Brukervilkår

Gratis og betalte programmer

TerraCycle (TC) har som hensikt å drive sine resirkuleringsprogrammer på en miljøvennlig og rasjonell måte. Av den grunn har programmene et minimumsantall av skrotenheter som må sendes inn av gangen (minimumsantallet gjelder antall emballasjer i hver forsending, og et lavere antall gjør at verdien av forsendelsen ikke vil kunne brukes til veldedighet). Minimumsantallet presiseres under ”Vanlige spørsmål” for hvert program. TC kommer dessuten til å stenge programplasser hvis ingen forsendelser blir mottatt på dette programmet i løpet av 12 måneder. Dette gjøres for å fjerne inaktive brukerkontoer og åpne innsamlingsplassen for andre brukere. TerraCycle-programmer er ment utelukkende for brukt, post-forbruker emballasje. Postindustrielle, ødelagte og feiltrykkede varer, samt feilvarer og industriavfall er ikke tillatt gjennom disse programplattformene. Eventuelle leveranser av slikt post-industrielt avfall vil bli returnert til sender og vil medføre et avviksgebyr. Videre vil TC stenge programsteder hvis det ikke er mottatt pakker fra programstedet i løpet av en periode på 6 måneder. Etter stengingen vil ikke programstedet kunne delta i programmet igjen hvis det har blitt fylt opp i mellomtiden.

Det er ikke tillatt å bruke programmene til kommersielle formål. TC vil fjerne personer eller organisasjoner fra programmene som ikke overholder denne forpliktelsen. TC vil derfor lukke innsamlingssteder som deltar i våre gratis og betalte resirkuleringsprogrammer hvis avfall leveres av profesjonelle avfallsorganisasjoner på kommersiell basis.

For tunge pakker (dvs. over 20 kg per pakke) eller for store pakker (dvs. 60x60x50 cm per pakke), dupliserte etiketter, feilaktige etiketter, pakker eller avfall som ikke er i samsvar med programkravene, godtas ikke, og TC har rett til å fjerne enhver person eller organisasjon fra programmene i noen av de ovennevnte tilfellene.

Etiketter kan bare lastes ned og brukes av kontoeieren og kan ikke brukes av noen tredjepart. TC har rett til å fjerne enhver person eller organisasjon som ikke oppfyller dette kravet, fra programmene.

Programdeltakelse

Fra og med 03/09/20 er bare ett avleveringssted per konto per program godkjent.

Bare én konto per person er godkjent.

TC forbeholder seg retten til å fjerne enhver person eller organisasjon som ikke overholder brukervilkårene eller gjeldende lov, eller som har en atferd TC oppfatter som illojal, uærlig eller uredelig.

Poengprogram

Etter mottak på vårt forbehandlingsanlegg for gjenvinning, kan det ta opptil 6 uker før det blir behandlet og oppdatert på kontoen din. Behandlingstiden kan variere avhengig av antall forsendseler. Dette gjelder også TerraCycle-poeng som krediteres på kontoen din. Vi setter stor pris på din tålmodighet og kan forsikre deg om at vi jobber iherdig for å sikre at forsendelsene dine blir behandlet så fort som mulig.

Hvis du ønsker å fremsette et krav for manglende forsendelse, har du 90 dager på deg fra datoen da pakken ble hentet av UPS / levert på et UPS-innsamlingspunkt. Krav om manglende forsendelser som fremsettes etter 90 dager, vil ikke bli behandlet.

Krav om vektavvik må fremsettes innen 60 dager fra datoen pakken er merket som sjekket inn av vårt forbehandlingsanlegg for gjenvinning (dvs. den har blitt registrert på kontoen din). Krav om vektavvik som fremsettes etter grensen på 60 dager, vil ikke bli vurdert.

Gjennom mange av våre Gratis og betalte programmer er det mulig å opparbeide seg poeng ("Poeng") for hver enhet av innsamlet avfall (over et visst minimumsbeløp). Poengene kan innløses for kontantbeløp som blir utbetalt til en valgfri veldedighetsorganisasjon eller skole, utlagt av administratoren eller innsamleren. Poeng utløper og kontoen med poengene vil bli stengt dersom det ikke er aktivitet på kontoen i løpet av ett år. Aktivitet på en programkonto betyr å laste ned en forsendelsesetikett, sende en minimumsforsendelse med resirkulert TC materiale eller innløse poeng til en bestemt veldedighet eller skole. Poeng som utløper på grunn av inaktivitet vil ikke være tilgjengelig for innløsning til veldedige formål.

