sexmånadersperiod. TerraCycle Sverige gör bara inbetalningar till välgörenhetsorganisationer med ett svenskt bankkonto.

Typer Av Information Som Vi Samlar In:

TerraCycle (”TC”) samlar in information om våra samarbetspartners och de som besöker vår hemsida så att vi kan erbjuda de tjänster som motsvarar våra samarbetspartners och besökares behov. Informationen samlas in för att: (i) fullfölja beställningar eller informationsförfrågningar, (ii) handla in produkter, (iii) registrering för medlemskap i program, (iv) skicka in en jobbansökan, eller (v) svara på kommunikation från oss (t.ex. enkäter, erbjudanden eller bokningsbekräftelser). Den typ av personlig, identifierbar information som vi samlar in kan omfatta ditt namn, adress till hemmet eller arbetet, e-postadress, telefonnummer och faxnummer, kreditkortinformation, födelsedatum, kön samt livsstilsinformation såsom produktpreferenser och annan relevant information.

TC kan även samla in icke-personlig, identifierbar information om dig, såsom hur du använder vår hemsida, vilken typ av kommunikation du föredrar, preferenser och vanor vad gäller miljövänlig konsumtion, samt svar på erbjudanden och enkäter.

Syfte Med Att Samla In, Behandla Och Lämna Ut:

Samla in och använda

De främsta syftena med att samla in din personliga, identifierbara information (PII) är som följer:

 • erbjuda tjänster såsom behandling och transaktion (t.ex. fullfölja en förfrågan för information, eller möjliggöra en produktorder)
 • marknadsföring och kommunikation gentemot dig i angående de varor och tjänster som erbjuds av TC, våra strategiska marknadsföringspartners, och andra betrodda tredjeparter
 • genomföra marknadsundersökningar med hjälp av enkäter för att bättre kunna svara mot dina behov, förbättra vår hemsidas effektivitet, effektiviteten i din kontakt med oss och i all annan kommunikation, reklamkampanjer och/eller försäljningsfrämjande aktiviteter.

Du kommer alltid att kunna välja att inte ange din PII eller tillfrågas om vilken typ av kommunikation du önskar ha med oss. Detta kan dock komma att påverka vissa transaktioner. Till exempel, att inte ange namn eller e-postadress hindrar behandlingen av vissa åtgärder; att inte ange adress riskerar begränsa vilka geografiskt inriktade program eller erbjudanden vi kan göra tillgängliga för dig.

Behandling och Lämna Ut

Den information som du anger läggs i de flesta fall in i vår databas. I behandlingen av din information kan viss PII komma att tillkännages för TC-affilierade partners, och/eller tjänsteleverantörer som agerar tredjepart av anledningar som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Som en generell regel ser TC till att inte sälja, hyra ut, eller ge fysisk tillgång till din PII för icke-affilierade tredjeparter utanför TC-systemet, med undantag för vissa betrodda tredje parter. De situationer där TC kan komma att lämna ut din information innefattar:

 • när vi har din mottagit din tillåtelse
 • i situationer där delgivning eller utlämning av information krävs för att kunna erbjuda dig den produkt eller tjänst som du önskar
 • när företag eller tjänsteleverantörer som utför uppgifter å TC’s vägnar behöver sådan information (t.ex. kreditkortshantering, kundtjänst, administrering av marknadsundersökningar eller tjänster knutna till databashantering)
 • för att kunna följa rättsliga eller regulatoriska krav i enlighet med tillämplig lag eller domstolsföreskrift
 • för att kunna delge information som möjliggör att våra tjänster och våra partners tjänster kan bli mer effektiva

Om information upplåts enligt ovan ser vi till att begränsa omfattningen av den delgivna informationen till det minimum som krävs för att kunna utföra den specifika uppgiften. Så länge inte juridisk process säger annat kräver vi att tredjeparter skyddar din PII och följer tillämplig sekretesslagar och föreskrifter.

Medgivande:

Som en del av vårt åtagande att hålla dig informerad kommer vi vid tillfällen att posta, e-posta, ringa, eller kontakta dig på andra sätt för att hålla dig underrättad om nya TC-varor och tjänster, eller uppkommande specialerbjudanden, tillställningar, förbättringar, eller annan relevant information angående TC som kan vara av intresse. Du kan också komma att erbjudas utskick eller annan kommunikation från noga utvalda tredjeparter. Vi kommer alltid att se till att du kan tacka nej till vilken som helst eller alla dessa kommunikationstjänster genom att följa instruktionerna i dina e-postmeddelanden eller annan kommunikation, eller genom att direkt kontakta TC.

