Hvad sker der med affaldet?

TerraCycle er ikke som traditionelle kommunale genanvendelsesanlæg, da vi fokuserer på en lang række affaldsstrømme, som typisk ikke kan genanvendes lokalt.

Vores proces starter med vores R&D-team – interne forskere og eksperter i materialeanvendelse, der arbejder på tværs af vores forskellige kontorer og i samarbejde med førende universiteter – der analyserer materialerne for at finde den rigtige måde at forarbejde dem til nye materialer på. Det omfatter bl.a., hvordan affaldet nedbrydes, sorteres i dets byggeklodser og derefter genanvendes til nye formål.

Når R&D er færdig, og et genanvendelsesprogram er i brug, opretter vores materialeteam en aktiv forsyningskæde til indsamling, sortering, genanvendelse og slutmarkeder. For at være på forkant med nyskabelser inden for emballage og den skiftende teknologi udnytter vi et bredt netværk af logistik-, sorterings- og forarbejdningsfunktioner fra tredjeparter for at bringe vores løsninger til live.

R&D OG KONTROL

TerraCycle udfører ekstensiv grundlæggende udvikling for at vurdere de materialer, vi planlægger at modtage og genanvende:

  • Lovgivning: Vi gennemgår lokale, regionale og nationale bestemmelser for at bekræfte, hvordan hvert element på den accepterede affaldsliste kan indsamles, sendes og/eller opbevares sikkert på hvert marked.
  • Teknisk genanvendelighed: Vi vurderer materialesammensætningen af det accepterede affald for at fastsætte, hvordan materialet skal sorteres, forarbejdes og omdannes til et brugbart råmateriale til fremstilling af genbrugsprodukter.
  • Praktisk genanvendelighed: Vi inkorporerer faktorer fra den virkelige verden (f.eks. forureningsniveauer eller leverandør- og udstyrsbegrænsninger) for at bekræfte, at vi har en levedygtig forsyningskæde at genanvende.

TerraCycles globale R&D-hovedkontor er placeret i Rutgers University EcoComplex, et forskningscenter for miljø og fornyelig energi.

MODTAGELSE OG INDTJEKNING

I hvert land sendes affald til lokale TerraCycle-genanvendelsesanlæg, som altid ligger i det land, hvor affaldet stammer fra.

Når en forsendelse ankommer til et TerraCycle-genanvendelsesanlæg, tjekkes den ind, vejes og inspiceres visuelt for kontaminering.

TerraCycles genanvendelsesanlæg er specialiserede anlæg, der modtager affald, registrerer data, manuelt adskiller forskelligartede materialer (hvor det er relevant) og samler materialer til genanvendelse.

SORTERING OG INDSAMLING

Ved hjælp af en række teknikker sorterer vi materialer baseret på materialernes egenskaber og sammensætning og samler derefter lignende materialer for at nå minimumsværdierne for yderligere forarbejdning.

TerraCycle gør brug af en lang række sorteringsteknologier såsom manuel sortering, opdeling efter størrelse, synke/flyde, optisk, luftdensitet, tyngdekraft, magnetisk og meget mere for at dirigere materiale nedstrøms med henblik på korrekt bearbejdning og håndtering.

TerraCycle undgår affaldsenergi og bruger det aldrig som en end-of-life-løsning til noget, som vi garanterer bliver genanvendt. En lille procentdel af udvalgte emner sorteres og behandles via affaldsenergi og anvendes af bearbejdningsanlægget direkte og/eller af det lokale forsyningsnetværk. Dette gælder materiale, der skal håndteres på denne måde på grund af lovgivningsmæssige restriktioner, affald, der ikke overholder de relevante krav, eller emner, der er klart beskrevet i TerraCycle-programbeskrivelserne.

Disse billeder, der er taget i et af TerraCycles genanvendelsesanlæg, viser teammedlemmer, der samler de nyligt sorterede materialer i et større format som forberedelse til forarbejdning.

RENGØRING OG FORARBEJDNING

Når de forskellige materialetyper er blevet sorteret, rengøres og sendes de derefter videre til tredjeparter, som omdanner materialerne til brugbare former.

Metaller og aluminium bliver f.eks. revet i strimler og smeltet til metalplader, blokke eller barer. Glas knuses og smeltes til brug i nye glasflasker (hvis de er klare) eller murstens-, cement- eller betonanvendelser (hvis de er farvede). Gummi kryogenknuses typisk til frysning og størrelsesreduceres derefter til pulverform til gulvbelægninger. Organiske stoffer komposteres eller anvendes i industri- og handelsgødning.

Plast er den største kategori af materialer, vi indsamler gennem vores programmer. Disse materialer størrelsesreduceres (gøres mindre ved at blive strimlet eller kværnet), derefter smeltes og omformateres de til kugler, flager eller pulverformer.

TerraCycles teammedlemmer forbereder materiale til genanvendelse. TerraCycle samarbejder med et netværk af tredjepartsleverandører (som godkendes og introduceres af vores materialeteam) for at sikre, at alt affald forarbejdes.

GENANVENDTE PRODUKTER

Når vi har sikret, at affaldet er blevet genanvendt til en råvare, sælges det til produktionsvirksomheder, der fremstiller slutprodukter, og dermed er genanvendelsesrejsen komplet. Disse slutprodukter kan bl.a. være udendørsmøbler og brædder, transportpaller af plast, vandkander, opbevaringsbeholdere og -bøtter, rør til konstruktionsformål, gulvfliser, legepladsafdækninger og sportspladser og meget mere.

Bænke, legepladser og havebede er nogle af de mange slutprodukter, der kan fremstilles ved hjælp af de genbrugsmaterialer, der indsamles gennem vores programmer.

Vores syn på affaldsløsninger

Bruger TerraCycle mekanisk eller kemisk genanvendelse?

TerraCycle anvender generelt løsninger, der ikke kun garanterer teknisk genanvendelighed, men også praktisk genanvendelighed. Teknisk genanvendelighed er muligheden for at omdanne materiale til et nyt anvendeligt format, ofte i et laboratorium eller demonstrationsmiljø. Der tages ikke hensyn til økonomisk levedygtighed, men det er en forudsætning for praktisk genanvendelighed. Det, der skaber praktisk genanvendelighed for en specifik affaldsstrøm, er, hvis en forsyningskæde for affaldshåndtering kan genanvende den rentabelt.

Genanvendelsesvirksomheder er typisk kommercielle organisationer, og derfor fokuserer de på at genanvende affaldsstrømme, som de kan tjene penge på. For de fleste produkter og emballage er omkostningerne til at indsamle og forarbejde dem typisk højere end værdien af slutmaterialet – så selvom de er teknisk genanvendelige, er de ikke praktisk genanvendelige i dag. Derfor har TerraCycle skabt en alternativ tilgang til at løse affaldsproblemet.

Mekanisk genanvendelse er, hvor kasserede materialer genvindes og omdannes til brugbare materialer ved at nedbryde deres sammensætning og omdanne dem til noget nyt. Det er sådan størstedelen af det affald, der indsamles gennem TerraCycle, forarbejdes.

Kemisk genanvendelse er en paraplybetegnelse for forskellige processer, der kemisk ændrer plast for at forberede det til forarbejdning, enten ved at tilføre varme, nedbryde ilt, bruge solvolyse eller ved hjælp af andre metoder. TerraCycle anvender i dag kemiske genanvendelsesløsninger til udvalgte formål, og vi har foretaget store investeringer i yderligere R&D for at finde frem til yderligere løsninger. Vi vil ikke arbejde med kemiske genanvendelsesmetoder, der omdanner plast til brændstof eller energi.