Upptäck vår återvinningsprocess

Återvinn det som inte kan återvinnas med TerraCycle®

TerraCycle skiljer sig från din lokala återvinningsstation. Vi utvecklar återvinningslösningar för avfallsflöden som vanligtvis inte är lokalt återvinningsbara.

Vad som gör något lokalt återvinningsbart beror på om ditt lokala återvinningsföretag kan göra vinst på att återvinna. Om kostnaden för att samla in och behandla avfallet är lägre än värdet av den resulterande råvaran kommer den sannolikt att återvinnas lokalt. Om kostnaderna är högre kommer det förmodligen inte att göras.

Den goda nyheten är att det mesta av skräpet är tekniskt återvinningsbart.

TerraCycle kan återvinna det som är svårt att återvinna eftersom vi samarbetar med varumärken, detaljhandlare och andra intressenter som finansierar återvinningsprocessen. ​Läs mer om hur TerraCycle arbetar för att eliminera idén om avfall.

Forskning och Utveckling

Vår process börjar med vårt Forskning & Utvecklings-team, samtavdelningen för återvinning med egna forskare och applikationsspecialister som arbetar på våra olika kontor och samarbetar med ledande universitet i USA. Teamet analyserar materialet för att fastställa rätt sätt att bearbeta det till något nytt.

Regelgranskning

TerraCycle genomför en omfattande utvärdering av de material vi planerar att ta emot och återvinna.

Regelverk: Vi granskar lokala, regionala och nationella förordningar för att bekräfta hur varje artikel på den godkända avfallslistan kan samlas in, skickas och/eller lagras på ett säkert sätt på varje marknad.

Teknisk återvinningsbarhet: Vi bedömer materialsammansättningen i det godkända avfallet för att fastställa hur materialet behöver sorteras, bearbetas och omvandlas till användbar råvara för tillverkning av återvunna produkter.

Praktisk återvinningsbarhet: Baserat på verkliga faktorer (såsom föroreningsnivåer eller begränsningar för leverantörer och utrustning) bekräftar vi att vi har en hållbar leveranskedja för återvinning.

Mottagning och Incheckning

Avfallsförsändelser skickas till någon av våra lokala TerraCycle-bearbetningsanläggningar för återvinning i samma land som avfallet kommer från. TerraCycle är för närvarande verksamt i drygt 20 länder och har mer än 20 bearbetningsanläggningar över hela världen.

När en försändelse från en insamlare anländer till någon av våra anläggningar skannar vi den för att registrera försändelseinformation, datum, vikt och vilket material den innehåller.

Sortering och Aggregering

Vi sorterar materialet baserat på egenskaper och sammansättning med hjälp av en mängd olika sorteringstekniker för att kunna dirigera materialet för korrekt bearbetning och hantering. Beroende på produkt och materialtyp kan detta inkludera(men är inte begränsat till):

  • Manuell sortering: Utbildad personal separerar och kategoriserar material, eventuellt med hjälp av en rad verktyg.
  • Separation efter storlek: Avfall matas in i en maskin med skärmar i olika storlekar. Mindre objekt passerar genom en skärm medan större objekt fortsätter till nästa skärm.
  • Separation efter sjunkande/flytande material: Föremål med olika densitet kommer antingen att sjunka eller flyta i vatten, redo att extraheras.
  • Optisk separation: Avfall passerar under en infraröd sensor som registrerar ljusvågorna som studsar av respektive föremål och bestämmer deras sammansättning. Föremålen sorteras sedan med tryckluft.
  • Separation efter luftdensitet: Fläktar skapar en luftpelare där föremål med låg densitet blåses ut och föremål med hög densitet faller.
  • Magnetisk separation: Magneter separerar "järnhaltiga" metaller, som stål, från andra material.

Förbränning (och alla andra former av omvandling av avfall till energi) undviks. Vi använder aldrig förbränning som en slutgiltig lösning för något vi garanterar att återvinna (alla godkända avfallsflöden finns listade på våra programsidor). Vi använder endast avfallsbaserad energi för den lilla procentandel material som vi tar emot och som inte uppfyller kraven (som exempelvis material som programmet inte är avsett att samla in) eller material som enligt lag måste behandlas på detta sätt (t.ex. medicinskt avfall), och vi gör allt vi kan för att återvinna material som inte uppfyller kraven och som kan accepteras i andra program.

Rengöring och Bearbetning

När de olika materialtyperna har sorterats efter kategori rengörs de och skickas sedan till tredjeparts-partners som bearbetar materialen till användbara former.

Metaller och aluminium mals exempelvis ned och smälts till metallplåt, tackor eller stänger. Glas krossas och smälts för att användas i nya glasflaskor (om det är genomskinligt) eller i produkter med tegel, cement eller betong (om det är färgat). Gummi reduceras vanligtvis till pulverform för golvapplikationer. Organiska ämnen komposteras eller används i industriella och kommersiella gödningsmedel.

Plast är den största materialkategorin vi samlar in genom våra program. Dessa material storleksreduceras (strimlas eller mals), typsorteras och smälts sedan för att omformas till pellets, flingor eller pulverformat. För att se mer hur vår återvinningsprocess fungerar, se denna video.

Vad händer med det återvunna materialet?

​​När vi återvinner avfall till råmaterial säljs det till tillverkningsföretag som producerar slutprodukten och slutför återvinningsprocessen. Sådana slutprodukter kan vara utomhusmöbler och terassdäck, lastpallar i plast, vattenkannor, förvaringsbehållare och soptunnor, rör för byggnadstillämpningar, golvplattor, ytbeläggning till lekplatser och idrottsplaner och mycket mer. Vi kontrollerar noggrant förflyttningen av material genom varje del av återvinningsprocessen för att upprätthålla en bevakad återvinningskedja. På så sätt kan vi spåra och bekräfta vart materialet skickades och varför.