Slik jobber TerraCycle for å eliminere ideen om avfall

TerraCycle® har som mål å eliminere ideen om avfall. Sammen med bedrifter, lokalsamfunn og enkeltpersoner vi har samarbeidet med de siste 20 årene i 20 land, er vi på vei mot å omstille verden fra en lineær til en sirkulær økonomi

Hva gjør vi egentlig? Vi skaper unike løsninger innen resirkulering, resirkulert innhold og gjenbruk:

  • Resirkulering: Vår første anbefaling er alltid at produsentene lager produktene og emballasjen sin slik at den kan resirkuleres lokalt. Hvis det ikke er mulig, samarbeider vi med merker om å lage gratis resirkuleringsprogrammer, og skalerer hvert program til det nivået sponsoren er interessert i. Alternativt kan interessenter kjøpe en resirkuleringsløsning for en hvilken som helst avfallsstrøm ved å se gjennom våre tilgjengelige betalbare resirkuleringsløsninger.

  • Resirkulert innhold: Et annet steg på veien mot en sirkulær økonomi er å samarbeide med produsentene for å hjelpe dem å lage produkter eller emballasje av avfall. Dette skaper etterspørsel etter resirkulert innhold, noe som sammen med resirkulering skaper en sirkulær økonomi basert på resirkulering.

  • Gjenbruk: Vi hjelper også selskaper med å «slutte sirkelen» ved å gå fra resirkulering til gjenbruk. Med Loop har vi utviklet en global plattform for gjenbruk som gjør det mulig for merker å utvikle gjenbrukbar emballasje på en enkel måte, og som lar butikker gjøre disse produktene lett tilgjengelige for forbrukerne.    

Løpende innovasjon står sentralt i arbeidet med å eliminere ideen om avfall.

Resirkuleringsvirksomheten

TerraCycle er ikke en vanlig gjenvinningsstasjon. Vi utvikler måter å samle inn og resirkulere avfall på som lokale gjenvinningsstasjoner for husholdningsavfall generelt ikke aksepterer, inkludert emballasje til skjønnhetsprodukter, leker, potetgullposer og mye mer.

Hva som gjør noe lokalt resirkulerbart, er avhengig av om det lokale gjenvinningsselskapet kan gjenvinne det med fortjeneste. Hvis kostnadene ved innsamling og bearbeiding av avfallet er lavere enn verdien av råmaterialet som kommer ut på den andre siden, vil det sannsynligvis kunne resirkuleres lokalt. Hvis kostnadene er høyere, vil det sannsynligvis ikke kunne resirkuleres lokalt. Den gode nyheten er at det meste av avfallet vårt teknisk sett kan resirkuleres – om det er praktisk å resirkulere det, er avhengig av den underliggende forretningsmodellen.

TerraCycle kan resirkulere det som er vanskelig resirkulerbart, fordi vi samarbeider med merker, forhandlere og andre interessenter som finansierer resirkuleringsprosessen. Interessentene sponser de gratis resirkuleringsprogrammene våre, slik at du kan resirkulere gratis. Det er en måte for dem å ta ansvar for denne viktige konsekvensen av aktiviteten sin på. Vi håper flere vil ta ansvar også for andre eksterne miljøfaktorer, som avskoging, klimaendringer, biologisk mangfold osv.

I tillegg til våre gratis resirkuleringsprogrammer tilbyr vi betalbare resirkuleringsløsninger som forbrukerne kan kjøpe for å gjenvinne alt – #ResirkulerAlt. Kostnaden for disse løsningene inkluderer innsamlingsboksen, transport til deg og deretter tilbake til våre resirkuleringsanlegg – pluss den faktiske kostnaden ved sortering, rengjøring og resirkulering av innholdet, minus verdien av det resirkulerte innholdet.

Vi utvikler stadig nye metoder for å gjøre det mer økonomisk og mer praktisk å gjenvinne avfall som er vanskelig å resirkulere, og dermed gjøre det mer tilgjengelig for alle. For å levere løsninger til de mest utfordrende avfallsmiljøene i verden, lanserte vi nylig The TerraCycle Foundation, som fjernet mer enn 450 tonn avfall fra Thailands elver og kanaler det første året.

Utvikle og lansere en resirkuleringsløsning

Hver avfallsstrøm krever en unik tilnærming til resirkulering. Dette er vår prosess for å utvikle en resirkuleringsløsning:

  • Først fastslår det interne forsknings- og utviklingsteamet vårt sammensetningen av en avfallsstrøm og hvilke tekniske løsninger vi kan bruke for å sortere avfallet, rengjøre det og gjøre det om til brukbare råmaterialer.

