Wat gebeurt er met het afval?

TerraCycle is anders dan traditionele gemeentelijke recyclingbedrijven, omdat we ons richten op een breed scala aan afvalstromen die doorgaans niet lokaal recyclebaar zijn.

Ons proces begint bij ons R&D-team — interne wetenschappers en specialisten op het gebied van materiaaltoepassingen, die op onze verschillende kantoren werken en daarbij met toonaangevende universiteiten samenwerken — dat de materialen analyseert om te bepalen hoe ze het best tot nieuwe materialen verwerkt kunnen worden. Dit omvat het afbreken van het afval, het scheiden ervan in bouwstenen en vervolgens het recyclen van deze materialen voor nieuwe toepassingen.

Zodra R&D voltooid is en er een recyclingprogramma is geïmplementeerd, bouwt ons materiaalteam een actieve toeleveringsketen voor de inzameling, sortering, recycling en eindmarkten. Om voorop te blijven lopen op het gebied van verpakkingsinnovaties en veranderende technologie, werken we met een breed netwerk van externe logistieke bedrijven en sorteer- en verwerkingsmogelijkheden om onze oplossingen tot leven te brengen.

R&D EN ONDERZOEK REGELGEVING

TerraCycle houdt zich bezig met een uitgebreide fundamentele ontwikkeling om de materialen te beoordelen die we willen ontvangen en recyclen:

  • Regelgeving: We onderzoeken de lokale, regionale en nationale regelgeving om na te gaan hoe elk item op de geaccepteerde afvallijst veilig kan worden ingezameld, verzonden en/of opgeslagen binnen elke markt.
  • Technische recyclebaarheid: We beoordelen de materiaalsamenstelling van het geaccepteerde afval om te bepalen hoe het materiaal moet worden gesorteerd, verwerkt en omgezet in een bruikbare grondstof voor de productie van gerecyclede producten.
  • Praktische recyclebaarheid: We leggen de nadruk op praktische factoren (zoals verontreinigingsniveaus of beperkingen van leveranciers en apparatuur) om te bevestigen dat we een haalbare toeleveringsketen hebben om te recyclen.

Het Global R&D-hoofdkantoor van TerraCycle is gevestigd in het Rutgers University EcoComplex, een onderzoekscentrum voor de sectoren ‘Milieu’ en ‘Hernieuwbare energie’.

ONTVANGST EN REGISTRATIE

In elk land worden ladingen afval verzonden naar lokale TerraCycle voorbereidingscentra voor recycling, die altijd gevestigd zijn in het land waar het afval vandaan komt. Momenteel is TerraCycle actief in 21 landen en heeft wereldwijd meer dan 35 voorbereidingscentra voor recycling. Wanneer een zending van een verzamelaar bij een van onze voorbereidingscentra aankomt, scannen we deze om de verzendinformatie, de datum, het gewicht en het materiaal te registreren.

De MRF’s van TerraCycle zijn gespecialiseerde locaties die afval ontvangen, gegevens vastleggen, handmatig verschillende materialen scheiden (indien van toepassing) en materialen samenbrengen voor recycling.

SORTERING EN COMBINATIE

We sorteren materialen met behulp van verschillende technieken, op basis van materiaaleigenschappen en samenstelling. Soortgelijke materialen worden vervolgens bij elkaar genomen om drempels van minimaal volume voor verdere verwerking te bereiken.

We maken gebruik van een breed scala aan sorteertechnologieën, waaronder handmatig sorteren, groottescheiding, zinken/drijven, optisch, luchtdichtheid, zwaartekracht, magnetisch en meer, om materiaal verder te leiden naar het juiste proces voor verwerking en behandeling.

Verbranding (of elke andere vorm van omzetting van afval in energie) wordt vermeden en nooit gebruikt als een einde-levensduuroplossing voor enig materiaal waar we recycling garanderen; alle geaccepteerde items staan vermeld op onze programmapagina's. We gebruiken de omzetting van afval in energie alleen voor het kleine percentage ontvangen materiaal dat niet conform is (d.w.z. materialen dat het programma niet zou moeten verzamelen) of materialen die wettelijk verplicht zijn om op deze manier te worden verwerkt (d.w.z. medisch afval), en we zullen alles in het werk stellen om niet-conforme materialen te recyclen die in andere programma's kunnen worden toegelaten.

