Ontdek ons recyclingproces

Recycle het niet-recyclebare met TerraCycle®

TerraCycle is anders dan de lokale diensten die afval langs de straat ophalen. Wij ontwikkelen recyclingoplossingen voor afvalstromen die doorgaans plaatselijk niet recyclebaar zijn.

Wat iets plaatselijk recyclebaar maakt, hangt af van de vraag of je lokale recyclingbedrijf winst kan maken door het te recyclen. Als de kosten voor het inzamelen en verwerken van het afval lager zijn dan de waarde van de resulterende grondstof, zal het waarschijnlijk plaatselijk recyclebaar zijn. Als de kosten echter hoger zijn, dan is dat waarschijnlijk niet het geval.

Het goede nieuws is dat het meeste afval technisch gezien recyclebaar is.

TerraCycle kan moeilijk-te-recyclen materiaal recyclen omdat we samenwerken met merken, retailers en andere belanghebbenden die het recyclingproces financieren. ​Meer informatie over de manier waarop TerraCycle zich inzet om afval te elimineren.

Onderzoek en Ontwikkeling

Ons proces begint bij ons O&O-team en de afdeling Recyclingactiviteiten – interne wetenschappers en specialisten op het gebied van materiaaltoepassingen die op onze verschillende kantoren werken en samenwerken met toonaangevende universiteiten in de VS. Het team analyseert de materialen om te bepalen hoe ze op de juiste manier kunnen worden verwerkt tot iets nieuws.

Onderzoek naar regelgeving

TerraCycle voert een uitgebreide beoordeling uit van de materialen die we willen ontvangen en recyclen.

Regelgeving: Wij onderzoeken de lokale, regionale en nationale regelgeving om na te gaan hoe elk item op de geaccepteerde afvallijst veilig kan worden ingezameld, verzonden en/of opgeslagen binnen elke markt.

Technische recyclebaarheid: Wij beoordelen de materiaalsamenstelling van het geaccepteerde afval om te bepalen hoe het materiaal moet worden gesorteerd, verwerkt en omgezet in een bruikbare grondstof voor de productie van gerecyclede producten.

Praktische recyclebaarheid: Wij leggen de nadruk op praktische factoren (zoals verontreinigingsniveaus of beperkingen van leveranciers en apparatuur) om te bevestigen dat we een haalbare toeleveringsketen hebben om te recyclen.

Ontvangst en Registratie

In elk land worden afvalladingen verzonden naar lokale TerraCycle Material Recovery Facilities (MRF’s), die altijd gevestigd zijn in het land waar het afval vandaan komt. TerraCycle is momenteel actief in ruim 20 landen en beheert wereldwijd meer dan 20 MRF’s.

Zodra een afvalzending aankomt bij een van onze MRF's, scannen we deze om de zendinginformatie, de datum, het gewicht en het materiaal dat de zending bevat te registreren.

Sortering en Combinatie

Wij sorteren materialen op basis van hun kenmerken en samenstelling, waarbij we gebruik maken van een breed assortiment aan sorteertechnologieën, om materiaal verder te leiden naar het juiste proces voor verwerking en behandeling. Afhankelijk van het soort product en materiaal kan dit onder andere het volgende omvatten:

  • Handmatige sortering: Speciaal opgeleide arbeidskrachten scheiden en rubriceren materialen, waarbij ze een heel scala aan tools kunnen gebruiken.
  • Scheiding op grootte: Het afval wordt ingevoerd in een machine met zeven verschillende groottes. Kleinere items vallen door de eerste zeef, terwijl grotere doorgaan naar de volgende zeef.
  • Scheiding door zinken/drijven: Items van verschillende dichtheden zinken of blijven drijven in water, klaar om afgevoerd te worden.
  • Optische scheiding: Het afval gaat door een infraroodsensor die de weerkaatste lichtstralen van elk voorwerp registreert en zo de samenstelling bepaalt. Vervolgens worden de items gesorteerd door middel van perslucht.
  • Scheiding op basis van luchtdichtheid: Ventilatoren zorgen voor een luchtkolom die items met een lage luchtdichtheid wegblaast. De items met een hogere luchtdichtheid vallen omlaag.
  • Magnetische scheiding: Magneten scheiden ‘ijzerhoudende’ metalen zoals staal van andere materialen.

Verbranding, of elke andere vorm van het omzetten van afval in energie, wordt vermeden. We maken nooit gebruik van verbranding als een einde-levensduuroplossing voor materiaal waarvoor we recycling garanderen (alle geaccepteerde afvalstromen vind je op onze programmapagina’s. We gebruiken de omzetting van afval in energie alleen voor het kleine percentage ontvangen materiaal dat niet aan de eisen voldoet (zoals materialen die het programma niet zou moeten inzamelen) of materialen waarvoor het wettelijk verplicht is om ze op deze manier te verwerken (d.w.z. medisch afval). We zullen alles in het werk stellen om niet-conforme materialen te recyclen die in andere programma’s kunnen worden toegelaten.

Reiniging en Verwerking

Nadat de verschillende materiaalsoorten per categorie zijn gesorteerd, worden ze gereinigd. Daarna gaan ze naar externe partners die het materiaal tot bruikbare vormen transformeren.

Metalen en aluminium worden bijvoorbeeld versnipperd en tot metaalplaten, gietelingen of staven gesmolten. Glas wordt gebroken en gesmolten voor gebruik in nieuwe glazen flessen (bij helder glas) of voor toepassingen met baksteen, cement of beton (bij gekleurd glas). Rubber wordt over het algemeen gemalen en vervolgens tot poeder gereduceerd voor toepassing in vloerbedekking. Organische stoffen worden gecomposteerd of gebruikt in industriële en commerciële meststoffen.

Kunststoffen zijn de grootste categorie materialen die we via onze programma’s verzamelen. Deze materialen worden verkleind (kleiner gemaakt door ze te versnipperen of te vermalen), op type gesorteerd en vervolgens gesmolten en omgevormd tot korrels, vlokken of poeders.

Wat gebeurt er met het gerecyclede materiaal?

Nadat we het afval hebben gerecycled tot grondstof, wordt het verkocht aan productiebedrijven die het eindproduct produceren en het recyclingtraject voltooien. Deze eindproducten kunnen buitenmeubilair en terrassen zijn, plastic transportpallets, gieters, opslagcontainers en -bakken, buizen voor bouwtoepassingen, vloertegels, speelplaatsafdekkingen ,atletiekvelden, en nog veel meer! Wij controleren het traject van de materialen bij elk onderdeel van het recyclingproces streng om de recyclingketen goed in de hand te houden. Zo kunnen we volgen en bevestigen waar en waarom materiaal ergens terechtkomt.