Løsninger for industriavfall

TerraCycle® samarbeider med mange fabrikker rundt om i verden for å resirkulere store mengder materiale som det er vanskelige å resirkulere, samt mindre, mer uvanlige avfallsstrømmer som f.eks verneutstyr.

Fabrikksamarbeid

TerraCycle® jobber med fabrikker for å etablere gjenvinningsløsninger for avfall som ikke tidligere har blitt resirkulert. Vårt team utvikler spesialsydde løsninger for å gjøre det så enkelt som mulig for de ansatte å gjennomføre tiltakene. I noen tilfeller kan det være rimeligere å resirkulering avfallet, enn å sende det til deponi eller forbrenningsovn.

Kontorsamarbeid

Gjennom vår Zero Waste Box ™-plattform arbeider vi med kontorer over hele verden for å resirkulere avfall som er vanskelig å resirkulere. Kontakt vårt team for å få en skreddersydd løsning for ditt kontor.

Closed Loop Solutions

TerraCycles® team av forskere har utviklet en rekke løsninger med lukket kretsløp for ulike typer avfall. Dette inkluderer innovative produkter som verdens første penn laget av brukte penner.