Hoe TerraCycle het idee van afval elimineert

Bij TerraCycle is onze missie om het idee van afval te elimineren. Samen met de bedrijven, gemeentes en individuen waarmee we de afgelopen 20 jaar in 20 landen hebben samengewerkt, willen we de wereld van een lineaire naar een circulaire economie brengen. 

Wat doen we precies? Wij creëren unieke oplossingen op het gebied van recycling, gerecycled materiaal en hergebruik:

  • Recycling: Onze eerste aanbeveling is altijd dat fabrikanten hun producten of verpakkingen zo ontwerpen dat ze plaatselijk recyclebaar zijn. Als dat niet mogelijk is, werken we samen met bedrijven om gratis recyclingprogramma’s op te zetten. Elk programma wordt afgestemd op de interesses van de betrokkenen. Als alternatief kunnen klanten voor elke afvalstroom een recyclingoplossing vinden via onze betaalde recyclingoplossingen.

  • Gerecycled materiaal: Een tweede stap in de richting naar een circulaire economie is via samenwerking met fabrikanten die nieuwe producten of verpakkingen maken uit afval . De vraag naar gerecycled materiaal in producten groeit en brengt ons dichter bij een circulaire economie.

  • Hergebruik: Wij helpen ook bedrijven "de cirkel te sluiten" door van recycling over te stappen naar hergebruik. Via Loop hebben we een wereldwijd hergebruikplatform ontwikkeld. Dit stelt merken en bedrijven in staat herbruikbare verpakkingen te creëren en deze beschikbaar te stellen aan de consument.   

We zijn gericht op voortdurende innovatie in het streven naar onze missie: Het idee van afval elimineren.

De recyclingindustrie

TerraCycle is geen typisch recyclingbedrijf. We ontwikkelen manieren om afval in te zamelen en te recyclen dat meestal niet aanvaard wordt door lokale afvaldiensten, zoals verpakkingen van schoonheidsproducten, speelgoed, contactlenzen en nog veel meer.

Wat iets plaatselijk recyclebaar maakt, hangt ervan af of het lokale recyclingbedrijf er winst uit kan halen. Als de kosten voor het inzamelen en verwerken van het afval lager zijn dan de waarde van de resulterende grondstof, zal het waarschijnlijk plaatselijk recyclebaar zijn. Mochten de kosten echter hoger zijn, dan is dit waarschijnlijk niet het geval. Het goede nieuws is dat het meeste afval technisch recyclebaar is - de praktische recyclebaarheid hangt af van het onderliggende bedrijfsmodel.

TerraCycle kan het moeilijk-te-recyclen materiaal recyclen door middel van samenwerking met merken, retailers en andere betrokken partijen die het recyclingproces financieren. Betrokken partijen sponsoren onze gratis recyclingprogramma's, zodat iedereen gratis kan recyclen. Op deze manier nemen merken vrijwillig verantwoordelijkheid voor dit belangrijke probleem. We hopen dat we een soortgelijke verantwoordelijkheid van betrokken partijen zullen zien bij andere externe milieufactoren zoals ontbossing, klimaatverandering, biologische diversiteit enz.

Naast onze gratis recyclingprogramma’s, bieden we ook betaalde recyclingoplossingen om alles te kunnen recyclen. De kosten van deze oplossingen bedragen een inzameldoos, transport van de doos naar je gekozen adres en terug naar onze recyclingfaciliteiten, alsook de kosten  voor het sorteren, schoonmaken en recyclen van de inhoud.

We zijn innovatief en ontwikkelen voortdurend manieren om het recyclen van moeilijk-te-recyclen afval voordeliger, gemakkelijker en daardoor voor iedereen toegankelijker te maken. Om oplossingen te bieden voor de meest veeleisende afvalomgevingen in de wereld, hebben we onlangs The TerraCycle Foundation opgericht, die in het eerste jaar bijna een miljoen pond afval uit rivieren en kanalen in Thailand heeft gehaald.

Het ontwikkelen en oprichten van een recyclingoplossing

Elke afvalstroom vereist een unieke aanpak van recycling. Dit is ons proces voor het ontwikkelen van een recyclingoplossing:

  • Eerst bepaalt ons eigen onderzoek- en ontwikkelingsteam de samenstelling van een afvalstroom en welke technische oplossingen nodig zijn om ze te sorteren, schoon te maken en er gerecyclede grondstoffen van te maken.

