Ontdek ons recyclageproces

#RecycleEverything met TerraCycle®

TerraCycle is anders dan de lokale afvaldiensten. Wij ontwikkelen recyclageoplossingen voor afvalstromen die doorgaans plaatselijk niet recycleerbaar zijn.

Wat iets plaatselijk recycleerbaar maakt, hangt ervan af of je lokale recyclagebedrijf winst kan maken door het te recycleren. Als de kosten voor het inzamelen en verwerken van het afval lager zijn dan de waarde van de resulterende grondstof, zal het waarschijnlijk plaatselijk recycleerbaar zijn. Mochten de kosten echter hoger zijn, dan is dat waarschijnlijk niet het geval.

Het goede nieuws is dat het meeste afval technisch recycleerbaar is.

TerraCycle kan het moeilijk te recycleren materiaal recycleren omdat we samenwerken met merken, retailers en andere betrokken partijen die het recyclageproces financieren.

Onderzoek en Ontwikkeling

Ons proces begint bij ons eigen O&O-team – wetenschappers en specialisten op het gebied van materiaaltoepassingen die in onze verschillende kantoren werken en samenwerken met toonaangevende universiteiten. Het O&O-team analyseert de materialen om te bepalen hoe ze op de juiste manier kunnen worden verwerkt tot iets nieuws. Dit omvat het afbreken van het afval, het scheiden ervan in bouwstenen en vervolgens het recycleren van deze materialen voor nieuwe toepassingen.

Onderzoek naar regelgeving

TerraCycle voert een uitgebreide beoordeling uit van de materialen die we willen ontvangen en recycleren.

Regelgeving: We onderzoeken de lokale, regionale en nationale regelgeving om na te gaan hoe elk item op de geaccepteerde afvallijst veilig kan worden ingezameld, verzonden en/of opgeslagen binnen elke markt.
Technische recycleerbaarheid: We beoordelen de materiaalsamenstelling van het geaccepteerde afval om te bepalen hoe het materiaal moet worden gesorteerd, verwerkt en omgezet in een bruikbare grondstof voor de productie van gerecycleerde producten.
Praktische recycleerbaarheid: We leggen de nadruk op praktische factoren (zoals besmettingsniveausof beperkingen van leveranciers en apparatuur) om te bevestigen dat we een haalbare toeleveringsketen hebben om te recycleren.

Ontvangst en Registratie

In elk land worden afvalzendingen verzonden naar lokale TerraCycle Material Recovery Facilities (MRF's), die altijd gevestigd zijn in het land waar de afvalstoffen vandaan komen. TerraCycle is momenteel actief in 21 landen en beheert wereldwijd meer dan 35 MRF's.

Wanneer een zending van een inzamelbedrijf bij een van onze MRF's aankomt, scannen we deze om de verzendinformatie, de datum, het gewicht en het materiaal van die lading te registreren.

Sortering en Combinatie

We sorteren materialen op basis van hun kenmerken en samenstelling, waarbij we gebruik maken van een breed assortiment sorteertechnologieën, waaronder handmatig sorteren, groottescheiding, zinken/drijven, optisch, luchtdichtheid, zwaartekracht, magnetisch en meer, om materiaal stroomafwaarts te leiden naar het juiste proces voor verwerking en behandeling.

Verbranding (of elke andere vorm van omzetting van afval in energie) wordt vermeden. Wij maken nooit gebruik van verbranding als een einde-levensduuroplossing voor enig materiaal waarvoor we recyclage garanderen (alle geaccepteerde afvalstromen vind je op onze programmapagina's. We gebruiken de omzetting van afval in energie alleen voor het kleine percentage ontvangen materiaal dat niet conform is (d.w.z. materialen dat het programma niet zou moeten verzamelen) of materialen waarvoor het wettelijk verplicht is om ze op deze manier te verwerken (d.w.z. medisch afval), en we zullen alles doen om niet-conforme materialen te recycleren die in andere programma's kunnen worden toegelaten.

Reiniging en Verwerking

Nadat de verschillende materiaalsoorten per categorie zijn gesorteerd, worden ze gereinigd. Daarna gaan ze naar externe partners die het materiaal tot bruikbare vormen transformeren.

Metalen en aluminium worden bijvoorbeeld versnipperd en tot metaalplaten, ingots of staven gesmolten. Glas wordt gebroken en gesmolten voor gebruik in nieuwe glazen flessen (bij helder glas) of voor toepassingen met baksteen, cement of beton (bij gekleurd glas). Rubber wordt over het algemeen cyrogeen gemalen en vervolgens tot poeder gereduceerd voor toepassing in vloerbedekking. Organische stoffen worden gecomposteerd of gebruikt in industriële en commerciële meststoffen.

Kunststoffen zijn de grootste categorie materialen die we via onze programma's verzamelen. Deze materialen worden verkleind (kleiner gemaakt door ze te versnipperen of te vermalen), vervolgens gesmolten en omgevormd tot korrels, vlokken of poeders.

Wat gebeurt er met het gerecycleerde materiaal?

Nadat we het afval hebben gerecycleerd tot grondstof, wordt het verkocht aan productiebedrijven die het eindproduct produceren en het recyclagetraject voltooien. Deze eindproducten kunnen buitenmeubilair en terrassen zijn, plastic transportpallets, gieters, opslagcontainers en -bakken, buizen voor bouwtoepassingen, vloertegels, speelplaatsafdekkingen, sportvelden, en nog veel meer.

We controleren het traject van de materialen in elk onderdeel van het recyclageproces streng om de recyclageketen van bewaring te handhaven. Zo kunnen we volgen en bevestigen waar en waarom materiaal ergens terechtkomt.