Deze beelden, gemaakt in een van de MRF’s van TerraCycle, tonen teamleden die de nieuw gesorteerde materialen consolideren in een bulkformaat ter voorbereiding op verwerking.

REINIGING EN VERWERKING

Nadat de verschillende materiaalsoorten per categorie zijn gesorteerd, worden ze gereinigd. Daarna gaan ze naar externe partners die het in bruikbare vormen omzetten.

Metalen en aluminium worden bijvoorbeeld versnipperd en tot metaalplaten, gietelingen of staven gesmolten. Glas wordt gebroken en gesmolten voor gebruik in nieuwe glazen flessen (indien het helder was) of voor toepassingen met baksteen, cement of beton (indien gekleurd). Rubber wordt over het algemeen cryogeen gemalen om het te bevriezen en vervolgens tot poeder gereduceerd voor toepassing in vloerbedekking. Organische stoffen worden gecomposteerd of gebruikt in industriële en commerciële meststoffen.

Kunststoffen zijn de grootste categorie materialen die we via onze programma's verzamelen. Deze materialen worden verkleind (kleiner gemaakt door ze te versnipperen of te vermalen), vervolgens gesmolten en omgevormd tot korrels, vlokken of poeders.

We controleren strikt het traject van de materialen in elk onderdeel van het recyclingproces om de recyclingketen goed in de hand te hebben. Zo kunnen we volgen en bevestigen waar en waarom materiaal ergens terechtkomt.

Leden van het TerraCycle-team bereiden materiaal voor tot recycling. TerraCycle werkt samen met een netwerk van externe leveranciers (die geprekwalificeerd zijn en door ons materiaalteam worden ingewerkt) om ervoor te zorgen dat al het afval wordt verwerkt.

GERECYCLEDE PRODUCTEN

Nadat we ervoor hebben gezorgd dat het afval in een bepaalde, opnieuw nuttige grondstof is omgezet, wordt het verkocht aan productiebedrijven die eindproducten produceren en het recyclingproces afronden. Deze eindproducten kunnen buitenmeubelen en terrassen zijn, plastic transportpallets, gieters, opslagcontainers en -bakken, buizen voor bouwtoepassingen, vloertegels, speelbodembedekkingen en atletiekvelden, en nog veel meer.

Banken, speelplaatsen en tuinbedden zijn enkele van de vele eindproducten die kunnen worden geproduceerd met behulp van de gerecyclede materialen die via onze programma’s worden ingezameld.

Onze standpunten rond afvaloplossingen

Werkt TerraCycle met mechanische of chemische recycling?

Over het algemeen maakt TerraCycle gebruik van oplossingen die niet alleen de technische recyclebaarheid, maar ook de praktische recyclebaarheid garanderen. Technische recyclebaarheid is het vermogen om materiaal om te zetten in een nieuw bruikbaar formaat, vaak in laboratoria of tijdens demonstraties. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de economische levensvatbaarheid, maar het is een voorwaarde voor praktische recyclebaarheid. Een specifieke afvalstroom wordt praktisch recyclebaar wanneer een toeleveringsketen voor afvalbeheer deze rendabel kan recyclen.

Recyclebedrijven zijn doorgaans ondernemingen met een winstoogmerk, en daarom richten ze zich op het recyclen van afvalstromen waarop ze winst kunnen maken. Voor de meeste producten en verpakkingen zijn de kosten om ze op te halen en te verwerken gewoonlijk hoger dan de waarde van het resulterende materiaal — dus hoewel ze technisch recyclebaar zijn, worden ze tegenwoordig niet op schaal praktisch gerecycled. Daarom heeft TerraCycle een alternatieve aanpak ontwikkeld om het afvalprobleem op te lossen.

