Eliminerer ideen om affald – sådan gør TerraCycle

TerraCycle er på en mission for at ændre opfattelsen af affald. Sammen med de virksomheder, lokalsamfund og enkeltpersoner, vi har samarbejdet med i de seneste 20 år i 20 lande, er vi på en rejse mod at flytte verden fra en lineær økonomi til en cirkulær økonomi

Hvad gør vi helt præcist? Vi skaber løsninger, der er de første af sin slags, til genanvendelse, genanvendt indhold og genbrug:

  • Genanvendelse: Vi anbefaler altid først, at producenterne designer deres produkter eller emballage, så de kan genanvendes lokalt. Hvis det ikke er muligt, samarbejder vi med de forskellige brands om at lave gratis genanvendelsesprogrammer, hvor hvert program kan få den størrelse, som sponsoren er interesseret i. Alternativt kan man købe en genanvendelsesløsning til alle former for affaldsstrømme gennem vores tilgængelige betalte genanvendelsesløsninger.

  • Genanvendt indhold Et andet skridt på vejen mod en cirkulær økonomi er at samarbejde med producenterne for at hjælpe dem med at fremstille deres produkter eller emballage af affald. Det skaber efterspørgsel efter genanvendt indhold, som i kombination med genanvendelse skaber en cirkulær økonomi baseret på genavendelse.

  • Genbrug: Vi hjælper også virksomheder med at "stramme cirklen" ved at gå fra genanvendelse til genbrug. Gennem Loop har vi udviklet en global genbrugsplatform, der gør det muligt for brands nemt at udvikle genanvendelig emballage og for detailhandlere at gøre disse produkter let tilgængelige for forbrugerne.    

Vi fokuserer på fortsat innovation, mens vi arbejder på at opfylde vores mission om at eliminere idéen om affald.

Genanvendelse

TerraCycle er ikke et typisk genbrugsfirma. Vi udvikler metoder til at indsamle og genanvende affald, som de lokale genbrugsstationer generelt ikke tager imod, bl.a. emballage fra skønhedsprodukter, legetøj, chipsposer og meget mere.

Det, der gør noget lokalt genanvendeligt, afhænger af, om den lokale genbrugsstation kan tjene penge på at genanvende det. Hvis omkostningerne til indsamling og behandling af affaldet er lavere end værdien af det resulterende råmateriale, vil det sandsynligvis være lokalt genanvendeligt. Hvis omkostningerne er højere, er det sandsynligvis ikke tilfældet. Den gode nyhed er, at det meste affald teknisk set kan genanvendes – i praksis afhænger genanvendeligheden af den underliggende forretningsmodel.

TerraCycle kan genanvende svært genanvendelige materialer, fordi vi samarbejder med brands, forhandlere og andre interessenter, der finansierer genanvendelsesprocessen. Personer, der gerne vil tage vare på miljøet, sponserer vores gratis genanvendelsesprogrammer, hvilket betyder, at du kan genanvende helt gratis. Det er en måde for dem at tage frivilligt ansvar. Vi håber, at der drages et lignende ansvar, når det kommer til andre eksterne miljøforhold, såsom skovrydning, klimaændringer, biodivsersitet m.m.

Ud over vores gratis genanvendelsesprogrammertilbyder vi også betalte genanvendelsesløsninger, som forbrugerne kan købe og dermed #GenbrugAlt. . Omkostningerne til disse løsninger er bl.a. en indsamlingsbeholder, transporten til dig – og derefter tilbage til vores genanvendelsesanlæg – plus de faktiske omkostninger til sortering, rengøring og genanvendelse af indholdet minus værdien af det genanvendte indhold.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle nye metoder til at gøre genanvendelse af svært genanvendeligt affald mere økonomisk, mere praktisk og dermed mere tilgængeligt for alle. For at få løsninger ud til de samfund, der er mest udfordret af affald i verden, søsatte vi for nylig også The TerraCycle Foundation, som fjernede over 450 tons affald fra Thailands floder og kanaler i sit første år.

Udvikling og lancering af en genanvendelsesløsning

Alle affaldsstrømme kræver en unik tilgang til genanvendelse. Her kan du se vores proces for udvikling af en genanvendelsesløsning:

  • Først finder vores eget research- og udviklingsteam frem til sammensætningen af en bestemt affaldsstrøm, og hvilke tekniske løsninger vi vil bruge til at sortere den, rense den og omdanne den til genanvendte råmaterialer.

