Eliminera idén om avfall®

Om TerraCycle®

Överkonsumtion och en köp och släng-kultur har resulterat i en global avfallskris. Även om komplext avfall är tekniskt återvinningsbart är de flesta material inte lönsamma att återvinna. Detta resulterar i att avfall samlas på soptippar och förorenar vår planet samtidigt som nytt material utvinns ur jorden för att skapa nya produkter.
På TerraCycle är vårt uppdrag att eliminera idén om avfall®. Företag, statliga inrättningar och människor som du samarbetar med oss världen över för att hålla skräp borta från deponi och förbränning.
Genom samarbete och innovation har vi utvecklat världens första lösningar inom allt från återvinning till återbruk. Läs mer om hur TerraCycle arbetar för att eliminera idén om avfall.

Hur du kan hjälpa till med att eliminera idén om avfall

Återvinning

Våra lättanvända kostnadsfria och betalda lösningar hjälper alla, inklusive privatpersoner, kontor, skolor, anläggningar med mera – #RecycleEverything.

Återvunnet material

Det skräp vi återvinner tillsammans blir råmaterial som används för att skapa nya produkter. Utforska hur du kan använda återvunnet innehåll från TerraCycle eller köpa återvunna produkter direkt.

Återbruk

Via Loop kan du köpa dina favoritprodukter i hållbara, återanvändbara förpackningar i dina favoritbutiker.

Innovation

Vi angriper avfallskrisen från alla håll och utvecklar innovativa lösningar för att samla in och behandla komplext avfall, integrera det i nyproduktion med mera.

Stiftelsen

TerraCycle Global Foundation är en ideell organisation som arbetar för att minska flödet av plastavfall från floder och kanaler över hela världen innan det når havet.

Upptäck vår återvinningsprocess

Upptäck vår återvinningsprocess och ta en virtuell rundtur i våra återvinnings- och sorteringsanläggningar.

Se vår process

Människor och kultur

Vår organisation är anpassningsbar och präglas av entreprenörsanda, och har samarbete och innovation som centrala inslag. Vårt uppdrag vårdas av varje teammedlem och syns tydligt i allt vi gör – till och med i våra kontorsutrymmen.

Bli en del av TerraCycle-teamet

Våra kontor

Vårt prisbelönta team av designers har skapat en unik kontorsmiljö på vårt huvudkontor i Trenton genom att ta till vara kasserade material via återbruk, återvinning eller upcycling. Det gäller nästan alla inventarier, möbler och inredningsdetaljer. Våra väggar är täckta av ständigt föränderlig graffiti.

Utmärkelser

TerraCycle har fått över 200 utmärkelser för socialt entreprenörskap och hållbart företagande.

Nyheter

Senaste nytt om TerraCycle. Om du kommer från media och vill veta mer om TerraCycle, besök vårt Pressrum.

Historik

Från en blygsam start har TerraCycle vuxit till att bli världsledande inom återvinning, återvunnet material, återbruk och övergripande avfallsinnovation.

Investerarrelationer

Läs mer om hur du kan investera i TerraCycle. Här kan befintliga investerare logga in.

Opinionsbildning

Vi förespråkar meningsfulla, praktiska lösningar på avfallskrisen, såsom minskad konsumtion och utformning av lösningar som kan återvinnas på kommunal nivå.

Bli vår partner

Vi skapar unika lösningar för att tackla avfallskrisen ur en rad olika vinklar – från återvinning av svåråtervunna material till integrering av återvunna material i nya produkter samt omvandling av förpackningar från engångsförpackningar till återanvändningsbara – allt med hjälp av våra partners.

Om du är intresserad av att bygga er hållbarhetsplattform och arbeta med oss för att driva förändring kan du utforska våra partnerskapsalternativ.

Se partnerskapsalternativ