Lösningar för industriavfall

TerraCycle samarbetar med tillverkningsanläggningar runt om i världen för att återvinna stora mängder svåråtervunnet avfall samt små och ovanliga avfallsflöden såsom personlig skyddsutrustning (PPE).

Image for Arbete med anläggningar

Arbete med anläggningar

TerraCycle arbetar med anläggningar för att hantera stora mängder avfall som för närvarande inte återvinns. Vårt team utvecklar anpassad logistik för att göra lösningarna så enkla som möjligt att implementera. I vissa fall kan det vara billigare att återvinna avfallet än att skicka det till deponi eller förbränning. Vi erbjuder även utvärderingar för nollavfall.

Läs mer
Image for Samarbete med kontor

Samarbete med kontor

Vi samarbetar med kontor över hela världen för att återvinna oåtervinningsbart material via vår Zero Waste Box™-plattform. Kontakta vårt team för att få en skräddarsydd lösning för ditt kontor.

Läs mer
Image for Köpa återvunnen råvara

Köpa återvunnen råvara

TerraCycles forskningsteam har utvecklat en rad cirkulära lösningar för många typer av avfall, inklusive framtagning av innovativa produkter såsom världens första pennprodukt från förbrukade pennor.

Läs mer