Så eliminerar TerraCycle idén om avfall

Vi på TerraCycle® har som mål att eliminera idén om avfall. Tillsammans med de företag, samhällen och individer som vi har samarbetat med under de senaste 20 åren i 20 länder, är vi på väg att förflytta världen från en linjär ekonomi till en cirkulär.

Men vad gör vi egentligen? Vi skapar unika lösningar inom återvinning, återvunnet innehåll och återanvändning:

  • Återvinning: Vår första rekommendation är att tillverkarna alltid ska designa sina produkter eller förpackningar så att de kan återvinnas lokalt. Om så inte är möjligt samarbetar vi med varumärken för att skapa kostnadsfria återvinningsprogram och skalar respektive program till en nivå som passar den enskilda sponsorn. Alternativt kan intressenter köpa en återvinningslösning för samtliga avfallsflöden genom att ta del av våra olika betalda återvinningslösningar.

  • Återvunnet material: Ett annat steg i resan mot en cirkulär ekonomi är att arbeta med tillverkare för att hjälpa dem att tillverka sina produkter eller förpackningar av avfall. Det skapar efterfrågan på återvunnet innehåll, vilket tillsammans med återvinning skapar en återvinningsbaserad cirkulär ekonomi.

  • Återbruk: Vi hjälper även företag att ”vässa cirkeln” genom att gå från återvinning till återanvändning. Genom Loop har vi utvecklat en global plattform för återanvändning som gör det möjligt för varumärken att enkelt utveckla återanvändbara förpackningar och för återförsäljare att göra dessa produkter lättillgängliga för konsumenterna.

Vi fokuserar på fortsatt innovation i vårt arbete med att uppfylla vårt uppdrag om att eliminera idén om avfall.

Återvinningsbranschen

TerraCycle skiljer sig från en vanlig återvinningsstation. Vi utvecklar metoder för att samla in och återvinna avfall som lokala återvinningscentraler i allmänhet inte accepterar, inklusive förpackningar för skönhetsprodukter, leksaker, chipspåsar och mycket mer.

Det som avgör om något är lokalt återvinningsbart är att det lokala återvinningsföretaget kan göra vinst på att återvinna. Om kostnaden för att samla in och behandla avfallet är lägre än värdet av den resulterande råvaran kommer det sannolikt att återvinnas lokalt. Om kostnaderna däremot är högre kommer så förmodligen inte ske. Den goda nyheten är att det mesta av skräpet kan återvinnas rent tekniskt – praktisk återvinningsbarhet beror på den underliggande affärsmodellen.

TerraCycle kan återvinna det som är svårt att återvinna eftersom vi samarbetar med varumärken, detaljhandlare och andra intressenter som finansierar återvinningsprocessen. Berörda intressenter sponsrar våra kostnadsfria återvinningsprogram så att du kan återvinna gratis. Det är ett sätt för dem att frivilligt ta ansvar för vår viktiga omvärld. Vi hoppas att vi kan se ett liknande ansvar när det gäller andra externa miljöfaktorer såsom avskogning, klimatförändringar, biologisk mångfald osv.

Utöver våra kostnadsfria återvinningsprogram erbjuder vi även betalda återvinningslösningar som konsumenterna kan köpa till #ÅtervinnAllt Kostnaden för dessa lösningar inkluderar insamlingslådan, transporten till dig – och sedan tillbaka till våra återvinningsanläggningar – plus den faktiska kostnaden för sortering, rengöring och återvinning av innehållet minus värdet av det återvunna innehållet.

Vi utvecklar ständigt nya sätt att göra återvinning av svåråtervunnet avfall mer ekonomiskt, bekvämare och därmed mer tillgängligt för alla. För att skapa lösningar för de mest utmanande avfallsmiljöerna i världen lanserade vi nyligen The TerraCycle Foundation, som under sitt första år tog bort över 450 ton avfall från Thailands floder och kanaler.

Utveckla och lansera en återvinningslösning

Varje avfallsflöde kräver en unik metod för återvinning. Så här går det till när vi utvecklar en återvinningslösning:

  • Först fastställer vårt interna forsknings- och utvecklingsteam sammansättningen av ett avfallsflöde och vilka tekniska lösningar vi skulle behöva använda för att sortera, rengöra och omvandla avfallet till återvunna råvaror.