Ved endringer av minimumsvekt, reduksjon i antall tildelte poeng eller nye begrensninger på pakkers størrelse eller format vil hver programdeltaker bli informert om endringen via e-post. Alle pakker som sendes minst 14 dager før datoen for endringen som det informeres om i e-posten, vil være underlagt vilkårene for programmet som gjelder før den annonserte datoen.

Veldedighetsutbetalinger

Utbetalinger til veldedighet gjøres hver sjette måned; i juni for den summen som har blitt samlet inn fra november til april, og i desember for den summen som er blitt samlet inn fra mai til oktober. På grunn av de administrative kostnadene for utbetaling, har vi ikke mulighet til å gjennomføre utbetalinger på mindre enn 100 kroner. Hvis den innsamlede summen for perioden på 6 måneder ikke overstiger 100 kroner, vil pengene flyttes over til neste periode. For at donasjoner over 100kr skal bli utbetalt i juni må poengene dine løses inn innen 30.april. For at de skal bli utbetalt i desember må de løses inn senest 31.oktober. Veldedighetsutbetalinger kan kun gis til veldedighetsorganisasjoner i Norge med norske bankkontoer.

 

Lokale innsamlingssteder

Dette avsnittet gjelder for de gjenvinningsprogrammedlemmene som har valgt å gjøre sine innsamlinger av avfall åpne for allmennheten ved å opprette såkalte “Lokale Innsamlingssteder”. De personer som driver en eller flere lokale innsamlingssteder godkjenner herved at de står som ansvarlige for vedlikeholdet og sikkerheten ved sine lokale innsamlingssteder. De aksepterer likeledes at TerraCycle ikke kan holdes ansvarlig eller avkreves erstatning for eventuelle skader eller tap som kan skje med den eller de som benytter seg av det/de lokale innsamlingsstedet/-ene.

 

Informasjon som vi samler inn

TerraCycle (TC) samler inn informasjon om våre samarbeidspartnere og de som besøker vår hjemmeside slik at vi kan tilby tjenester iht. våre samarbeidspartneres og besøkendes behov. Informasjonen samles inn som en del av (i) fullføre bestillinger eller informasjonsforespørsler, (ii) handle inn produkter, (iii) registrere medlemskap i program, (iv) sende inn en jobbsøknad, eller (v) svare på henvendelser fra oss (for eksempel spørreundersøkelser, tilbud eller bookingbekreftelser). Typen identifiserbare personopplysninger som vi samler inn kan omfatte navn, bosteds- eller arbeidsadresse, e-postadresse, telefon- og faksnummer, kredittkortinformasjon, fødselsdato, kjønn samt livsstilsinformasjon som produktpreferanser og annen relevant informasjon. TC kan også samle inn ikke-personlige, identifiserbare opplysninger om deg, som for eksempel hvordan du bruker vår hjemmeside, hvilke typer henvendelser du foretrekker, preferanser og vaner når det kommer til miljøvennlig forbruk, samt svar på tilbud og spørreundersøkelser.

 

Hensikt med å samle inn, behandle og utlevere

Innsamling og bruk

De fremste hensiktene med å samle inn identifiserbare personopplysninger (IP) om deg er som følger:

 • Tilby tjenester som behandling og transaksjoner (f.eks. svare på henvendelser eller muliggjøre en produktordre)
 • Markedsføring og kommunikasjon rettet mot deg iht. de varer og tjenester som tilbys av TC, våre strategiske markedsføringspartnere og andre betrodde tredjeparter.
 • Gjennomføre markedsundersøkelser ved hjelp av spørreundersøkelser for slik å bedre kunne oppfylle dine behov, forbedre våre nettsiders effektivitet, effektiviteten i din kontakt med oss og i all annen kommunikasjon, reklamekampanjer og/eller salgsfremmende aktiviteter.

Du vil alltid kunne velge å ikke oppgi dine IP eller bestemme hvilken type henvendelser du ønsker å få fra oss. Dette kan dog kunne påvirke visse transaksjoner. For eksempel, å ikke oppgi navn eller e-postadresse hindrer behandlingen av visse oppdrag; å ikke angi adresse vil begrense hvilke geografisk orienterte tjenester vi kan tilby.
 