  • Dernæst designer vores driftsingeniører et procesflow, hvor de kortlægger det rigtige udstyr og de rigtige teknikker, der skal anvendes for at udarbejde en praktisk proces. 

  • Når vi har defineret en proces, udnytter vores lokale driftsteam vores netværk af partnere til at finde tredjepartsanlæg, der har kapaciteten og udstyret til at bringe vores løsninger til live.

  • Når det nye materiale er blevet genanvendt, sælges det til produktionsvirksomheder, der producerer slutprodukterne, hvormed genanvendelsesrejsen fuldføres. 

Få mere at vide om vores genanvendelsesproces.

Revision og verificering

TerraCycles mission er at eliminere ideen om affald, og vi garanterer, at vi genbruger al det accepterede affald, der sendes til os.

Vi kontrollerer strengt bevægelsen af materialer gennem hvert trin i genbrugsprocessen, så vi kan spore og bekræfte, hvor materialer blev sendt hen og til hvilket formål. Bureau Veritas - en verdensleder inden for test, inspektion og certificeringstjenester - auditerer årligt vores indsamling og genbrugs forsyningskæder, ligesom mange af vores partnere.

TerraCycle har designet og implementeret et avanceret sporingssystem med en tilpasset version af Evreka (https://evreka.co) i USA og Canada, Australien, New Zealand og på vores europæiske markeder. Evreka leverer omfattende løsninger, der er designet specifikt til affaldsindustrien, hvilket giver os mulighed for at centralisere og skalere sporingen af alt affald gennem hvert trin af vores globale forsyningskæde, fra modtagelse gennem flere sorterings- og bearbejdningsstadier.

Genanvendelse er et skridt i den rigtige retning

Selvom genanvendelse ikke er den perfekte løsning, er det en stor forbedring i forhold til bortskaffelse af vores affald på lossepladser eller ved forbrænding. Den største fordel ved genanvendelse er, at det reducerer behovet for at udvinde nye råmaterialer fra planeten (for et gennemsnitligt produkt kommer over 90 % af den negative miljøpåvirkning fra udvinding og raffinering af de råmaterialer, som det er fremstillet af).

Derfor viste en nylig tredjepartsverificeret livscyklusvurdering (LCA), at alle TerraCycles genanvendelsesmodeller har lavere miljøpåvirkning sammenlignet med traditionelle løsninger (f.eks. lossepladser og forbrænding) på tværs af otte vigtige kategorier, bl.a. global opvarmning. Det betyder, at TerraCycle i gennemsnit overgår traditionelle bortskaffelsesmodeller med 45 %. Se en oversigt over LCA'en her.

Men vi skal ikke stoppe ved genanvendelse. Vi skal udfordre os selv til at fremstille produkter af genanvendt indhold og derefter redesigne vores produkter, så de er fuldt ud genanvendelige. På den måde bliver de materialer, vi bruger betydelige ressourcer på at udvinde fra vores planet, respekteret og går ikke til spilde.  I takt med at flere og flere ting bliver genanvendelige, vil behovet for TerraCycles genanvendelsesprogrammer blive mindre. Det er en omstilling, som vi ikke kun sætter stor pris på, men også investerer vores ressourcer i at opnå.

Mange interessenter er nødt til at samarbejde for at finde meningsfulde og praktiske løsninger på affaldskrisen. TerraCycle sidder i Corporate Advisory Council i Product Stewardship Institute (PSI), deltager i og sidder i spidsen for udvalg om cirkulær økonomi i Verdensøkonomisk Forum og Ellen MacArthur Foundation og støtter lokale, nationale og globale organisationer med at udvikle udvidet producentansvar. Vi er medlemmer af Plastic Pacts i USA, Storbritannien, Canada og ANZ, er medlem af det rådgivende udvalg for Sustainability in Packaging og Ocean Plastics Leadership Network og meget mere.

Opfordring til handling

Vi har forpligtet os til at eliminere idéen om affald, og vi har brug for din hjælp.

Vi er nødt til at bede vores lovgivere om at vedtage love, der styrker de cirkulære forretningsmodeller og gør engangsforbrug dyrere. Vi er nødt til at bede brands og forhandlere om at producere flere produkter, der giver os mulighed for at stemme for en bedre fremtid med det, vi køber, og det, vi ikke køber. Vigtigst af alt er vi alle sammen nødt til at købe mindre og genbruge det, vi allerede har, for derefter genanvende det.