  • Deretter utvikler driftsingeniørene våre en prosessflyt som kartlegger hvilket utstyr og teknikker som skal til for å skape en praktisk prosess. 

  • Når vi har definert en prosess, bruker det lokale driftsteamet partnernettverket vårt til å finne tredjepartsanlegg som har kapasitet og utstyr til å sette løsningene våre ut i live.

  • Etter at avfallet er resirkulert, selges det nye materialet til produksjonsselskaper som fremstiller sluttproduktene, og slik sluttes hele sirkelen. 

Lær mer om vår resirkuleringsprosess.

Revisjon og verifisering

TerraCycles misjon er å eliminere ideen om avfall, og vi garanterer at vi gjenvinner alt akseptert avfall som sendes til oss.

Vi kontrollerer nøye bevegelsen av materialer gjennom hver del av gjenvinningsprosessen slik at vi kan spore og bekrefte hvor materialer ble sendt og til hvilket formål. Bureau Veritas - en verdensledende aktør innen testing, inspeksjon og sertifiseringstjenester - reviderer årlig våre innsamlings- og gjenvinningsleverandørkjeder, samt mange av våre partnere.

TerraCycle har designet og implementert et avansert sporingssystem med en tilpasset versjon av Evreka (https://evreka.co) i USA og Canada, Australia, New Zealand og på våre europeiske markeder. Evreka tilbyr omfattende løsninger som er spesielt utviklet for avfallsindustrien og gir oss muligheten til å sentralisere og skalere sporingen av all avfall gjennom hvert trinn i vår globale forsyningskjede, fra mottak gjennom flere sorterings- og bearbeidingsstadier.

Resirkulering er et skritt i riktig retning

Resirkulering er en uperfekt løsning, men det er en stor forbedring sammenlignet med det å samle opp avfall på søppelfyllinger eller å brenne avfallet. Den viktigste fordelen ved gjenvinning er at den reduserer behovet for å utvinne nye råmaterialer fra planeten. (For et gjennomsnittlig produkt kommer over 90 prosent av den negative miljøpåvirkningen fra utvinning og raffinering av råmaterialene det lages av.)

En livssyklusevaluering som nylig ble verifisert av en tredjepart, Life Cycle Assessment (LCA), viste at alle TerraCycles resirkuleringsmodeller har lavere miljøpåvirkning sammenlignet med tradisjonelle løsninger (som søppelfyllinger og forbrenning) i åtte viktige påvirkningskategorier, inkludert global oppvarming. Det betyr at TerraCycle i gjennomsnitt overgår tradisjonelle avfallsmodeller med 45 prosent. Les et sammendrag av livssyklusevalueringen her.

Men vi må ikke nøye oss med resirkuleringen. Vi må utfordre oss selv til å lage produkter av resirkulert innhold, og deretter omforme produktene våre slik at de kan gjenbrukes 100 prosent. På den måten viser vi respekt for materialene vi bruker betydelige ressurser på å utvinne fra planten, og de går ikke til spille.  Etter hvert som gjenbruket øker, vil det bli mindre behov for TerraCycles resirkuleringsprogrammer. Det er vi bare glade for, og vi investerer store ressurser for å komme dit.

Mange interessenter må samarbeide for å at vi skal finne meningsfulle og praktiske løsninger på avfallskrisen. TerraCycle sitter i styret for Product Stewardship Institute (PSI), deltar i og leder komiteer for sirkulær økonomi i World Economic Forum og Ellen MacArthur Foundation, og støtter lokale, nasjonale og globale organisasjoner innen temaer som utvidet produsentansvar. Vi er medlem av amerikanske, britiske, canadiske «plastpakter» organisert av ANZ Plastics Pacts, vi er rådgivende styremedlem i Sustainability in Packaging and the Ocean Plastics Leadership Network og mye mer.

En appell

Vi jobber for å eliminere ideen om avfall, og vi trenger din hjelp.

Vi må be lovgiverne om å vedta lover som fremmer sirkulære forretningsmodeller, og som gjør engangsforbruket dyrere. Vi må be merker og forhandlere om å fremstille og styrke produkter som lar oss støtte en bedre fremtid med det vi kjøper og det vi ikke kjøper. Det viktigste er at alle må jobbe sammen for å kjøpe mindre og gjenbruke det vi allerede har, og først da å resirkulere.