Återvinn allt med TerraCycle®

Vad är TerraCycle?

TerraCycle Skrotar Idén med Skräp genom att återvinna det “icke återvinningsbara”. Vare sig det är kaffekapslar från hemmet, pennor från en skola eller plasthandskar från en tillverkningsanläggning, kan TerraCycle samla in och återvinna nästan alla typer av avfall. Vi samarbetar med individuella insamlare såsom du själv, såväl som stora konsumentföretag, återförsäljare, tillverkare, kommuner och små företag i 20 länder. Med din hjälp kan vi tillsammans ta tillvara på de miljoner kilo avfall som varje månad förbränns eller skickas till deponier.

Kom igång redan nu genom att använda sökfunktionen ovan och berätta för oss vad du vill återvinna.