Arbeta med oss

Vi samarbetar med människor runt om i världen för att göra våra återvinningsprogram och tjänster enkla och värdefulla.

Vi har ett stort antal program och vi vill göra det så enkelt som möjligt att nå oss. Våra kundtjänstrepresentanter är inte outsourcade och är baserade utanför TerraCycle® Europe högkvarteret i London. Gå igenom de olika avdelningarna nedan för att få hjälp med din förfrågan.

Programdeltagare och generell förfrågan

Om du har frågor kring ett kostnadsfritt återvinningsprogram, ditt TerraCycle®-konto eller om du har någon annan generell TerraCycle®-förfrågan kontaktar du vårt kundtjänstteam.

Email: kundtjanst@terracycle.se

TerraCycle
Sabichi House
5 Wadsworth Road
Perivale
Middlesex
UB6 7JD

Konsumentprodukter Gott partnerskap

Om du är intresserad av att skapa ett insamlings- och återvinningsprogram för din icke återvinningsbara produkt eller förpackning har TerraCycle® ett brett utbud av plattformsalternativ. TerraCycle® samlar vanligtvis in konsumentavfall från dina viktigaste målkonsumenter och återvinner det med hjälp av en särskilt utformad process och arbetar sedan med ditt varumärke för att stärka eget kapital och värde. Genom att anpassa nivåerna för marknadsföring eller driftsstöd kan vi skräddarsy ett program efter ditt varumärkes behov.

Kontakta oss

Materialförsäljning

Om du har avfallsmaterial som du är intresserad av att återvinna eller om du är intresserad av att använda våra återvunna material i dina tillverkningsprocesser, kontakta vårt materialteam.

Kontakta oss

Strategiska partnerskap

Om din organisation vill etablera ett återvinningsprogram i större skala, till exempel för lokaler i stads- eller arenaområden, kontakta vår samordnare för strategiska partnerskap.

Kontakta oss

Investerarrelationer

Om du är intresserad av att arbeta med TerraCycle® och stödja vårt initiativ, kontakta vårt Executive Team direkt via e-postadressen nedan.

Kontakta oss