Behandling og utlevering

Den informasjonen du oppgir legges i de fleste tilfeller inn i vår database. I behandlingen av din informasjon kan visse IP komme til å annonseres til TC-affilierte partnere, og/eller tjenesteleverandører som agerer som tredjepart i de tilfellene som beskrives i denne personvernpolicyen. Som en generell regel vil TC ikke selge, leie ut eller gi fysisk tilgang til dine IP til ikke-affilierte tredjeparter utenfor TC-systemet, med unntak av visse betrodde tredjeparter. De situasjonene hvor TC kan kommet til å gi ut din informasjon, inkluderer:

 • I situasjoner der utdeling av informasjon kreves for å kunne tilby deg produktet eller tjenesten du ønsker
 • Når foretak eller tjenesteleverandører som utfører oppgaver på TC sine vegne trenger informasjonen (f.eks. kredittkortshåndtering, kundetjeneste, administrering av markedsundersøkelser eller tjenester knyttet til databasehåndtering)
 • For å kunne følge rettslige og regulative krav iht. gjeldende lov eller vedtak
 • For å kunne dele informasjon som muliggjør at våre og våre partneres tjenester kan bli mer effektive

 

Hvis informasjon leies ut iht. punktene ovenfor, vil vi begrense omfatningen av den delte informasjonen til det minimum som kreves for å kunne utføre den spesifikke oppgaven. Så lenge ingen juridisk prosess sier annet, krever vi at tredjeparten beskytter dine IP og følger personvernloven og andre gjeldende regler.

 

Samtykke

Som en del i vårt engasjement for å holde deg informert, kommer vi ved visse tilfeller til å sende deg brev eller e-post, ringe eller kontakte deg på andre måter for å holde deg underrettet om nye varer og tjenester fra TC eller kommende spesialtilbud, arrangementer, forbedringer eller annen relevant informasjon angående TC som kan være av interesse. Du kan også komme til å bli tilbudt utsendelser eller annen kommunikasjon fra noen utvalgte tredjeparter. Vi vil alltid sørge for at du har muligheten til å takke nei til hvilken som helst av disse tjenestene ved å følge instruksjonene i henvendelsen, eller ved å kontakte TC direkte.

Vi sørger gjerne for at dine venner og interessenter holdes informerte og gis samme mulighet til å ta del av fordeler som TC og våre strategiske markedspartnere tilbyr. I visse tilfeller kommer ditt samtykke å bli gitt implisitt iht. tjenestens eller transaksjonens natur. Ditt samtykke til å være implisitt for henvendelser fra oss som er nødvendige for å gjennomføre transaksjoner eller tjenester du har begjært.

 

Dataoverføring over internasjonale grenser

Ettersom vi er et globalt foretak, strever vi etter å kunne tilby deg samme fortreffelige service uansett hvor i verden du oppholder deg. For å kunne leve opp til dette målet, har vi etablert et globalt nettverk med kontorer, datasentraler, betrodde markedspartnere, tjenesteleverandører, kundeservicesenter og opplærte medarbeidere jorden rundt. Vårt foretaks natur gjør at vi må kunne overføre din informasjon, inkludert IP, til andre foretaksgrupper, bygninger, operatører, datasentraler eller tjenesteleverandører som kan befinne seg i andre land enn ditt eget. Selv i tilfeller hvor datalagringslover og lover i andre land ikke er like omfattende som i ditt hjemland, vil TC agere slik at din IP er beskyttet og håndteres iht. denne personvernpolicyen.

 

Tilgang til dine identifiserbare personopplysninger

For at dine identifiserbare personopplysninger (IP) på ethvert tidspunkt skal være korrekte og oppdaterte, anbefaler vi deg kontinuerlig å kontrollere og oppdatere dine opplysninger (f.eks. i tilfelle din e-postadresse endres, eller om du vil legge til ytterligere opplysninger til din kontaktinformasjon). Merk at for å kunne bekrefte at dine IP er korrekte, kan du bli bedt om et identitetsbevis (eller annen bekreftelse) sammen med et utfylt tilgjengelighetsskjema. Tilgang til IP kan ikke gis over telefon.