Bij mechanische recycling worden afgedankte artikelen teruggewonnen en omgezet in bruikbare materialen door hun samenstelling te splitsen en deze om te zetten in iets nieuws. Zo wordt het merendeel van het afval dat bij TerraCycle binnenkomt, verwerkt.

Chemische recycling is een overkoepelende term voor verschillende processen die kunststoffen chemisch veranderen om ze voor te bereiden voor verwerking, hetzij door warmte toe te passen, zuurstof af te tappen, door middel van solvolyse of via andere methoden. TerraCycle maakt vandaag de dag gebruik van chemische recyclingoplossingen bij specifieke toepassingen en we hebben veel geïnvesteerd in verdere R&D om aanvullende oplossingen te beoordelen. Wij gaan geen chemische recyclingmethoden toepassen om plastic om te zetten in brandstof of energie.

Onze standpunten over het oplossen van de afvalcrisis

In een ideale wereld zou TerraCycle niet bestaan. Onze programma's zijn een antwoord op het probleem van milieuafval dat sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw toeneemt.

We werken samen met onze partners aan een traject om hun producten en verpakkingen opnieuw nuttig te maken, recyclede materialen in hun producten en verpakkingen te integreren, items te ontwerpen zodat recycling gemakkelijker wordt en hergebruikopties via Loop. Ons doel is om de behoefte aan TerraCycle-recyclingprogramma's volledig te elimineren door bedrijven te helpen hun producten en verpakkingen herbruikbaar te maken, meteen of met behulp van verwerking.

Onze aanpak begint meestal met lineaire producten (een product dat doorgaans aan het einde van de nuttige levensduur wordt weggegooid en waarvoor geen plaatselijke recyclingopties zijn) en creëert een manier om ze te verzamelen en te recyclen. Traditionele niet-recyclebare artikelen zijn niet geschikt voor plaatselijk hergebruik, omdat het vaak meer kost voor de recyclingbedrijven om ze te verzamelen en te verwerken dan de daaruit voortvloeiende verwerkte materialen waard zijn. Om dit onevenwicht op te lossen, werken we samen met verschillende belanghebbenden, bijv. fabrikanten, detailhandelaars, gemeenten en particulieren, om de kosten te dekken van wat het kost om dit afval in te zamelen en te verwerken minus de waarde van de gerecyclede materialen. We beschouwen dit als de 'vrijwillig opgenomen verruimde verantwoordelijkheid' van de producent. Van daaruit werken we samen met onze partners om hen te helpen met het ontwerp van plaatselijke recycling, integratie van recyclematerialen in hun producten en uiteindelijk te evolueren naar betere circulaire oplossingen via hergebruik en reductie.

Er bestaat geen 'wondermiddel' om de afvalcrisis op te lossen, afgezien van gewoon minder kopen. Veel belanghebbenden moeten samenwerken om zinvolle en praktische oplossingen te vinden. Om dat te doen, zitten we in de raad van bestuur van het Product Stewardship Institute (PSI), nemen we deel aan en zijn voorzitter van comités voor de circulaire economie voor het World Economic Forum, de Ellen MacArthur Foundation, en ondersteunen we plaatselijke, nationale en wereldwijde organisaties bij thema's als de ontwikkeling van verruimde producentenverantwoordelijkheid. We zijn lid van de Plastics Pacts in de VS, het VK, Canada en ANZ, we zijn ook lid van de adviesraad voor duurzaamheid in verpakkingen en van het Ocean Plastics Leadership Network, en nog veel meer.

Terwijl er vooruitgang wordt geboekt op deze hoge niveaus, is er nog steeds genoeg dat ieder van ons dagelijks kan doen. Voordat je iets nieuws koopt, moet je overwegen of er iets bij je thuis of op het werk is, dat meteen of met wat fantasie hetzelfde doel zou kunnen dienen. Probeer bedrijven te ondersteunen die circulariteit promoten, bijvoorbeeld merken die duurzame oplossingen bieden voor hun product of verpakking. Hoe meer we afval zien als een een bron van materialen, des te dichter we bij het elimineren van het idee van afval® komen.