  • Vervolgens ontwerpen onze operationele ingenieurs een processtroom, waarbij de juiste apparatuur en technieken in kaart worden gebracht om een praktisch proces te ontwikkelen.

  • Zodra we een proces ontwikkeld hebben, maakt ons plaatselijke operationele team gebruik van ons netwerk van externe leveranciers om oplossingen tot leven te brengen.

  • Nadat het gerecycled is, wordt het nieuwe materiaal verkocht aan productiebedrijven die er de eindproducten van maken om de recyclingtraject te voltooien. 

Leer meer over ons recyclingproces.

Auditing en inspecties

De missie bij TerraCycle is om het idee van afval te elimineren en we garanderen dat we het toegelaten afval dat ons wordt toegestuurd, recyclen.

We controleren de verplaatsing van materialen nauwgezet gedurende elk deel van het recyclingproces, zodat we kunnen traceren en bevestigen waar en met welk doel de materialen ergens naartoe gaan. Bureau Veritas - een wereldleider op het gebied van testen, inspectie en certificering - controleert jaarlijks onze inzamel- en recyclingtoeleveringsketens, evenals veel van onze partners.

TerraCycle heeft een geavanceerd trackingssysteem ontworpen en geïmplementeerd door middel van een aangepaste versie van Evreka (https://evreka.co) in de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en in onze Europese markten. Evreka biedt uitgebreide oplossingen die speciaal ontworpen zijn voor de afvalverwerkingsindustrie en ons de mogelijkheid bieden om het traceren van afval inelke stap van onze wereldwijde toeleveringsketen te centraliseren en op te schalen, van ontvangst tot sorteer- en verwerkingsstadia.

Recycling is een stap in de goede richting

Hoewel recycling een onvolmaakte oplossing is, is het toch een grote verbetering ten opzichte van het storten of verbranden van ons afval. Het belangrijkste voordeel van recycling is dat het de noodzaak vermindert om nieuwe grondstoffen aan de planeet te onttrekken (voor een gemiddeld product komt meer dan 90 procent van de negatieve milieu-impact van het onttrekken en bewerken van de grondstoffen waaruit het gemaakt is).

Een recente, door derden erkende Levens Cyclus Analyse (LCA) toonde aan dat alle TerraCycle recyclingmodellen in vergelijking met traditionele oplossingen (zoals storten en verbranden) een lagere milieu-impact hebben met betrekking tot acht belangrijke impactcategorieën, waaronder de opwarming van de aarde. Dit betekent dat TerraCycle het gemiddeld 45 procent beter doet dan traditionele afvalverwerkingsmodellen. Bekijk hier een samenvatting van de LCA.

Het moet echter niet bij recyclen blijven. We dienen onszelf uit te dagen om producten van gerecyclede inhoud te maken en ze daarna zo te herontwerpen dat ze volledig herbruikbaar zijn. Op die manier worden de materialen die we met veel moeite uit de wereld halen geëerd en gaan ze niet verloren.  Naarmate het hergebruik toeneemt, zal de behoefte aan TerraCycle recyclingprogramma's afnemen, een transitie die we niet alleen verwelkomen, maar waar wij ook veel middelen in investeren om dit te bereiken.

Veel betrokken partijen dienen samen te werken om zinvolle en praktische oplossingen voor de afvalcrisis te vinden. TerraCycle zit in de bedrijfsadviesraad van het Product Stewardship Institute (PSI); neemt deel aan en zit in comités van de circulaire economie voor het Wereld Economisch Forum, de Ellen MacArthur Foundation; en ondersteunt plaatselijke, nationale en wereldwijde organisaties bij onderwerpen zoals de ontwikkeling van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. We zijn lid van de Plastics Pacts van de VS, het VK, Canada en ANZ, lid van de adviesraad voor Sustainability in Packaging en het Ocean Plastics Leadership Network, en nog veel meer.

Oproep tot actie

We zetten ons in om het idee van afval te elimineren, en we hebben jouw hulp nodig.

We dienen onze wetgevers te vragen wetten aan te nemen die circulaire bedrijfsmodellen bevorderen en het wegwerpgebruik duurder maken. We dienen merken en detailhandelaars te vragen producten te produceren die ons in staat stellen stil te staan over wat  we wel en niet zouden moeten kopen. Het belangrijkste is dat we allemaal samenwerken om minder te kopen en te hergebruiken wat we al hebben, en pas daarna te recyclen.