Innløs dine poeng

Gjennom mange av våre programmer, belønner vi deg med TerraCycle-poeng for akseptert avfall. Disse poengene kan innløses som en utbetaling til en valgfri veldedighetsorganisasjon eller skole.

Regnskogsfondet

Regnskogfondet jobber for en verden der miljøet er beskyttet og menneskerettighetene er oppfylt. Deres kjernevirksomhet retter seg mot de områdene der disse to globale kampene krysser hverandre: I regnskogene.

Morphosommerfugl

Beskytt en Morphosommerfugl

10000 poeng

Regnskog

Beskytt et stykke regnskog

15000 poeng

Orangutang

Beskytt en Orangutang

25000 poeng

Utviklingsfondet

Utviklingsfondet har selvhjelpsprosjekter for og med dem det er flest i verden – fattige bønder i fattige land. Prosjektene er basert på utvikling nedenfra, lokalt eierskap og miljøvennlige tiltak. De gir varige endringer og bedre fremtidsmuligheter.

Kyllingflokk

Gi bort en kyllingflokk

12500 poeng

Livsviktig såkorn

Gi bort Livsviktig såkorn

20000 poeng

Drivhus

Gi bort et drivhus

50000 poeng

Natur og Ungdom

Natur og Ungdom er Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom opp til 25 år, med 7800 medlemmer og 75 lokallag som jobber med miljøproblemer der de bor. Natur og Ungdom jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å ta vare på natur

Støtte

Støtt Natur og Ungdom

5000 poeng

TerraCycle Global Foundation

TerraCycle®s tilknyttede ideelle organisasjon, TerraCycle Global Foundation, jobber med de komplekse utfordringene knyttet til avfallskrisen i utviklingsland rundt om i verden.

Støtte til kanalarbeidere

Gi utstyr og opplæring til kanalarbeidere i Thailand

10000 poeng

Finansier en elveopprydning

Finansier en trygg kanalopprydning i Thailand

20000 poeng

Din skole eller veldedighetsorganisasjon

Dine TerraCycle-poeng kan innløses som en donasjon til en valgfri veldedighetsorganisasjon eller skole. Vær oppmerksom på at du må innløse minimum 10.000 TerraCycle-poeng eller 100 kroner. Klikk her for å lære mer om poengprogrammet. 

Vennligst legg merke til

Vi har to utbetalinger i året. Hvis du innløser dine poeng i slutten av april, vil veldedighetsorganisasjonen motta penger i juni. Hvis du innløser dine poeng i slutten av oktober, vil veldedighetsorganisasjonen motta penger i desember.