Vi ser gärna till att dina vänner och intressenter hålls informerade och ges samma möjligheter att ta del av de förmåner som TC och dess strategiska marknadspartners erbjuder. Men om du är bosatt utanför USA kan viss sekretesslagstiftning kräva att vi ber om din tillåtelse innan vi skickar dig information som du inte beställt. I vissa fall kommer ditt medgivande att ges implicit av tjänstens eller transaktionens natur. Till exempel, TC kan komma att samla in och använda personlig, identifierbar information som du frivilligt angivit, eller beteendedata eller information som samlats in som aggregat. Dessutom kommer ditt medgivande förutsättas vara givet för kommunikation från oss som är nödvändig för att genomföra transaktioner eller tjänster som du har begärt.

Dataöverföring Över Internationella Gränser:

Som ett globalt företag strävar vi efter att kunna erbjuda dig samma förträffliga service i vilket land i världen du än befinner dig i. För att kunna leva upp till detta mål har vi etablerat ett globalt nätverk med kontor, datacentraler, betrodda marknadspartners, tjänsteleverantörer, kundkontaktcenter, och upptränade medarbetare jorden runt. Vårt företags natur gör att vi behöver kunna överföra din information, inklusive PII, till andra företagsgrupper, byggnader, operatörer, datacentraler, eller tjänsteleverantörer som kan vara belagda i andra länder än ditt eget. Även i de fall som dataskyddet och andra lagar i dessa länder inte är lika omfattande som i ditt eget, kommer TC ta tillbörliga åtgärder för att se till att din PII är skyddad och hanteras i enlighet med denna Sekretesspolicy.

Tillgång Till Din Personliga, Identifierbara Information:

För att se till att din personliga, identifierbara information (PII) är korrekt och uppdaterad uppmanar vi dig att kontinuerligt kontrollera och uppdatera din information (t.ex. ifall din post- eller e-postadress ändras, eller om du vill lägga till ytterligare en kommunikationsform i kontakten med dig). Notera dock att för att kunna bekräfta att din PII är korrekt kan du komma att tillfrågas identitetsbevis (eller annan personintyg) tillsammans med ett ifyllt tillgänglighetsformulär. Tillgång till PII kan inte ges över telefon.

Om du gått igenom och önskar avaktivera din programprofil, eller uppdatera din PII har vi ambitionen att se till detta så fort som möjligt. I vissa fall kommer information som du bett att vi ska ta bort kan komma att behållas under en period för att tillbörligt kunna lösa skiljaktigheter eller lösa vissa problem. Dessutom kan viss typ av information lagras under överskådlig tid på ”back-up”- system eller på loggar på grund av tekniska begränsningar, eller ekonomiska eller juridiska krav. Din PII kan därför inte alltid förväntas vara helt och omedelbart borttaget från våra databaser trots att du har begärt detta.

Skyddsåtgärder:

TC förstår vikten av informationssäkerhet, och går ständigt igenom och förbättrar våra tekniska, fysiska, och logistiska säkerhetsregler och procedurer. Alla hemsidor och servrar som TC äger har säkerhetsåtgärder på plats för att vi inom vår kontroll ska kunna skydda din PII från att komma bort, felanvändas och bytas ut. Även om ”garanterad säkerhet” varken existerar på eller utanför Internet ser vi till att skydda din information genom både proceduriella och tekniska åtgärder, vilket omfattar lösenordskontroll, ”eldväggar” och användning av kryptering där det anses tillbörligt.

Internetbaserade Teknologier:

Liksom de flesta andra interaktiva hemsidor använder sig TC vid tillfällen av cookies, osynliga pixlar, och webbfyrar för att komma åt information om dig när du besöker vår hemsida. En cookie är en mycket liten textfil som skickas till din webbläsare från en webbserver och som lagras på din dators hårddisk. Den ger din dator en unik identifierbarhet, som i sin tur blir till ditt identifieringskort när du återvänder till en TC-hemsida.

 

Cookies är gjorda för att spara din tid eftersom de hjälper oss att skräddarsy dina besök på hemsidan utan att du behöver påminna oss varje gång. TC-cookies är inte avsedda att skada dina filer, inte heller kan de läsa information från andra filer på din hårddisk. Cookies kan däremot hjälpa oss tillgodose dig med en personlig on-line-upplevelse på följande sätt:

 • de kommer ihåg ditt användarnamn och lösenord för framtida besök, vilket gör inloggningen enklare och snabbare
 • de ser till att du förses med rätt ramar och innehåll
 • de ser till att du får tillgång till begärd information
 • de hjälper oss att leverera kommunikation som är relevant och svarar mot dina intressen och mot var du befinner dig

 

TC-cookies är begränsade till vår hemsida, och är inte utvecklade för att följa med dig när du surfar på nätet eller lämnar TC-ägda hemsidor. Vi spårar användningen av vår hemsida för att bättre kunna tjäna dina behov och för att förenkla för dig att hitta information i framtiden. Notera att förutom TC-cookies kan olika tredjeparter också komma att placera cookies på din hårddisk. TC är inte ansvarig för närvaron eller frånvaron av cookies från tredjepart, eller för de teknologiska resurser och användningsområden som tredjeparter utnyttjar när det gäller cookies från tredjepart.