  • Därefter utformar våra driftingenjörer ett processflöde, kartlägger rätt utrustning och tekniker för att implementera och på så sätt skapa en praktisk process. 

  • När vi har definierat en process utnyttjar vårt lokala driftteam vårt nätverk av partners för att hitta tredjepartsanläggningar med kapacitet och utrustning som gör det möjligt att förverkliga våra lösningar.

  • Efter att avfallet har återvunnits säljs det nya materialet till tillverkningsföretag som producerar slutprodukter, varpå återvinningsprocessen slutförs. 

Läs mer om vår återvinningsprocess.

Granskning och verifiering

TerraCycles mission är att eliminera idén om avfall, och vi garanterar att vi återvinner allt godkänt avfall som skickas till oss.

Vi kontrollerar noggrant förflyttningenav material genom varje del av återvinningsprocessen så att vi kan spåra och bekräfta var material skickades och för vilket syfte. Bureau Veritas - en världsledande aktör inom testning, inspektion och certifieringstjänster - reviderar årligen våra insamlings- och återvinningsleveranskedjor, liksom många av våra partners.

TerraCycle har designat och implementerat ett avancerat spårningssystem med en anpassad version av Evreka (https://evreka.co) i USA och Kanada, Australien, Nya Zeeland och på våra europeiska marknader. Evreka tillhandahåller omfattande lösningar som är speciellt utformade för avfallsindustrin och ger oss möjlighet att centralisera och fördjupa spårningen av allt avfall genom varje steg i vår globala leveranskedja, från mottagande genom flera sorterings- och bearbetningssteg.

Återvinning är ett steg i rätt riktning

Även om återvinning är en ofullkomlig lösning är det en stor förbättring jämfört med att kassera vårt avfall på soptippar eller genom förbränning. Återvinningens främsta fördel är att det minskar behovet av att utvinna nya råvaror från planeten (för en genomsnittlig produkt kommer över 90 procent av den negativa miljöpåverkan från utvinning och förädling av de råvaror den är tillverkad av).

Det är därför en nyligen genomförd tredjepartsverifierad livscykelanalys (LCA) visade att alla TerraCycles återvinningsmodeller har lägre miljöpåverkan jämfört med traditionella lösningar (som deponering och förbränning) för åtta viktiga miljöpåverkanskategorier, inklusive global uppvärmning. Detta innebär att TerraCycle i genomsnitt överträffar traditionella avfallshanteringsmodeller med 45 procent. Ta del av en sammanfattning av livscykelanalysen här.

Men låt oss inte nöja oss med enbart återvinning. Vi måste utmana oss själva att tillverka produkter av återvunnet material och se till att omdesigna våra produkter så att de kan återanvändas helt. På så sätt värdesätter vi bättre de material som vi lägger så stora resurser på att utvinna från världens alla hörn, och förhindrar att de går till spillo.  I takt med att återanvändningen skalas upp kommer behovet av TerraCycles återvinningsprogram att minska – en övergång som vi inte enbart hyllar utan även investerar våra resurser i för att uppnå.

Många intressenter behöver samarbeta för att hitta meningsfulla och praktiska lösningar på avfallskrisen. Vi sitter i styrelsen för Product Stewardship Institute (PSI), deltar i och är ordförande i kommittéer för cirkulär ekonomi inom ramen för Världsekonomiskt forum och Ellen MacArthur Foundation samt stödjer lokala, nationella och globala organisationer på områden såsom utveckling av utökat producentansvar. Vi är medlemmar i US, UK, Canadian and ANZ Plastics Pacts, rådgivande styrelsemedlem för Sustainability in Packaging och Ocean Plastics Leadership Network, och mycket mer.

Uppmaning till handling

Vi strävar efter att eliminera idén om avfall och vi behöver din hjälp.

Vi måste be våra lagstiftare att godkänna lagar som främjar cirkulära affärsmodeller och gör engångskonsumtionen dyrare. Vi måste be varumärken och återförsäljare att producera och förstärka produkter som gör det möjligt för oss att välja en bättre framtid genom vad vi köper och inte köper. Viktigast av allt är att vi alla måste arbeta tillsammans för att köpa mindre och återanvända det vi redan har – och först därefter återvinna.