Dersom du ønsker å deaktivere din programprofil, eller oppdatere dine IP, har vi ambisjoner om å få gjort dette så fort som mulig. I visse tilfeller kommer informasjonen som du ber oss om å ta bort å beholdes i en periode for å kunne løse eventuelle problemer. Dessuten kan visse typer informasjon fortsette å være lagret i et "back-up"-system eller i logger på grunn av tekniske begrensninger eller økonomiske og juridiske krav. Du kan derfor ikke forvente at din IP er umiddelbart helt tatt bort fra våre databaser til tross for ditt ønske om det.

 

Vernetiltak

TC forstår viktigheten av informasjonssikkerhet og går stadig gjennom og forbedrer våre tekniske, fysiske og logistiske sikkerhetsregler og prosedyrer. Alle nettsider og servere som eies av TC har sikkerhetstiltak for at vi innenfor vår kontroll skal kunne beskytte dine IP fra å komme på avveie, feilanvendes og byttes ut. Selv om "garantert sikkerhet" verken eksisterer på eller utenfor Internett, beskytter vi din informasjon gjennom både prosedyrer og tekniske tiltak, hvilket omfatter passordkontroll, brannmurer og bruk av kryptering der det anses nødvendig.

 

Internettbaserte teknologier

Slik som de fleste andre interaktive hjemmesider anvender TC informasjonskapsler, såkalte cookies, og usynlige piksler/nettvarslere for å få tilgang til informasjon om deg når du besøker våre nettsider. En cookie er en svært liten tekstfil som sendes til din nettleser fra en server og som lagres på harddisken til din datamaskin. Den gir din datamaskin en unik id, som deretter blir brukt som et idkort når du vender tilbake til TC sine nettsider.

Cookies er laget for å spare din tid ved å hjelpe oss å kunne skreddersy dine besøk på nettsiden vår, uten at du behøver å minne oss på dine preferanser hver gang du besøker nettsiden. TC sine cookies vil ikke skade din datamaskin, og de kan heller ikke få tilgang til andre filer på din harddisk. Coookies kan derimot hjelpe oss med å gi deg en personlig online-opplevelse på følgende måte:

 • de husker ditt brukernavn og passord i fremtiden, slik at du kan logge inn raskere og enklere.
 • de passer på at du får riktige rammer og innhold
 • de passer på at du får tilgang til informasjonen du ber om
 • de hjelper oss med å kunne levere materiale som er relevant, og som svarer til dine interesser og geografiske område

TC-cookies er begrenset til våre nettsider, og de er ikke utviklet for å følge deg når du surfer på Internett eller etter at du forlater TCs nettsider. Vi sparer informasjon om din bruk av våre nettsider for å gjøre det enklere for deg å finne informasjonen i fremtiden. Legg merke til at i tillegg til TC-cookies kan ulike tredjeparter også komme til å plassere cookies på din harddisk. TC er ikke ansvarlig for nærvær eller fravær av cookies fra tredjepart, eller for de teknologiske ressursene og bruksområdene som tredjepart utnytter når det gjelder cookies fra tredjepart.

Hvis du ikke ønsker å inkluderes i bruken av cookies, kan din nettleser justeres for å håndtere cookies på en annen måte. Ut ifra hvilken type nettleser du bruker, kan du konfigurere din nettleser slik at: (i) du kan akseptere eller nekte cookies på enkeltbasis eller (ii) du kan velge å hindre din nettleser fra å akseptere noen form for cookies. Du bør kontakte en forhandler eller produsent av din nettleser for spesifikke detaljer om hvordan ditt cookiesvern fungerer. Du bør samtidig være informert om at du gjennom å nekte cookies kan påvirke muligheten til å gjennomføre visse transaksjoner på vår nettside, samt muligheten til å kjenne igjen din nettleser fra forrige besøk.

TC anvender seg også av usynlige piksler, også kalt nettvarslere, for å regne ut hvor mange personer som besøker visse nettsider. Informasjonen som samles inn fra usynlige piksler brukes og rapporteres i aggregat og inneholder ingen IP. TC kan bruke denne informasjonen til å forbedre markedsføringsprogrammer og innholdet i sin markedsføring.

