Vad händer med avfallet?

Lär dig hur TerraCycle® använder en cirkulär metod för att bearbeta det du samlar in.

Under åratal av forskning och en del kreativitet har TerraCycle® bevisat att nästan allt på jorden kan återvinnas på ett effektivt sätt.

Utan våra kostnadsfria återvinningsprogram skulle produkterna och förpackningarna i slutänden hamna på soptippen eller som skräp i miljön. Tack vare insamlare som du kan vi samla in, sortera och återvinna produkter och förpackningar i material som kan användas för att skapa nya produkter! Tillsammans har vi bevisat att det är möjligt att återvinna, uppcykla eller återanvända nästan allt.

Så här gör du:

För det första sorterar och bearbetar TerraCycle® de produkter som våra insamlare skickar in för återvinning.

När vi får en ny typ av avfall som vanligtvis är svårt att återvinna använder vårt forsknings- och utvecklingsteam vetenskapliga tester för att lära oss hur det kan brytas ned och integreras på bästa sätt i leveranskedjan för tillverkning.

Vårt forsknings- och utvecklingsteam i forskningslaboratoriet.

Dessa sorterade material i sina nya, dekonstruerade format såsom återvunna plastpellets, fibrer och metallegeringar, kan sedan användas i stället för nytt, ”jungfru”material vid tillverkningen. Om ni är en organisation som är intresserad av att hitta en lösning med sluten leverantörskedja, klicka här.

FALLSTUDIE: Vad händer med återvunnen plast?

Plast finns runt omkring oss. Vissa typer av plast accepteras för insamlingar längs trottoarer som erbjuds av kommuner. För andra typer av lösningar är det dock svårare att hitta en standardlösning på lokal nivå, och detta beror på ett antal orsaker, bland annat komplexitet, storlek, höga insamlingskostnader eller brist på värde i kommunens återvinningssystem.

På TerraCycle® ser vi allt material som återvinningsbart och samlar in praktiskt taget alla typer av plast.

Så här gör du:

1. Insamling

Återvinning börjar hos dig. Istället för att kasta plasten i sopkorgen samlar du in den för återvinning genom ett av våra många kostnadsfria återvinningsprogram eller en Zero Waste Box™.

2. Sortering

När dina avfallsförsändelser har skickats till TerraCycle® sorterar vi dina artiklar efter materialtyp – t.ex. #1 (PET), #2 (HDPE), #5 (PP) – så att rätt teknik och processer används för återvinning av materialet.

3. Bearbetning

De sorterade plasterna bearbetas för att omvandla dem till försäljning till tillverkare. Det är här ditt insamlade avfall sönderdelas, smälts ned, kanske i kombination med andra tillsatser, och förvandlas till ett användbart råmaterialformat som pellets eller pulver.

4. Återvinning

Dessa konverterade plaster smälts, formgjuts och strängsprutas eller injiceras sedan in i leveranskedjan för att bli till nya, hållbara produkter tillverkade av artiklar som vi använder varje dag!

Bänkar, lekplatser och trädgårdsbäddar tillverkade av återvunnet material

Återvinn allt

Plast är bara början! Här är några av de många olika sätt som vi hanterar olika material på:

  • PLAST: Plast separeras efter materialtyp, rengörs, smälts ned och omvandlas till pellets, flingor och andra användbara format som kan gjutas in i nya produkter och förpackningar.
  • METALLER: Metaller separeras efter typ och smälts i block för återanvändning.
  • GLAS: Glas rengörs och sorteras efter färg för bearbetning. Sedan krossas och smälts glaset för att användas i nya glasprodukter, betongmaterial, marktäckning eller andra lösningar.
  • ORGANISKA ÄMNEN: Organiska ämnen komposteras eller används i industriella och kommersiella gödningsmedel. Klicka här om du vill veta mer om komposteringen.
  • FIBRER OCH TYGER: Fibrer kommer att bli till hydromassa för att separera vax- eller plastbeläggningar. Textilier i ett enda material återvinns antingen genom fiberomvandling (naturfibrer) eller extrudering/pelletering (syntetfibrer), och blandtextilier bearbetas genom konvertering av avfall till energi, där energin återvinns för bearbetningsanläggningen och det lokala kraftnätet.
  • ELEKTRONIK: Elektronik som samlas in för återvinning, även kallat e-avfall, separeras mekaniskt och manuellt till metaller och plast. Räddningsbara material renoveras och återanvänds. Alla data raderas, men vi rekommenderar att du återställer enheten till fabriksinställningarna innan du skickar in den.
  • CIGARETTER: Cigaretter strimlas och delas upp i cellulosaacetatplast och papper och organiska ämnen (tobak och aska), som återvinns respektive komposteras.
  • LATEXFÄRGER: Latexfärg separeras till vatten och fasta ämnen som sedan körs genom en extruder. Vattnet avlägsnas från materialet som vattenånga och fasta ämnen smälts och formas till pellets. Pelletsen kan användas som bas för färgämnen eller som tillsatser till andra återvunna polymerer.