Hur vi tar hand om avfallet

TerraCycle använder endast cirkulära metoder (återanvändning, upcycling eller återvinning) när avfallet, insamlat genom våra program, återanvänds. Terracycle kommer aldrig att deponera eller förbränna ditt avfall.

Återanvänd

När det kommer till vad vi gör med avfall är återanvändning (använda någonting till dess ursprungliga syfte) alltid det bästa alternativet, eftersom det nyttjar all den energi och det material som behövdes för att göra den ursprungliga produkten. På TerraCycle frambringar vi återanvändningslösningar till insamlade skor, olika former av elektroniskt avfall, kläder och en rad andra typer av avfall.

Upcycling

Skillnaden mellan upcycling och återanvändning av avfall är att inom upcycling används en produkt till något annan än dess ursprungliga funktion. TerraCycle arbetar med många av världens bästa företag när det handlar om att ta fram upcyclingslösningar för många typer av avfall. Till exempel syr vi ihop dryckesförpackningar till ryggsäckar, chipspåsar till skor och granolapapper till duschdraperi. Många av dessa produkter finns tillgängliga att köpa online. Vi erbjuder även unika produkter skapade av vårt designteam, vilka finns tillgängliga på Uncommon goods.

Återvinning

Vetenskapen om återvinning fokuserar på utvinning av de material utav vilka en produkt är gjord. Exempelvis involverar återvinning av en använd penna fragmentering och separering av de material som den var gjord utav. Därefter smälts materialen ner till råmaterial som kan användas till att skapa nya återvunna produkter. Volymmässigt sett återvinner TerraCycle 97% av det avfall vi samlar in.

Kompostering

Kompostering liknar återvinning, men avses för organiskt material genom att komplext organiskt material omvandlas till jord och gödsel. På TerraCycle komposterar vi allt organiskt avfall som samlas in, exempelvis kaffesumpen i använda kaffekapslar, vilken komposteras till näringsrikt organiskt material för att bli återanvänt för att så växter.

Slutetkretsloppslösningar

TerraCycle’s forskningsteam har utvecklat en rad olika slutetkretsloppslösningar för många olika typer av avfall. Dessa lösningar inkluderar skapande av innovativa produkter såsom världens första pennprodukt, gjord utav använda pennor.

Samarbeta med oss

TerraCycle letar alltid efter möjligheter för nya samarbeten. Om du arbetar med avfall och kan hjälpa oss att återvinna mer avfall, eller på ett tillverkningsföretag som letar efter att skapa produkter från återvunnet avfall, vänligen kontakta oss.