 

Lenker til andre nettsider

For å kunne styrke din nettopplevelse samt TerraCycles virksomhet, oppgir TC lenker til andre, spesielt utvalgte nettsider. TC er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for innholdet som presenteres av eller lagres på disse selvstendige nettsidene, inkludert, men ikke begrenset til, reklame eller markedsføring. Merk også at selv om TC beskytter din informasjon på nettsider som er eid og administrert av TC, kan vi ikke kontrollere og er ikke ansvarlige for personvernreglene på tredjeparters nettsider, inkludert nettsider som er eid og kontrollert av selvstendige franchisekjeder, tredjepartseiere av hotell, feriesteder, tilfeldige eierskap eller eiendommer som eventuelt bruker navnet til en av TC sine varemerker, eller nettsider som ikke kontrolleres eller har fått godkjenning av TC. Tredjeparts nettsider som ikke er tilgjengelige via lenker på våre nettsider har en avskilt personvernpolicy, datainnsamlingspraksis og vernetiltak. Vi har intet ansvar eller erstatningsansvar for den praksis, policy eller de vernetiltak som innføres på en tredjepart sine nettsider. Vi oppmuntrer deg til å kontakte tredjeparts nettsider med eventuelle spørsmål om deres personvernpraksis, policy og vernetiltak før du gir ut dine IP. Vi anbefaler også at du går gjennom personvernpraksis og -policy på de sidene som vi lenker til for å få bedre informasjon om og forståelse for hvordan disse nettsidene samler inn og bruker informasjon.

 

Mindreårige

TC har ingen hensikt eller ønske om å samle inn IP direkte fra mindreårige. Derfor spør vi om personers alder når vi ber om IP. Vi kan dog ikke alltid avgjøre alderen på personer som har tilgang til og bruker våre nettsider. Hvis en mindreårig (etter juridisk definisjon) gir oss hans eller hennes informasjon uten godkjennelse fra sine foreldre eller foresatte, anbefaler vi foreldre/foresatte til å kontakte oss slik at vi kan ta bort informasjonen og avregistrere den mindreårige personen fra fremtidige henvendelser fra TC.

 

Kontooverføringer:


Hvis en kontooverføring til en tredjepart forespørres, kan dere kontakte kontoeieren for å autorisere en slik overføring og få kontoeieren til å redigere alle opplysninger på sin konto i tråd med deres opplysninger. Hvis kontoen som skal overføres, ble opprettet med en profesjonell e-postadresse til et selskap eller en organisasjon, og du ikke får tak i den opprinnelige kontoeieren, kan en juridisk representant for dette selskapet eller denne organisasjonen også be om overføring av denne kontoen ved fremleggelse av gyldig representasjonsbevis. I så fall må du be om og fylle ut skjemaet for forespørsel om kontooverføring for at vi skal kunne autorisere en slik overføring. Dette skjemaet kan fås ved forespørsel på e-post til kundeservice@terracycle.no.
 

Programmer med lokale innsamlingssteder

Programmer med lokale innsamlingssteder. Noen TerraCycle-programmer har lokale innsamlingssteder, hvilket tilrettelegger for en mer effektiv innsamling av resirkulerbare materialer. Innsamlere som oppretter lokale innsamlingssteder oppfordrer andre til å levere fra seg godkjente resirkulerbare materialer på programmer som de tar del i. Ved å registrere seg som et lokalt innsamlingssted, og dermed godta disse vilkårene, aksepterer lokale innsamlingssteder at Terracycle kan publisere relevant informasjon om deres lokale innsamlingssted slik at andre deltakerne kan ta kontakt, og lokalisere innsamlingsstedet. TerraCycle kan også inkludere det lokale innsamlingssted på et interaktivt kart, hvilket tilrettelegger for deltakere kan lokalisere lokale innsamlingssteder i sitt område. Lokale innsamlingssteder aksepterer å følge gjeldende regler, forskrifter og lover i området hvor de befinner seg, samt å opprettholde et trygt miljø for andre deltakerne i det aktuelle programmet.

 

Ytterligere vilkår og betingelser som for forsendelser av medisinske hansker og klær

Ved å godta betingelsene og tilleggsvilkårene for klesforsendelser, samtykker du herved til å kun sende inn klær i samsvar med de følgende bestemmelsene. Ethvert klesplagg som leveres i strid med disse vilkårene kan bli avvist og underlagt ytterligere frakt og håndteringskostnader. I tillegg kan dine fremtidige forsendelser bli berørt. Alle klær må undersøkes for å sikre overenstemmelse med vilkår, sikkerhet og korrekt håndtering.

