Se vores genanvendelsesproces

Genanvend det hele med TerraCycle®

TerraCycle adskiller sig fra din lokale genbrugsstation. Vi udvikler genanvendelsesløsninger til affaldsstrømme, der typisk ikke kan genanvendes lokalt.

Det, der gør noget lokalt genanvendeligt, afhænger af, om din lokale genbrugsstation kan tjene penge på at genanvende det. Hvis omkostningerne til indsamling og behandling af affaldet er lavere end værdien af det resulterende råmateriale, vil det sandsynligvis være lokalt genanvendeligt. Hvis omkostningerne er højere, er det sandsynligvis ikke tilfældet.

Den gode nyhed er, at det meste affald er teknisk genanvendeligt.

TerraCycle kan genanvende svært genanvendelige materialer, fordi vi samarbejder med brands, forhandlere og andre interessenter, der finansierer genanvendelsesprocessen. ​Få mere at vide om, hvordan TerraCycle arbejder på at ændre opfattelsen af affald.

Forskning og Udvikling

Vores proces begynder i vores afdeling for R&D og Recycling Operations. Her arbejder interne forskere og specialister i materialeanvendelse på tværs af vores forskellige kontorer og samarbejder med førende amerikanske universiteter. Teamet analyserer materialerne for at finde den bedst mulige måde at bearbejde dem på til noget nyt.

Evaluering ud fra lovbestemte standarder

TerraCycle gennemfører en omfattende vurdering af de materialer, vi planlægger at modtage og genanvende.

Lovgivning: Vi gennemgår lokale, regionale og nationale bestemmelser for at afgøre, hvordan hvert element på den accepterede affaldsliste kan indsamles, sendes og/eller opbevares sikkert på det enkelte marked.

Teknisk genanvendelighed: Vi vurderer materialesammensætningen af det modtagne affald for at afgøre, hvordan materialet skal sorteres, forarbejdes og omdannes til et brugbart råmateriale til fremstilling af genbrugsprodukter.

Praktisk genanvendelighed: Vi indregner faktorer fra den virkelige verden (f.eks. forureningsniveauer eller leverandør- og udstyrsbegrænsninger) for at sikre, at der findes en levedygtig forsyningskæde for genanvendelsen.

Modtagelse og Indtjekning

Forsendelser af affald modtages af et af vores lokale TerraCycle Material Recovery Facilities (MRF'er), som er beliggende i det samme land, som affaldet stammer fra. TerraCycle opererer i øjeblikket i mere end 20 lande og har over 20 MRF'er på verdensplan.

Når en afforsendelse ankommer til en af vores MRF'er, scanner vi den for at registrere forsendelsesoplysningerne, dato, vægt og materiale det indeholder.

Sortering og Samling

Vi sorterer materialer ud fra materialernes egenskaber og sammensætning ved hjælp af en lang række teknologier, så vi kan dirigere materialet til den korrekte forarbejdning og håndtering. Det kan afhængigt af produkt- og materialetype omfatte, men er ikke begrænset til:

  • Manuel sortering: Uddannede medarbejdere opdeler og kategoriserer materialer, evt. ved hjælp af en række værktøjer.
  • Opdeling efter størrelse: Affald føres ind i en maskine med skærme i forskellige størrelser. Små genstande passerer gennem skærmen, mens større genstande fortsætter til næste skærm.
  • Opdeling efter synke-/flydeegenskaber: Genstande med forskellig tæthed vil enten synke eller flyde i vand, klar til at blive taget op.
  • Opdeling efter optisk kvalitet: Affald passerer under en infrarød sensor, som registrerer de lette bølger, der tilbagekastes fra hver genstand, og bestemmer deres sammensætning. Genstandene sorteres dernæst med trykluft.
  • Opdeling efter lufttæthed: Ventilatorer skaber en luftsøjle, hvor genstande med lav tæthed blæses væk, og genstande med høj tæthed falder ned.
  • Opdeling efter magnetiske egenskaber: Magneter adskiller jernholdige metaller såsom stål fra andre materialer.

Forbrænding eller enhver anden form for omdannelse af affald til energi undgås. Vi bruger aldrig forbrænding som en løsning til udtjente materialer, som vi garanterer kan genanvendes (alle godkendte affaldsstrømme er angivet på vores programsider). Vi bruger kun affald-til-energi til den lille procentdel af det materiale, vi modtager, som ikke overholder kravene (såsom materialer, som programmet ikke har til hensigt at indsamle) eller materialer, der lovgivningsmæssigt skal behandles på denne måde (dvs. medicinsk affald), og vi gør alt, hvad vi kan, for at genanvende materialer, der ikke opfylder de relevante standarder, men kan anvendes i andre programmer.

Rengøring og Forarbejdning

Når de forskellige materialetyper er blevet sorteret, rengøres og sendes de derefter videre til tredjeparter, som omdanner materialerne til brugbare former.

Metaller og aluminium bliver f.eks. revet i strimler og smeltet til metalplader, blokke eller barer. Glas knuses og smeltes til brug i nye glasflasker (hvis de er klare) eller murstens-, cement- eller betonanvendelser (hvis de er farvede). Gummi reduceres typisk til pulverform til fremstilling af gulvbelægninger. Organiske stoffer komposteres eller anvendes i industri- og handelsgødning.

Plast er den største kategori af materialer, vi indsamler gennem vores programmer. Disse materialer reduceres i størrelse (ved at blive strimlet eller kværnet). Dernæst sorteres de efter type, hvorefter de smeltes og omformateres til kugler, flager eller pulverformer.

Hvad sker der med det genanvendte materiale?

​​Når vi genanvender affaldet til råmaterialer, sælges det til produktionsvirksomheder, der fremstiller slutproduktet og dermed afslutter genanvendelsesprocessen. Disse slutprodukter kan bl.a. være udendørs møbler og brædder, transportpaller af plast, vandkander, opbevaringsbeholdere og -bøtter, rør til konstruktionsformål, gulvfliser, legepladsafdækninger, idrætsbaner og meget mere! Vi kontrollerer omhyggeligt materialernes bevægelse gennem hver del af genanvendelsesprocessen for at sikre korrekt sporbarhed. Det giver os mulighed for at spore og bekræfte, hvor materialerne er blevet sendt hen, og hvorfor.