Köp material från TerraCycle

TerraCycle kommer tillsammans med dig hitta de material du behöver för att kunna uppnå dina hållbarhets- och budgetmål.

TerraCycle har utvecklat ett världsomfattande rykte av att samla svåra typer av avfall och hitta ett återvinningssystem för dem. Merparten av materialet vi samlar in är förbehandlat på något sätt så att det på ett övergripande plan är separerat mellan olika typer av material. Den breda samlingen av material som vi samlar in (både industri- och konsumentmaterial) är framställt i följande format:

  1. Råmaterial: Detta är när TerraCycle levererar materialet exakt som det är insamlat. Givet att TerraCycle specialiserar sig på insamlingsprogram från ett konsumentperspektiv, bör det noteras att dessa typer av avfall medför en viss grad av nedsmutsning.
    1. Vänligen notera: Detta material har varumärken på sig, varför TerraCycle kräver ett certifikat för förstöring av materialet som framhåller att det helt och håller blir vanställt och återvunnet.
  2. Rena remsor eller malet: Detta är när TerraCycle levererar material som redan har blivit strimlat, tvättat och torkat så att alla former av föroreningar och restprodukter tagits bort. Detta material blir ofta mer än en typ av plast (ex. PE med lite PP, eller PE med lite PET) beroende på typer av insamlat avfall och deras konstruktion.
  3. Bearbetade pellets: Detta är när TerraCycle levererar plastpellets (vanligtvis 2 till 7 mm), gjorda av det insamlade materialet. Dess konsistens och fasthet beror på råmaterialet i fråga.
  4. Anpassade sammansättningar: Detta är när TerraCycle arbetar med dig för att utveckla en skräddarsydd blandning som möter dina produktspecifikationer. Vi har förmågan att alternera pelletarnas fysiska egenskaper och leverera en sammansättning som kan användas i din färdiga produkt.

Vänligen notera:

Bortsett från ”råmaterialet” nämnt ovan, innehar inte TerraCycle några inventarier av malet material, pellets eller anpassade sammansättningar. Alla dessa objekt är gjorda på beställning och blir utskickade utefter lämplig tidsram. Vänligen kontakta TerraCycle för mer information.

Utöver objekt ovan, hjälper TerraCycle även till med att hitta material du kanske letar efter. Om du letar efter ett speciellt material och har problem med att hitta det, meddela oss! Våra unika kontakter med stora förpackningsföretag runtom i världen kanske kan visa dig en väg till de material du letar efter. Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig om vi hittar något som kan vara av intresse för dig.

 

KONTAKTA OSS VÅRT MATERIALTEAM