 

Trinn 1: Identifisere biologisk forurensing

 • Klær som har eller antas å ha blod eller andre potensielle smittestoffer (se for eksempel 29 CFR 1910,1030 (b)) regnes som forurenset og kan ikke sendes til TerraCycle.
 • Klær med flytende eller halvflytende blod eller andre potensielt smittefarlige materialer, forurensede elementer som vil frigi blod eller andre potensielt smittestoffer i en flytende eller halvflytende tilstand hvis komprimert, elementer som er dekket med tørket blod eller andre potensielle smittestoffer og er i stand til å frigjøre disse materialene under håndtering, og patologisk og mikrobiologisk avfall som inneholder blod eller andre potensielt smittestoffer (se for eksempel 29 CFR 1910,1030 (b)) kan ikke sendes til TerraCycle.


Trinn 2: Identifisere andre forurensninger

 • Du kan ikke sende plagg med store mengder av andre forurensninger, som kan inkludere, men ikke er begrenset til kjemikalier, kjemiske forbindelser, brennbare, sure, giftige eller andre farlige stoffer.
 • Noen plagg med akseptable mengder av slike farlige materialer kan sendes til TerraCycle (se for eksempel 49 CFR 172,101: spesielle bestemmelser og kvantitet begrensninger for farlige materialer).
 • For å identifisere akseptable mengder av potensielle forurensninger les HMS-databladet for hvert materiale (transport seksjon og/ eller fareklassifisering).
 • Se 49 CFR 172.101 (spesielle bestemmelser og mengde begrensninger for farlige materialer)
 • For hjelp med å identifisere mengdebegrensninger eller fareklassifisering vennligst kontakt TerraCycle.

 

Trinn 3: Identifisere aksepterte klesplagg

 • Klær som ikke har tilstedeværelsen av blod eller andre potensielt smittefarlige materialer
 • Klær som ikke har kommet i kontakt med blod eller andre potensielt smittefarlige materialer
 • Klær som brukes i kjemiske laboratorier (i samsvar med unntak for begrenset mengde som definert i FR 49)
 • Plagg som brukes i produksjon

HMS Koordinator: For mer informasjon om aksepterte klær og forskrifter kontakt TerraCycle på 85 22 68 13

 

Oppdatering av personvernpolicy

TC kan i blant komme til å endre sin personvernpolicy for å forsikre seg om at den imøtekommer forandringer i loven, virksomhetsbehov, eller for å imøtekomme behovene til våre gjester, eiendommer, strategiske markedspartnere og tjenesteleverandører. Oppdaterte versjoner vil bli lagt opp på våre nettsider og dateres slik at du alltid kan vite når personvernpolicyen sist ble oppdatert. 

 

Klageregler


Hvis du har noe du er misfornøyd med knyttet til tjenesten vår, ber vi deg kontakte kundeserviceteamet. Kundeserviceteamet vårt vil prøve å løse saken din uten unødig forsinkelse. Du kan kontakte oss på følgende måter:

På e-post: kundeservice@terracycle.no


Fyll ut kontaktskjemaet vårt: www.terracycle.com/no-NO/contact-us

Hvis kundeserviceteamet ikke klarer å løse saken din, kan vi registrere den som en klage. Hvis vi har gjort en feil, prøver vi å lære av det, for å unngå å gjøre den samme feilen i fremtiden.

Hva skjer med klagen min?

Når en klage mottas, skal den sendes videre til kundeserviceteamet, som vil registrere den i klageprotokollen. Klageansvarlig vil være den angitte personen som håndterer klagen gjennom prosessen.

Du vil motta en bekreftelse på klagen din innen fem virkedager. Du kan bli kontaktet slik at vi kan forsikre oss om at vi har forstått klagen din riktig, eller for ytterligere informasjon om klagen.

Når undersøkelsene er fullført, vil kundeservicesjefen sende deg et svar på e-post innen 21 virkedager, eller du vil motta en oppdatering om fremdriften i etterforskningen og en ny foreslått frist for svaret fra dem.

Vi overvåker og gjennomgår effektiviteten av vår klagebehandlingsprosess for å sikre at den forbedres kontinuerlig, og slik at lærdommer fra klagebehandlingen spres til resten av organisasjonen. Klager gjennomgås hvert kvartal for det formål å identifisere trender som kan indikere et behov for å ta ytterligere tiltak.