Oppdag vår resirkuleringsprosess

#ResirkulerAlt med TerraCycle®

TerraCycle skiller seg fra den lokale resirkuleringsstasjonen din. Vi utvikler resirkuleringsløsninger for avfall som vanligvis ikke kan resirkuleres lokalt.

​Hva som gjør noe lokalt resirkulerbart, avhenger av om det lokale gjenvinningsselskapet kan gjenvinne det med fortjeneste. Hvis kostnadene ved innsamling og bearbeiding av avfallet er lavere enn verdien av det resulterende råmaterialet, vil det sannsynligvis kunne resirkuleres lokalt. Hvis kostnadene er høyere, vil det sannsynligvis ikke resirkuleres lokalt.

Den gode nyheten er at det meste av avfallet teknisk sett er resirkulerbart.

TerraCycle kan resirkulere det som er vanskelig resirkulerbart, fordi vi samarbeider med merker, forhandlere og andre interessenter som finansierer resirkuleringsprosessen.

Forskning og Utvikling

Vår prosess starter med vårt eget forsknings- og utviklingsteam – forskere og spesialister på materialbruk, som arbeider på tvers av de ulike kontorene våre og samarbeider med ledende universiteter. FoU-teamet analyserer materialene for å finne den riktige måten å bearbeide dem til noe nytt. Dette omfatter hvordan avfallet brytes ned og separeres til mindre deler, for deretter å resirkulere materialene til nye bruksområder.

Forskriftsmessig gjennomgang

TerraCycle fullfører en omfattende vurdering av materialene vi planlegger å motta og resirkulere.

Forskriftsmessig: Vi gjennomgår lokale, regionale og nasjonale forskrifter for å bekrefte hvordan hvert element på listen over akseptert avfall trygt kan samles inn, sendes og/eller lagres på hvert marked.
Teknisk resirkulerbarhet: Vi vurderer materialsammensetningen til det aksepterte avfallet for å fastslå hvordan materialet skal sorteres, bearbeides og omdannes til et brukbart råmateriale for produksjon av resirkulerte produkter.
Praktisk resirkulerbarhet: Vi legger lag på lag med virkelighetsfaktorer (som forurensningsnivåer eller begrensninger for leverandører og utstyr) for å bekrefte at vi har en levedyktig forsyningskjede vi kan resirkulere.

Mottak og Registrering

​Forsendelser av avfall sendes til ett av våre lokale TerraCycle materialgjenvinningsanlegg (Material Recovery Facilities, MRF), som befinner seg i samme land som avfallet kommer fra. TerraCycle har virksomhet i 21 land og har mer enn 35 MRF-er over hele verden.

Når en forsendelse fra en samler ankommer ett av våre MRF-er, skanner vi den for å registrere forsendelsesinformasjon, dato, vekt og hvilket materiale den inneholder.

Sortering og Samling

Vi sorterer materialer basert på materialegenskaper og sammensetning ved hjelp av en rekke sorteringsteknologier, inkludert manuell sortering, størrelsesseparering, synk/flyt, optisk, lufttetthet, tyngdekraft, magnetisk med mer, for å føre materialet videre for riktig bearbeiding og håndtering.

Forbrenning (eller andre former for konvertering av avfall til energi) unngås. Vi bruker aldri forbrenning som en løsning ved endt brukstid på noe vi garanterer skal resirkuleres (alle godkjente avfallstyper er oppført på programsidene våre). Vi bruker bare avfall-til-energi for den lille prosentandelen av materialer som vi mottar som ikke er i samsvar med kravene (dvs. materialer som programmet ikke er ment å samle inn) eller materialer som det er lovpålagt å behandle på denne måten (dvs. medisinsk avfall), og vi gjør alt vi kan for å resirkulere materialer som ikke er i samsvar og som kan aksepteres i andre programmer.

Rengjøring og Bearbeiding

Når avfallet er sortert etter kategori, rengjøres de ulike materialtypene og sendes deretter til tredjepartspartnere som bearbeider materialene til egnede former.

Metaller og aluminium blir for eksempel strimlet og smeltet om til plater, blokker eller stenger. Glass knuses og smeltes om for bruk i nye glassflasker (hvis det er klart glass) eller i murstein, sement eller betong (hvis det er farget). Gummi blir vanligvis kryo-malt til et pulver til bruk i gulv. Organiske stoffer komposteres eller brukes i industriell og kommersiell gjødsel.

​Plast utgjør den største materialkategorien vi samler inn gjennom programmene våre. Disse materialene reduseres i størrelse (gjøres mindre ved at de strimles eller kvernes), og blir deretter smeltet og omformet til pellets, flak eller pulver.

Hva skjer med det resirkulerte materialet?

Etter at vi har resirkulert avfallet til råmateriale, blir det solgt til produksjonsselskaper som produserer sluttproduktet og fullfører resirkuleringsreisen. Disse sluttproduktene kan være utendørsmøbler og terrassegulv, plastpaller, vannkanner, oppbevaringsbeholdere og bøtter, rør til konstruksjonsformål, gulvfliser, underlag til lekeplasser og idrettsplasser og mye mer!

Vi har streng kontroll med bevegelsen av materialer gjennom hver del av resirkuleringsprosessen for å opprettholde en resirkuleringskjede. Dette gjør det mulig for oss å spore og bekrefte hvor materialene ble sendt og hvorfor.