Lös in dina poäng

Genom många av våra program belönar vi dig med TerraCycle-poäng för kvalificerat avfall. Dessa poäng går att lösas in som kontaktutbetalningar till valfri icke vinstdrivande organisation eller skola, eller som välgörenhetsgåvor.

Stöd Barnfonden

Barnfonden är en insamlingsorganisation som arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård.

Moringaträdet - "Livets träd"

Med denna gåva kan familjer plantera träd och dra nytta av dess egenskaper och frukt.

Skolstartspaket till barn i Mali

Det här skolstartspaketet bidrar till att barn i Mopti i Mali får en skolväska med pennor och skrivbok.

Mama kit till en kvinna i Uganda

Denna gåva ger en blivande mamma ett Mama kit som innehåller plastlakan, rakblad, bomull, tvål, handskar, navelsträngstråd, handduk och hälsokort till barnet.

Get till en familj i Etiopien

Genom att ge bort en get hjälper du en familj på landsbygden i Etiopien. Din gåva ser till att en familj får en get och undervisning i djuruppfödning.

Håll Sverige Rent

TerraCycle och Håll Sverige Rent strävar mot samma mål – ett skräpfritt samhälle. Stöd Håll Sverige Rent i deras fantastiska arbete med att minska nedskräpningen på land och i våra hav.

Bidra till ett skräpfritt Sverige

Nedskräpning ställer till stora problem för djur och natur. Genom att skänka till Håll Sverige Rent bidrar du till ett skräpfritt samhälle.

Rädda skog med Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation. Tillsammans kämpar Naturskyddsföreningen för att jorden ska vara lika fantastisk för nuvarande som för framtida generationer. Kärleken till naturen är drivkraften.

Rädda 5 kvadratmeter skog

Pengarna ska användas för att skydda naturskogar. Med naturskog menas en gammal skog som aldrig varit kalhuggen.

Rädda 10 kvadratmeter skog

Pengarna ska användas för att skydda naturskogar. Med naturskog menas en gammal skog som aldrig varit kalhuggen.

Stöd Svenska Freds

Svenska Freds är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati.

Stöd Svenska Freds i deras arbete för en fredligare värld

Stödjer du Svenska Freds bidrar du till deras arbete för en fredligare värld genom deras arbete mot vapenexport.

Stöd TerraCycle Global Foundation

TerraCycle®s ideella organisation, TerraCycle Global Foundation, är på väg att ta itu med de komplexa utmaningar som avfallskrisen i tillväxtekonomier runt om i världen utgör.

Stöd arbetstagare på vattenvägarna

Tillhandahåll utrustning och utbildning för vattenvägsarbetare i Thailand

Stöd en flodrensning

Stöd en trygg rengöring av vattenvägar i Thailand

Din organisation eller skola

Dina TerraCycle-poäng kan lösas in direkt till din valda organisation eller skola. Vänligen notera att måste lösa in minst 20 000 TerraCycle-poäng, eller 200 kronor. För att läsa mer om våra poängprogram, tryck här.

Vänligen notera

Vi har två betalningsperioder per år- om du löser in dina poäng senast den 30 april, betalas din välgörenhet i juni. Om du löser in dina poäng senast den 31 oktober, betalas dina välgörenhet i december.