Köpa återvunnen råvara

Vi återvinner miljontals kilo material varje vecka, vilket resulterat i att det inte hamnar på från deponier och förbränningsanläggningar. Läs mer om att köpa återvunna material från TerraCycle.

TerraCycle återvinner avfall till nya innovativa material som förändrar hur vi tänker kring avfall och vad vi kan använda det till. Varje vecka återvinner vi miljontals kilo av sådant material, vilket gör att det inte hamnar på deponier och förbränningsanläggningar.

Det finns två sätt att köpa återvunnet material från oss:

  • Material med en berättelse: Vi utvecklar och hanterar kundanpassade logistikkedjor för unika post-konsumentmaterial. Hämta äkta återvunnet material från de mest förorenade platserna i världen, från haven till toppen av Mount Everest. 
  • Återvunna material i stora volymer: Vi utvecklar och hanterar logistikkedjor för stora volymer av restmaterial från industri och konsumtion som annars inte skulle tas om hand, såsom färgad PET/HDPE, PP, högprestandapolymerer med mera. Kontakta oss om ditt företags unika behov.