Produktionsavfallslösningar

TerraCycle samarbetar med många tillverkningsanläggningar runtom i världen med stora kvantiteter av avfall som är svårt att återvinna.

Samarbetar med fabriker

TerraCycle arbetar med fabriker för att frambringa återvinningslösningar för stora volymer av avfall som för närvarande inte blir återvunna. Vårt team utvecklar skräddarsydda logistiktjänster för att göra det så enkelt som möjligt för ditt verksamhetsteam att implementera dem. I vissa fall kan det vara billigare för dig att återvinna ditt avfall än att skicka det till deponering eller förbränning.

Samarbetar med kontor

Vi samarbetar även med kontor världen runt för att återvinna avfall som är svårt att återvinna genom våra Zero Waste Box™-plattformar. Kontakta vårt team för att få en skräddarsydd lösning för på ditt kontor.

Closed Loop Solutions

TerraCycle’s forskningsteam har utvecklat en rad olika slutetkretsloppslösningar för många olika typer av avfall. Dessa lösningar inkluderar skapande av innovativa produkter såsom världens första pennprodukt, gjord utav använda pennor.