Om du föredrar att inte omfattas av förmånerna med cookies kan din webbläsare justeras för att hantera cookies på olika sätt. Beroende på vilken typ av webbläsare som du använder kan du konfigurera din webbläsare på så sätt att: (i) du kan acceptera eller neka cookies på individuell basis eller (ii) du kan välja att hindra din webbläsare från att acceptera cookies överhuvudtaget. Du bör vända dig till din återförsäljare eller tillverkare av din webbläsare för specifika detaljer om hur din cookie-säkerhet fungerar. Du bör dock samtidigt vara medveten om att du genom att neka cookies kan påverka förmågan att genomföra vissa transaktioner på vår hemsida samt förmågan att känna igen din webbläsare mellan dina besök.

TC använder sig också av osynliga pixlar, ibland kallade webbfyrar, för att räkna hur många personer som besöker vissa hemsidor. Information som samlas in från osynliga pixlar används och rapporteras i aggregat och innehåller ingen PII. TC kan använda denna information för att förbättra programmen och innehållet i sin marknadsföring.

Länkar Till Andra Hemsidor:

För att kunna stärka både din webbupplevelse och TerraCycle’s affärer tillser TC med länkar till andra, väl valda hemsidor. TC är inte ansvarig eller skadeståndsskyldig för något innehåll som presenteras av, eller lagras på, någon självständig hemsida, inklusive, men inte enbart, reklam eller marknadsföring. Notera att medan TC skyddar din information på hemsidor ägda och administrerade av TC kan vi inte kontroller, och är vi inte ansvariga för sekretesspolicyn hos tredjeparters hemsidor, inklusive hemsidor som ägs och kontrolleras av självständiga franchisekedjor, tredjepartsägare av hotell, semesteranläggningar, tillfälliga ägandeskap, eller fastigheter som eventuellt använder namnet av ett av TC’s varumärken, eller hemsidor som inte kontrolleras eller fått tillstånd av TC. Hemsidor av tredjepart som inte är tillgängliga via länkar på vår hemsida har åtskild sekretesspolicy, datainsamlingspraxis, och skyddsåtgärder. Vi har inget ansvar eller skadeståndsskyldighet för den praxis, den policy eller de säkerhetsåtgärder som införs av tredjepart på sina hemsidor. Vi uppmuntrar dig att kontakta dem för att fråga om deras sekretesspraxis, policy och säkerhetsåtgärder före du lämnar ut någon PII. Vi rekommenderar dessutom att du går igenom sekretesspraxis och policy hos de länkade hemsidorna för att förstå bättre hur dessa hemsidor samlar in och använder lagrad information.

Minderåriga:

TC har inte för avsikt, och önskar inte, att samla in PII direkt från minderåriga; av denna anledning ber vi om personers ålder när vi ber om PII. Vi kan dock inte alltid avgöra åldern hos personer som har tillgång och använder våra hemsidor. Om en minderårig (såsom definieras av tillbörlig lag) förser oss med hans eller hennes data utan sina föräldrar eller skyddslings medgivande uppmanar vi föräldrarna eller skyddslingen att kontakta oss så att vi kan ta bort informationen och avregistrera den underåriga personen från framtida marknadsföringskommunikation från TC.

Kontoöverföringar:

Om en överföring av konto till en tredje part begärs, kontakta kontoinnehavaren för att godkänna en sådan överföring och få kontoinnehavaren att redigera all information på hans eller hennes konto med dina uppgifter. Om det konto som ska överföras skapades med en professionell e-postadress från ett företag eller organisation och du inte kan nå den ursprungliga kontoinnehavaren, kan en juridisk representant för detta företag eller organisation också begära överföring av detta konto med giltigt bevis för att det ska tillhandahållas. I sådant fall ska du begära formulär av oss för kontoöverföring och godkänna sådan överföring. Sådant formulär kan begäras genom att sända e-post till kundtjanst@terracycle.se.
 

Ytterligare Villkor Tillämpliga För Försändelsen Av Medicinska Och Laboratoriekläder Och Handskar

Genom att godkänna dessa ytterligare villkor för klädförsändelser, samtycker du härmed att endast skicka sådana kläder som överensstämmer med följande bestämmelser. Kläder som skickas i överträdelse av dessa villkor kan komma att avvisas och vara föremål för ytterligare frakt och hanteringskostnader. Dessutom kan din förmåga att göra framtida försändelser påverkas.

