Oppdag vår resirkuleringsprosess

Resirkuler det uresirkulerbare med TerraCycle®

TerraCycle skiller seg fra den lokale resirkuleringsstasjonen din. Vi utvikler resirkuleringsløsninger for avfall som vanligvis ikke kan resirkuleres lokalt.

Hva som gjør noe lokalt resirkulerbart, avhenger av om det lokale gjenvinningsselskapet kan gjenvinne det med fortjeneste. Hvis kostnadene ved innsamling og bearbeiding av avfallet er lavere enn verdien av det resulterende råmaterialet, vil det sannsynligvis kunne resirkuleres lokalt. Hvis kostnadene er høyere, vil det sannsynligvis ikke resirkuleres lokalt.

Den gode nyheten er at det meste av avfallet teknisk sett er resirkulerbart.

TerraCycle kan resirkulere det som er vanskelig resirkulerbart, fordi vi samarbeider med merker, forhandlere og andre interessenter som finansierer resirkuleringsprosessen. ​Finn ut mer om hvordan TerraCycle jobber for å eliminere ideen om avfall.

Forskning og Utvikling

Prosessen vår starter med forsknings- og utviklingsteamet og avdelingen for resirkuleringsoperasjoner – forskere og spesialister på materialbruk, som arbeider på tvers av de ulike kontorene våre og samarbeider med ledende universiteter. Teamet analyserer materialene for å finne den riktige måten for å bearbeide dem til noe nytt.

Forskriftsmessig gjennomgang

TerraCycle fullfører en omfattende vurdering av materialene vi planlegger å motta og resirkulere.

Forskriftsmessig: Vi gjennomgår lokale, regionale og nasjonale forskrifter for å bekrefte hvordan hvert element på listen over akseptert avfall trygt kan samles inn, sendes og/eller lagres på hvert marked.

Teknisk resirkulerbarhet: Vi vurderer materialsammensetningen til det aksepterte avfallet for å fastslå hvordan materialet skal sorteres, bearbeides og omdannes til et brukbart råmateriale for produksjon av resirkulerte produkter.

Praktisk resirkulerbarhet: Vi legger lag på lag med virkelighetsfaktorer (som forurensningsnivåer eller begrensninger for leverandører og utstyr) for å bekrefte at vi har en levedyktig forsyningskjede vi kan resirkulere.

Mottak og Registrering

Forsendelser av avfall sendes til ett av våre lokale TerraCycle materialgjenvinningsanlegg (Material Recovery Facilities, MRF), som befinner seg i samme land som avfallet kommer fra. TerraCycle har virksomhet i mer enn 20 land og har over 20 MRF-er over hele verden.

Når en avfallssending ankommer til en av våre MRFer, skanner vi den for å registrere forsendelsesinformasjonen, dato, vekt og materiale den inneholder.

Sortering og Samling

Vi sorterer materialer basert på materialegenskaper og sammensetning ved hjelp av en rekke sorteringsteknologier, for å føre materialet videre for riktig bearbeiding og håndtering. Avhengig av produktet og materialtypen kan dette inkludere, men er ikke begrenset til:

  • Manuell sortering: Øvede arbeidere separerer og kategoriserer materialer, potensielt ved bruk av forskjellige verktøy.
  • Separering etter størrelse: Søppel mates inn i en maskin med skjermer med forskjellige størrelser. Mindre objekter passerer gjennom skjermen, mens større objekter fortsetter til neste skjerm.
  • Separering etter synk/flyt: Objekter med forskjellig tetthet vil enten synke eller flyte i vann, klare for å fjernes.
  • Optisk separering: Vann renner under en infrarød sensor som registrerer de lette bølgene som slår tilbake fra hvert objekt og fastslår sammensetningen. Objektene sorteres deretter med trykkluft.
  • Separering etter lufttetthet: Viftene skaper en luftkolonne hvor objekter med lav tetthet blåses ut og objekter med høy tetthet faller.
  • Magnetisk separering: Magneter separerer jernholdige materialer, som stål, fra andre materialer.

Forbrenning, eller andre former for konvertering av avfall til energi, unngås. Vi bruker aldri forbrenning som en løsning ved endt brukstid på noe vi garanterer skal resirkuleres (alle godkjente avfallstyper er oppført på programsidene våre). Vi bruker bare avfall-til-energi for den lille prosentandelen av materialer som vi mottar som ikke er i samsvar med kravene (for eksempel materialer som programmet ikke er ment å samle inn) eller materialer som det er lovpålagt å behandle på denne måten (dvs. medisinsk avfall), og vi gjør alt vi kan for å resirkulere materialer som ikke er i samsvar og som kan aksepteres i andre programmer.

Rengjøring og Bearbeiding

Når avfallet er sortert etter kategori, rengjøres de ulike materialtypene og sendes deretter til tredjepartspartnere som bearbeider materialene til egnede former.

Metaller og aluminium blir for eksempel strimlet og smeltet om til plater, blokker eller stenger. Glass knuses og smeltes om for bruk i nye glassflasker (hvis det er klart) eller i murstein, sement eller betong (hvis det er farget). Gummi blir vanligvis malt til et pulver til bruk i gulv. Organiske stoffer komposteres eller brukes i industriell og kommersiell gjødsel.

Plast utgjør den største materialkategorien vi samler inn gjennom programmene våre. Disse materialene reduseres i størrelse (gjøres mindre ved at de strimles eller kvernes), sorteres etter type og blir deretter smeltet og omformet til pellets, flak eller pulver.

Hva skjer med det resirkulerte materialet?

Etter at vi har resirkulert avfallet til råmateriale, blir det solgt til produksjonsselskaper som produserer sluttproduktet og fullfører resirkuleringsreisen. Disse sluttproduktene kan være utendørsmøbler og terrassegulv, plastpaller, vannkanner, oppbevaringsbeholdere og bøtter, rør til konstruksjonsformål, gulvfliser, underlag til lekeplasser og idrettsplasser og mye mer! Vi har streng kontroll med bevegelsen av materialer gjennom hver del av resirkuleringsprosessen for å opprettholde en resirkuleringskjede. Dette gjør det mulig for oss å spore og bekrefte hvor materialene ble sendt og hvorfor.