Alla kläder måste inspekteras för att säkerställa överensstämmelse med villkor, säkerhet och korrekt avfallshantering.

Steg 1: Identifiera biologisk kontaminering

 • Kläder där det förekommer blod eller där förekomsten av blod eller andra potentiellt smittsamma ämnen kan förväntas (se, e.g., 29 CFR 1910.1030 (b)) anses förorenade och kan inte skickas till TerraCycle.
 • Kläder med flytande eller halvflytande blod eller andra potentiellt smittsamma ämnen; förorenade föremål som kan avge blod eller andra potentiellt smittsamma ämnen i flytande eller halvflytande tillstånd vid komprimering; föremål där det förekommer torkat blod eller andra potentiellt smittsamma ämnen och där detta kan lossna under hantering; patologiska och mikrobiologiska avfall som innehåller blod eller andra potentiellt smittsamma ämnen (se, e.g., 29 CFR 1910.1030 (b)) kan inte skickas till TerraCycle.

Steg 2: Identifiera andra föroreningar

 • Man får inte skicka klädesplagg med stora mängder av andra föroreningar, som kan omfatta, men inte är begränsade till kemikalier, kemiska föreningar, brandfarliga, sura, giftiga eller andra skadliga ämnen.
 • Vissa klädesplagg med godkända mängder av sådana farliga ämnen kan skickas till TerraCycle (se, e.g., 49 CFR 172.101: farliga ämnen särskilda bestämmelser och mängdbegränsningar).
 • För att identifiera den godkända mängden av farliga ämnen, hänvisa till MSDS-sidan för varje ämne (transportsektionen och/eller riskklassificering).
 • Hänvisa till 49 CFR 172.101 (farliga ämnen särskilda bestämmelser och mängdbegränsningar)
 • För hjälp med att identifiera mängdbegränsningar eller klassificering av farliga ämnen, var vänlig kontakta TerraCycle.

Steg 3: Identifiera Godkända Kläder

 • Kläder där det inte förekommer blod eller andra potentiellt smittsamma ämnen
 • Kläder som inte har kommit i kontakt med blod eller andra potentiellt smittsamma ämnen
 • Kläder som används i kemiska laboratorier (i enlighet med undantag för begränsad mängd som definieras i FR 49)
 • Klädesplagg som används vid produktion

EHS Koordinator: För mer information angående godkända kläder och CFR föreskrifter kontakta TerraCycle på 866-967-6766

Uppdateringar Av Sekretesspolicyn:

TC kan ibland komma att ändra Sekretesspolicyn för att se till att den bemöter förändringar i den regulatoriska miljön, affärsbehov, eller för att svara mot behoven hos våra gäster, fastigheter, strategiska marknadspartners, och tjänsteleverantörer. Uppdaterade versioner kommer att läggas upp på vår hemsida och dateras så att du kan alltid kan veta när Sekretesspolicyn senast uppdaterades.

Policy För Klagomål

Om du har några synpunkter beträffande vår service, kontakta vår kundtjänst. Vår kundtjänst kommer att försöka besvara dina frågor utan onödig försening. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post: kundtjanst@terracycle.se


Fyll i vårt kontaktformulär: www.terracycle.com/sv-SE/contact-us

Om vår kundtjänst inte kan lösa ditt problem, kan vi registrera ditt problem som ett klagomål. Om vi har gjort ett misstag eftersträvar vi att lära av det för att undvika att upprepa samma misstag i framtiden.

Vad händer med mitt klagomål?

När ett klagomål tas emot ska det vidarebefordras till namngiven klagomålsansvarig som registrerar det i klagomålsloggen. Klagomålsansvarig är den namngivna person som hanterar klagomålet genom processen. Existerande klagomålsansvarig är Karolina Boguszewska (kundtjänstchef för TerraCycle Europe).

Du kommer att få en bekräftelse på ditt klagomål inom fem arbetsdagar. Du kan bli kontaktad för att säkerställa att vi har förstått ditt klagomål korrekt eller för att begära mer information om ditt klagomål.

När utredningen är klar kommer kundtjänstchefen att skicka ett fullständigt svar via e-post inom 21 arbetsdagar till dig eller skicka en uppdatering om framstegen med utredningen och en ny föreslagen tidsfrist för deras svar.

Vi övervakar och granskar effektiviteten i vår process för klagomålsbehandlingen för att säkerställa att denna kontinuerligt förbättras och att alla lärdomar från klagomålsbehandlingen överförs till den bredare organisationen. Klagomål granskas kvartalsvis för att identifiera eventuella trender som kan indikera ett behov av att vidta ytterligare åtgärder.